Op de feesten zelf heeft voorzitster Ingrid Viaene aan de micro haar dank uitgesproken aan allen die op de een of andere manier hebben bijgedragen tot het welslagen van de 11de editie van de Kasseifeesten Zegelsem.
 
 
Ook deze website, die van in den beginne de promotie heeft gesteund van de feesten, wil zich daarbij aansluiten. Het mooie resultaat was het gevolg van die vele kleine of grote (kassei)steentjes, afkomstig van zo velen die hebben bijgedragen tot die organisatie:
-         in eerste instantie het inrichtend Comité Kasseifeesten Zegelsem en de vele medewerkers,
-         E.H.Pastoor Bracke en de basisschool Het Groene Lilare voor het te beschikking stellen van de nodige infrastructuur,
-         De inwoners van Zegelsem en vooral van de dorpskern,
-         Het gemeentebestuur en de politie van Brakel, VVV en Toerisme Brakel vzw,
-         Het Rode Kruis – Vlaanderen,
-         Alle grote en kleine sponsers,
-         De artiesten en exposanten,
-         De rommelmarkters,
-         De stappers van de 8ste Kasseidorptocht en alle bezoekers aan de 11de editie van de Kasseifeesten Zegelsem.
 
 
 
Dus ook van ons een hartelijke dank en een dikke proficiat aan de inrichters. De feesten hebben het weeral bewezen: Zegelsem leeft ! Dus zeker rendez-vous voor volgende jaar…
 
De samenstellers van www.zegelsem.be
 
Fernand en Mieke De Tant- De Prijck.
 
 
Zoals reeds meerdere malen hoger vermeld was ook dit jaar het publiek ruim aanwezig op de Kasseifeesten Zegelsem, zeker op zondag. De vele honderden flaneerden gezellig langs de standjes van de rommelmarkters. Zij bezochten de tentoonstellingen in de Kerk en het Buurthuis. Zij lieten zich verleiden door de geur van de barbecue en andere lekkernijen Zij nestelden zich op een terrasje bij een heerlijke cava , een wijntje, biertje of ander drankje terwijl ze genoten van de prachtige muziek van de muziekgroepen en van de attracties. En ook het prachtig weer zat daar alleszins voor iets tussen.
 
 
Kortom, de aanwezigen hebben zich zeker goed vermaakt en de afwezigen hadden weeral ongelijk.
De Kasseifeesten Zegelsem worden jaarlijks officieel afgesloten met de Gouden Kasseiworp. Van op de kerkhofmuur worden dan de bezoekers toegesproken, worden een aantal mensen in de bloemetjes gezet in het bijzijn van de burgemeester en een of meer belangrijke genodigden. Ditmaal waren die genodigden de ex-wielrenners Peter Van Petegem en Ronny Thomas.
 
  
 
 
Vooreerst werden de winnaars bekendgemaakt van de wedstrijd “Kasseiwerpen” die tweejaarlijks wordt georganiseerd op de Kasseifeesten. Dit jaar waren dat:
-          voor de dames: Suzanne Haemers uit Nederland, die de kassei 7,24 m ver wierp,
-          voor de heren: Kevin Van Calster uit Zegelsem , die zelfs 12,18 m haalde.
Zij ontvingen elk een mooie prijs met daarbij een zilveren kassei.
 
 
Dan werden de genodigden in de bloemetjes gezet, waarbij door voorzitster Ingrid de voornaamste verwezenlijkingen van beide renners tijdens hun loopbaan in het licht werden gesteld.
 
En ten slotte werd dan overgegaan tot de Gouden Kasseiworp zelf waarbij door de genodigden de honderden gouden doosjes over de hoofden van de aanwezige mensenmassa werden gegooid. In één daarvan zat de hoofdprijs, de “gouden kassei”, met daaraan een geldprijs gekoppeld van 125 EUR.
 
  
  
 
Die hoofdprijs werd gewonnen door Dorien Fostier (12 jaar) uit Michelbeke. Zij werd ook boven de kerkhofmuur gevraagd waar ze de gouden kassei en haar geldprijs ontving uit de handen van de genodigden.
 
 
Tijdens de plechtigheid dankte de voorzitster allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de feesten en zij nodigde nu reeds allen uit voor de 12de uitgave in september 2010.
 
Geen enkel feest, die naam waardig, kan doorgaan zonder dat ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. De Kasseifeesten Zegelsem vormen geenszins een uitzondering op die regel.
 
