Zondagnamiddag 23 augustus 2009 rond 13u30 kwam in een weiland langs de Leierwaarde een sportvliegtuigje nogal onzacht in aanraking met de grond. Het toestelletje dat was opgestegen in de omgeving van Brugge maakte een rondvlucht en kwam boven Zegelsem in de problemen.
 
Aangezien het niet meer mogelijk was om het vliegveld van Overboelare te bereiken zag de piloot zich dus verplicht om, zo goed en zo kwaad het kon, een noodlanding te maken. Daarbij liepen hijzelf en zijn passagier lichte verwondingen op. Zij werden door de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht. Hun toestel zelf was wel erg beschadigd en werd ’s anderendaags door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld en weggevoerd.

Verleden jaar nam Patrick De Lange ontslag als voorzitter van het Comité Kasseifeesten Zegelsem. Ook Marcel Truyen, Mariette Joos en Adrienne Taildeman zetten toen een stap terug. Ze hadden 9 jaar actieve inzet voor het comité op hun palmares. Ingrid Viaene nam het voorzitterschap over.

Een paar maanden geleden was het de beurt aan ondervoorzitster Mieke De Prijck. Zij had steeds vooropgesteld 10 jaar activiteit vol te maken om dan het roer door te geven aan nieuwe, jongere krachten. En dat is nu gebeurd.

Ondermeer met een oproep in alle bussen van Zegelsem en via deze website zocht het comité naar nieuw bloed. De voorzitster meldt ons dat de nieuwe samenstelling een feit is. Het verjongd comité, waarvan de samenstelling kan geraadpleegd worden onder de rubriek “contacten”, legt nu de laatste hand aan het programma voor de 11de editie van de Kasseifeesten Zegelsem 2009.

Die Kasseifeesten gaan zoals vroeger door in het derde weekend van september, dat is dus op zaterdag 19 en op zondag 20 september 2009. De zaterdag is er opnieuw een wandeltocht voorzien en de zondag wordt opnieuw een massa volk verwacht voor de rommelmarkt, de optredens, de tentoonstellingen, de Gouden Kasseisteenworp,…

We kijken met spanning uit naar de verdere details van het programma en houden voormeld weekend zeker vrij voor een aangenaam verblijf in ons geliefd kasseidorp.
 

Etienne Matthijs werd geboren te Oudenaarde op 23 juli 1936 en overleed te Ronse na een slepende ziekte op 23 juni 2009. Hij keek nochtans met grote verwachting uit naar het reisje met Ziekenzorg naar Lourdes in september. Het heeft niet mogen zijn… Hij werd in alle intimiteit begraven.

“Meester Matthijs” behaalde zijn diploma van onderwijzer aan de Normaalschool  Sint-Thomas te Brussel in 1956. Na verscheidene interims in verschillende scholen in de Vlaamse Ardennen nam hij in 1962 - ook het jaar waarin hij huwde - de taak over van schoolhoofd van Meester Huysmans in de “Aangenomen Lagere Jongensschool” op de Leierwaarde te Zegelsem.

Deze school, bestaande uit 2 klassen, enerzijds, het 3de  en 4de leerjaar en, anderzijds, het 5de en 6de leerjaar, en de bijhorende woning waren op dat moment eigendom van de gemeente Zegelsem met Henri De Breyne als Burgemeester maar bij de fusie in 1970 werd de gemeente Brakel eigenaar van het complex.

Zijn benoeming daarentegen was in handen van de voorzitter van de Inrichtende Macht met name E.H. Pastoor D’Heer. Het was de gewoonte dat het schoolhoofd de hoogste klas voor zijn rekening nam, zo ook Meester Matthijs, een echte “Meester” voor zijn generatie. Als zijn collega’s  herinneren wij ons Armand De Lange, Fernand Haegeman en Marc Van Quickelberghe.

