Ons landelijk dorpje Zegelsem is wel bezaaid met een aantal kleinere en grotere kapelletjes, verspreid over het ganse grondgebied, maar voor “monumenten”, zoals die vooral te vinden zijn in de steden, kon men er niet terecht.

Op het kerkhof, dicht bij de kerkingang, bevindt zich wel het bijna 100-jarige monument voor de Gesneuvelden van WOI – 1914-18. Voor andere monumenten was het verder wachten tot 1999 voor het “Kasseimonument” en tot 2011 voor de “Kasseilegger”, twee creaties naar aanleiding van de renovatie van het dorp met “kasseistenen” en de jaarlijkse “Kasseifeesten” die daarop volgden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesneuvelden-monument WO1

 

  Kassei-monument               De Kasseilegger

Het monument der gesneuvelden van WOI 1914-1918: 

Gedachtenisprentje van de helden die wel voorkomen op de gedenksteen

staat links van de kerkdeur op het kerkhof. Het werd onlangs gerestaureerd door de gemeente. Op de vernieuwde gedenkplaat staan 11 namen maar bij het opzoekingswerk naar aanleiding van “Erfgoeddag 2012” waarbij een grote tentoonstelling opgezet werd rond alle Brakelse gesneuvelden ontdekten we nog 4 gesneuvelden, geboren te Zegelsem, die niet op de herdenkingssteen voorkomen: ook zij gaven  hun leven voor het Vaderland. We hebben het hier over de volgende personen:

OMER HOEBEKE ° Zegelsem 16 aug. 1889 overleden aan de IJzer op 13 mei 1918 staat vermeld op de gedenksteen van St.-Maria-Horebeke waar hij  reeds woonde vanaf 1900.

OMER D’HAESE overleden op 1 oktober 1918.

ALFRED VAN DEN DORPE  overleden te Parijs op 22 mei 1918.

JOSEPHUS ALPHONSUS DE TEMMERMAN  overleden te Virton 29 april 1917.

Wie meer wil weten over de Zegelsemse helden kan contact opnemen met de samenstellers van deze site (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Het Kasseimonument:

Deze reuze kasseisteen staat op het grasveld rechts voor het “Buurthuis”, het vroegere gemeentehuis, in de Teirlinckstraat. Dit monument werd er geplaatst bij de “1ste Kasseifeesten in 1999” waarbij de renovatie van de dorpskern werd gevierd, waarin bijna 1.000.000  kasseien  (ook “kinderkopjes” genaamd) werden verwerkt. Op die manier wilde Zegelsem zijn liefde voor de “kassei” vereeuwigen op vraag van het toenmalig Comité Kasseifeesten.

De kolos blauwe hardsteen is een product van de Lessense steengroeven. Leerlingen van de Herzeelse steenkappersschool hebben de steen ruw gekapt. Hij weegt maar liefst 800 kilogram!

Met de nodige luister werd de “reuze kassei” op 19 september 1999 door de gemeentebesturen van Brakel én Horebeke ingehuldigd. [N.B. De “Haaghoek”, met kasseien, loopt tot in Sint-Kornelis-Horebeke. Zie deze site: Feestgeschiedenis/ Vroegere Festiviteiten/ 1999 Kasseifeesten].

Het was toenmalig minister Sauwens die op 30 mei 1995 besliste dat de Haaghoek een geklasseerd monument (!) zou worden. De organisatie van de Ronde van Vlaanderen, de Stichting Omer Wattez en inwoners van Zegelsem en Horebeke hadden heel wat druk uitgeoefend voor de aanleg met kasseien. De gemeente Brakel sloot zich aan bij die beslissing en opteerde toen dat ook de dorpskom van Zegelsem op dezelfde wijze moest worden aangelegd.

De Kasseilegger:

Aan de overkant van het “Kasseimonument” prijkt een imposante kasseilegger in volle actie, een stenen beeldhouwwerk (meer dan levensgroot) van de hand van Yvan De Vos uit Parike. Een schenking van het Comité Kasseifeesten na 13 jaar werking waarbij werd terug gedacht aan al degenen die hun “kasseisteentje” hebben bijgedragen aan al de geslaagde Kasseifeesten-edities. 

Het beeld symboliseert de harde manuele arbeid – zeer belastend voor de rug - van de kasseileggers. Dit monument werd onthuld op vrijdag 9 december 2011. [Zie deze site onder rubriek: NIEUWS/ pagina 5 met het volledige verslag van de plechtige onthulling met receptie en de  daarbij horende krantenknipsels].