In het dorp waren er dan ook meer dan voldoende eet- en drinkgelegenheden voorzien. De plaatselijke horeca zette zijn beste beentje voor maar ook het Comité Kasseifeesten zorgde op de speelplaats van de school zelf voor een doorlopende lekkere barbecue met een uitgebreide warme schotel alsook met afzonderlijke porties frieten en barbecueworsten. De hele zondag was er ook een cavabar geopend en uiteraard stonden de mannen en vrouwen van de andere bar(s) zowel op zaterdag als op zondag klaar om het ruime publiek van de nodige vloeistof te voorzien.
 
       
 
Vorige jaren was het podium steeds opgesteld op het Kruispunt van de Teirlinckstraat en de St.-Ursmarsstraat. Voor het terras uitgebaad door het Kasseicomité zelf was die locatie niet zo ideaal want onder de linden waren de bezoekers steeds verstoken van de zon die meestal van de partij is op de feesten.
 
Daarom had het vernieuwd comité besloten om dit jaar het podium op te stellen rechtover het Buurthuis. En het terras langs dat Buurthuis baadde thans de hele dag in de zon.
 
Dat podium werd de hele zondagnamiddag ingepalmd door twee fantastische coverbands die er beurtelings optraden en het publiek rijkelijk vermaakten:
 
 1. Groove Store: Een groep gerelateerd met de beroemde dans- en zanggroep “Showproject”, die vroeger reeds een paar maal zijn medewerking aan de Kasseifeesten heeft verleend.
 
 
  
 
 1. One Less: Een mannengroep uit Ieper met stevige rock, o.a. van de Rolling Stones.
 
  
  
 
Ook op de speelplaats van de basisschool was er de hele namiddag activiteit:
 
 1. De Dolle 3: Een driekoppige zang- en animatiegroepdie zich vooral richtte op het jongere publiek.
 
 
 
 1. Kinderen van het dorp: Een groepje kinderen van het dorp brachten de zondagnamiddag een paar dansnummers die zij tijdens de vakantie hadden ingeoefend.
 
 
 
Alle kinderen konden zich die namiddag ook laten grimmen en genieten van het “Rovershol”.
 
De jaarlijkse Rommelmarkt van Zegelsem wordt door de kenners beschreven als één van de aangenaamste van de streek. Over vele honderden meters kasseistraten, veelal langs de beide zijden, staan meer dan honderd standen opgesteld waar werkelijk van alles wat wordt aangeprezen. Het is er gezellig kuieren, zeker bij heerlijk weer, tussen al die aangeboden waren, temeer daar langs het parcours ook heel wat culturele attracties, muzikale optredens, animatie en allerlei spijs en dranken worden aangeboden.
 
Op de laatste Kasseifeesten was het weer zover. De massa bezoekers konden er genieten van de heerlijke drukte.
 
  
   
                    
De eerste drie jaar van de Kasseifeesten Zegelsem bestond er nog geen Kasseidorptocht. Die werd pas ingevoerd vanaf de vierde editie en steeds met succes. Zaterdag 19 september 2009 was het de 8ste maal dat de Zegelsemse wandeltocht werd ingericht.
 
En dat die ditmaal zou doorgaan met wat minder deelnemers stond in de sterren geschreven. Verleden jaar, toen Patrick De Lange, oud-voorzitter van het comité en inspirator van de Kasseidorptochten, had aangekondigd zich niet meer te kunnen engageren tot de inrichting van de volgende tochten, werd een tijd getwijfeld of de wandeltocht van 2009 nog wel zou doorgaan ( wie zou die belangrijke taak kunnen overnemen?). De periode van inschrijving van de tocht in de “Marching” gleed dus voorbij en de tocht stond er dus niet in vermeld. De belangrijkste publiciteit, waar wandelaars uit andere streken zich vooral op baseren, ontbrak dus dit jaar, met alle gevolgen van dien. Dit jaar moest Zegelsem het dus stellen met 232 stappers. Daarvan waren er 155 aangesloten bij een wandelclub.
 
 
Maar de kwaliteit van de tocht was er echter niet minder door. De tocht was wel gepatroneerd door Aktivia en werd dus ook geïnspecteerd door die liga …en heel goed bevonden. De tocht kreeg zoals vorige jaren zijn volle erkenning en werd opnieuw volledig geklasseerd als “sterrentocht”. De inrichting, van de hand van Johan Coessens, de organisator van zoveel uitgaven van Dwars door Brakel, die ook mee voor de vorige Zegelsemse tochten had gezorgd, was ook perfect.
 