Met zijn echtgenote Godelieve De Jaegher nam hij zijn intrek in het “schoolhuis”. Hij werkte en woonde dus in hetzelfde gebouw.  Het echtpaar – door iedereen gekend op Zegelsem - kreeg 2 kinderen: Hilde (°1963) en Patrick (°1965).

Meester Matthijs zette zich in voor de Kroostrijke Gezinnen (later BGJG) en hij hielp de plaatselijke veldwachter bij de landbouwtelling. Ook lezen was een favoriete bezigheid.
 
Toen de school in 1975 werd opgedoekt – bij gebrek aan voldoende leerlingen – werd Meester Matthijs gereaffecteerd naar het Instituut Glorieux (Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes) in Ronse. Om gezondheidsredenen stopte hij met les geven in 1986 om dan een paar jaar later met pensioen te gaan.
 

 
  1. Waterdruk:
Om het waterdrukprobleem in een deel van Rovorst op te lossen heeft TMVW een ontwerp opgemaakt waarbij een bijkomende leiding naar een hogere drukzone wordt aangelegd. De werken daarvoor worden geraamd op 8.817€ en worden gefinancierd door het drinkwaterinfrastructuurfonds. De gemeenteraad heeft op 16 maart het ontwerp goedgekeurd.

  1. Kerkhof:
In de gemeenteraad van 27 april werd dan weer beslist om over te gaan tot de herinrichting van enkele kerkhoven, o.a. dat van Zegelsem. Er zal een ontwerper worden aangesteld om te komen tot “een creatieve en landschappelijk waardevolle oplossing”. Inwoners van Zegelsem met goede ideeën in dat verband mogen die steeds doorgeven aan de samenstellers van deze site via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We spelen die ideeën graag door aan de verantwoordelijken en we hopen dat die ermee rekening houden.
alt

Velen zullen zich de uitzonderlijke verzameling nieuwjaarsbrieven van NELLY HAELTERMAN herinneren, tentoongesteld in het Buurthuis tijdens de Kasseifeesten 2006. Zij oogstte toen enorm veel bijval, zowel bij jong als bij minder jong.  Het was inderdaad een grootse verzameling van 7.000 stuks, beginnende van het jaar 1746 tot heden. Een nostalgische brok geschiedenis want niemand ontsnapte ooit aan het schrijven en voorlezen van één of meerdere van die brieven.

Na vele tentoonstellingen, na meerdere krantenartikels en belangstelling van radio en TV voor haar duizenden nieuwjaarsbrieven werd er heel wat druk uitgeoefend voor het uitgeven van een boek. En …. op 25 oktober 2008 was het zover, het boek lag in de winkel. 216 bladzijden kleurenillustraties en teksten van brieven, een pareltje is het geworden.

Wie de verzameling nieuwjaarsbrieven van Nelly wil koesteren kan haar boek aanschaffen “ NIEUWJAARSBRIEVEN van 1746 tot nu” uitgegeven door Uitgeverij Halewyck en te koop o.a. in De Standaard Boekhandel alsook bij Boekhandel Beatrijs in Oudenaarde. Nelly maakte in haar boek een selectie uit haar immense collectie die nog steeds aangroeit. Wacht niet tot het boek uitgeput is want het zal je misschien berouwen. Prijs 19,95 euro.

Het verheugt ons ten zeerste dat Anneleen VIVILLE, 26 jaar, dochter van André Viville en Rosette Ponchaut(†), afkomstig uit de Hauwstraat van Zegelsem, uit meer dan 600 kandidaten werd weerhouden als één van de 40 finalistes van de Misses Globe Belgium verkiezingen. Deze wedstrijd gaat op zoek naar de mooiste mevrouw van het land, voor kandidaten vanaf 26 jaar.

De finale gaat door op 6 juni 2009 maar intussen kan elkeen zijn eigen stem uitbrengen via SMS. Meer gegevens ter zake kunnen worden verkregen op www.missesglobebelgium.be , waar onze kandidate wordt vermeld als 34e finaliste.

