Het was 12 augustus 2005 toen onze website www.zegelsem.be op het net werd gezet. Zegelsem werd aldus de eerste deelgemeente van Brakel met een eigen website. Het “doopfeest” werd uitgebreid gevierd op de Kasseifeesten  van 17 en 18 september 2005 (zie het geboortebericht in het hoofdstuk “Dank”).

Bij de opstart (die werd gesponsord door het toenmalig Comité Kasseifeesten) werd heel wat interessante informatie ( geschiedenis, bezienswaardigheden, wandel- en fietswegen, verenigingen, horeca,…) omtrent het Kasseidorp Zegelsem op de site gezet. In de 10 jaren die volgden werden geregeld nieuwe artikels toegevoegd en de site werd ook het ideale communicatiekanaal voor de Kasseifeesten. Ook heel wat archiefmateriaal met verslagen en foto’s van de achtereenvolgende Kasseifeesten maar ook van andere festiviteiten en andere gebeurtenissen kregen er hun plaats. 

Geen wonder dat de respons heel groot was. Zelfs tot in Nederland ging onze website niet ongemerkt voorbij en verkreeg daar zelfs al in april 2006 de titel van “website van de week”.

Het aantal jaarlijkse bezoekers van de site steeg permanent elk jaar van ongeveer 10.000 tot 22.189 in 2005-2007 tot wel 91653 in 2014 – in totaal aldus ongeveer 415.000 op 10 jaar – en dat is toch heel wat. Wij danken al die bezoekers voor de getoonde interesse, alsmede al diegenen die op de ene of andere wijze ons geregeld hebben bijgestaan met het leveren van informatie en vooral ook onze zoon Steven, als webmaster, wiens technische steun voor ons initiatief onmisbaar was.

En nu op weg naar de volgende 10 jaar.

Met een vriendelijke groet,

De samenstellers:

Fernand en Mieke De Tant-De Prijck 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HET PROGRAMMA IS VOLLEDIG KLAAR !

Reeds enkele maanden werden reeds de inlichtingen en het inschrijvingsformulier verspreid i.v.m.  de Rommelmarkt op de Kasseifeesten van 20 september 2015.

De Gezinsbond In de Rand is nu klaar met het volledig programma en is gestart met de verdeling van de affiches en de flyers. Zoals blijkt uit wat volgt is het succes van  de 17de editie van de feesten echt verzekerd! 

 

 

***

 

 

 

 

De Gezinsbond In de Rand neemt ook dit jaar de touwtjes in handen van de  KASSEIFEESTEN ZEGELSEM. Het wordt de 17de editie! De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de voorzitter maakt zich sterk dat het programma alweer een schot in de roos zal betekenen. Het volledig programma zal binnenkort worden bekendgemaakt. Zeker is alleszins dat de rode draad opnieuw gevormd wordt door een:

BROCANTE-, ROMMEL- en ANTIEKMARKT 

(Klik hier voor meer inlichtingen en het inschrijvingsformulier)

Een uitgebreid fotoverslag van de vorige (16de) editie van 2014 staat op deze website onder het hoofdstuk “Feestgeschiedenis”.

 

De gemeente Brakel had al een tijdje aangekondigd dat ze de pastorie van Zegelsem te koop stelt. Het pastoriegebouw, St.Ursmarsstraat 20 te Brakel-Zegelsem, dat beschikt over een binnenkoer en een grote tuin, met een totale oppervlakte van 18a43ca, heeft een artistieke en historische waarde en werd aldus opgenomen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en is bij ministerieel besluit van 12 december 2002  beschermd als monument.  

De eerste openbare verkoopzitting ging door op 20 maart 2015 met een instelprijs van 230.000 EUR. Er kwam echter niemand opdagen op die zitting. 

De gemeente zal nu een nieuwe procedure opstarten, waarschijnlijk met een lagere "instelprijs". We zijn benieuwd of er op een volgende zitting wel geïnteresseerden zullen verschijnen. 

Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de gemeente Brakel: 055/43.17.54.

Binnenkort komen we op deze website terug op de historische waarde van deze pastorie.

 

De gemeente Brakel heeft al een tijdje aangekondigd dat ze de pastorie van Zegelsem te koop stelt. Het pastoriegebouw, St.Ursmarsstraat 20 te Brakel-Zegelsem, dat beschikt over een binnenkoer en een grote tuin, met een totale oppervlakte van 18a43ca, heeft een artistieke en historische waarde en werd aldus opgenomen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en bij ministerieel besluit van 12 december 2002  beschermd als monument. 
 
De openbare verkoopzitting gaat door op 20 maart 2015 om 15 uur in het Schutterslokaal, St.-Martensstraat 8 te Brakel-Opbrakel. De instelprijs bedraagt 230.000 EUR.
 
Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de gemeente Brakel: 055/43.17.54.
 
Zeer binnenkort komen we op deze website terug op de historische waarde van deze pastorie.

 

 
Het gezellige dorpscafé, rechtover de kerk, is opnieuw open vanaf 28.02.2015. We wensen de nieuwe uitbaters van harte succes met hun zaak!
 
 
Herdenkingsviering op zaterdag 27 september om 18 uur in de kerk van Zegelsem. Zo velen hebben nog de mond vol over de leegte in het dorp die ontstond - en nog steeds bestaat - na het overlijden van Annie. Daarom deze warme oproep om de viering bij te wonen.
 
N.B. Zie ook de nieuwsberichten op deze site van 29.05 en van 24.06.2012
 
 
 
 
 
 
 
Robert Side is de zoon van Harry Side, 2de luitenant in het Britse leger, die op 10 november 1918 Zegelsem bevrijdde.
 
Hij reed te paard, aan het hoofd van zijn peloton, langs Burreken naar de Kanakkendries en zou zodoende regelrecht in een hinderlaag lopen van de Duitsers die zich met een mitrailleur hadden verscholen onder de Tomveldmolen [afgebroken in 1920 (1)].

Vier jaar geleden is Adrienne Donckerwolke uit Zegelsem ons plots ontvallen. Ze was toen 84 maar nog altijd heel actief en helder van geest.
 
Adrienne kende het leven van Zegelsem door en door, enerzijds, door haar werk in openbare dienst en, anderzijds, door haar inzet voor de parochiale bonden. Tijdens die vele jaren verzamelde zij een bijzonder waardevolle documentatie die vooral dienstig is voor het samenstellen van geschiedkundige werken.