Ditmaal was geopteerd voor drie lussen van elk ongeveer 6 km die alle vertrokken in de basisschool in het dorp van Zegelsem. Eén trok langs de kasseien van de Haaghoek en was volledig toegankelijk voor rolwagens; een andere liep langs de Leberg met zijn Monosterium Mariakluizen en de Perlinckmolen en een laatste kruiste de Singulfi-hoeve (vroeger Romans Hof) en het natuurreservaat Burreken.
 
 
De keuze van de deelnemers was vrij, elk deed de lus(sen) die hem/haar paste. En dat tot volle tevredenheid van die deelnemers. Voor de organisatie was dat ook een winstpunt aangezien hierdoor slechts één (centrale) controle- en rustpost (de speelplaats van de school) moest worden voorzien. Daar was doorlopend gezorgd voor live-muziek en mogelijkheid tot eten en drinken.
 
Onderweg, langs het parcours van de drie lussen werden de deelnemers getrakteerd op een gratis drankje of hapje:
-         Aan “Potjeslogting” langs de Haaghoek deelde TMVW fris water uit aan de deelnemers;
-         Aan het Hof te Sieregem (richting Elst) werd peperkoek uitgedeeld;
-         En langs het Burreken kon elke deelnemer proeven van een lekkere pint van de plaatselijke brouwerij De Graal.
 
Na 17u vond dan de uitreiking plaats van de trofeeën (zilveren kasseien) voor de 5 wandelclubs met de meeste deelnemers:
 
24 stappers: Wandelclub Egmont – Zottegem
24 stappers: Dwars door Brakel
17 stappers: Hanske de Krijger – Oudenaarde
9 stappers: Padstappers – Geraardsbergen
8 stappers: Scheldestappers – Zingem
 
Aan de wandelaars kan alvast nu reeds worden medegedeeld: volgend jaar gaat de Kasseidorptocht zeker opnieuw door. Hij staat reeds vermeld in de Marching 2010 !
De tentoonstellingen in de Kerk en het buurthuis hebben steeds een essentieel deel uitgemaakt van de Kasseifeesten. Ook ditmaal konden in totaal zes tentoonstellingen worden bezocht:
 
IN DE KERK:
 
1.    Quilting Bee: Onder leiding van Daniëlla Van Lierde werd een deel van de kerk aangekleed met heel wat prachtige werken van de leden van deze groep.
 
  
  
 
2.    Fred Van Steendam: Kunstschilder en beeldhouwer uit Huize.
 
  
 
3.    Lucie Gosseye: Kleikunst.
 
  
 
4.    Els Wenselaers: Ceramiek.
 
   
 
IN HET BUURTHUIS:
 
5.    Wielerattributen van Eddy Impe.
 
  
 
 
6.    Henri-Victor van Giesbaargen: Werken op polyester – muurisolatie.
 
  
Tijdens het weekend van 19 en 20 september 2009 was Zegelsem opnieuw het Centrum van de Wereld ! Het Kasseidorp bruiste weer van de activiteit tijdens de 11de uitgave van de “Kasseifeesten Zegelsem”. Het inrichtend comité had gezorgd voor een uitgebreid feestprogramma dat door middel van publiciteitsborden, strooibriefjes en affiches en via artikelen in dag- en weekbladen en ook op deze site werd bekendgemaakt.
 
Bedenk daarbij dat het succes van de vorige Kasseifeesten reeds vele jaren wordt bezongen en dat het weer ook dit jaar prachtig was, dan is het niet te verwonderen dat weer massaal werd ingepikt op de uitnodiging.
 
Voor extern commentaar omtrent de feesten verwijzen we naar de volgende persartikels:
 
-          De Beiaard 11.09.2009
-          De Beiaard 25.09.2009
-          Het Nieuwsblad 09.2009
-          Kerk en Leven 18.09.2009.
 
Een uitgebreid overzicht van de feesten wordt hier op de website weergegeven, opgesplitst onder enkele deelrubrieken:
 1. Programma / Affiche
 2. Tentoonstellingen
 3. Kasseidorptocht   
 4. Rommelmarkt  
 5. Optredens 
 6. Gastronomie  
 7. Gouden Kasseiworp
 8. Publiek   
 9. Dank