Wij duimen en stemmen uiteraard voor Anneleen. In 2007 werd die wedstrijd nog gewonnen door Daisy Van Cauwenbergh, die in de Verenigde Staten zelfs de algemene titel veroverde van Mrs. Globe 2007.

Tijdens de laatste gemeenteraad werden een aantal punten goedgekeurd die in het bijzonder de inwoners van Zegelsem aanbelangen

Op de Haaghoek en in de Teirlinckstraat en Ursmarsstraat komen op verschillende plaatsen de voegen los waardoor de kasseien verzakken en breken. De gemeenteraad heeft nu zijn goedkeuring gegeven tot de aanstelling van een ontwerper voor de voorbereiding van het dossier met o.m. de aanvraag om een restauratiepremie aan de hogere overheid, aangezien het hier om geklasseerde wegen gaat.

In de loop van het jaar wordt ook de wegverharding aangepakt van de zijwegen van Leierwaarde naar nr. 29 en van Perreveld naar nr. 29 en naar nr. 19. Voor die laatste werken wordt zelfs overgestapt naar kasseien met boordstenen, als toegang naar het wandelparadijs van het Burreken. Op vraag van een raadslid heeft de schepen van openbare werken bovendien beloofd om in de loop van 2010 ook een aantal andere delen van het wegdek op Perreveld te vernieuwen.

Langs de Leierwaarde zullen eveneens 100 m nieuwe greppels worden aangebracht. Tijdens het vragenuurtje heeft de burgemeester ook geantwoord dat het water- en modderprobleem van de Leierwaarde naar de dorpskom verder wordt onderzocht en besproken in de hoop daar een definitieve oplossing voor te vinden.

Naar jaarlijkse traditie was er in de Zegelsemse parochiekerk opnieuw een H. Kerstnachtmis voorzien. De vele aanwezigen werden door Pastoor Bracke met een eenvoudige dienst maar toch warm onthaald in het gezellig kerkje.

Na de mis werd dan op het dorpsplein de rest van de traditie in eer gehouden. Alle aanwezigen werden er getrakteerd op heerlijke glühwein, zoals vorig jaar gezamenlijk aangeboden door “Voeding Annie” en “Den Drijhaard”.

Er werd nog heel wat gekeuveld, bij deze unieke gelegenheid voor het uitwisselen van de eindejaarswensen onder de dorpsgenoten.

Op 23 november was het exact 40 jaar geleden dat Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem de winkel overnam van haar ouders.

Oude postkaart van het dorpsplein met, naast Den Drijhaard, het pand van de familie Gabriëls, zoals het was tot 1921.

De familie van “Ververs” Gabriëls kan niet worden weggedacht uit onze dorpsgeschiedenis. De grootouders van Annie, Victor en Camilla Gabriëls – Hoeckman, kochten in 1913 het pand naast Den Dijhaard en vestigden aldaar links hun winkel voor verf en voeding en rechts een café. Victor was verver en gaf zijn stielkennis door aan zijn zoon Louis, die schildersschool had gevolgd en die er samen met echtgenote Germaine Browaeys verder bleef wonen.

Gebouw zoals het werd aangepast in 1921

De laagbouw van toen werd in 1921 vervangen door een gebouw met volle verdieping. In 1950 werd het café gesloten en werd de verfwinkel aldaar ondergebracht. Links bleef de voedingswinkel. In 1968 werd de gevel verder aangepast en nam Annie de winkels over.

Intussen werd ook de stielkennis van Louis doorgegeven aan zijn zoons Leon en Robert, die ook schilderschool hadden gelopen en die na het overlijden van hun vader vanaf datzelfde jaar 1968 de ververszaak volledig runden.

Toen Annie de winkels overnam waren de supermarkten nog veraf. De buurtwinkels - waar zowat alle courante zaken konden aangeschaft worden - waren de draaischijf van het dorpsleven. Er waren toen nog meerdere winkeluitbaatsters in het dorp, maar geleidelijk bleef “Ververs” Annie als enige over. Met de veralgemening van het autobezit werden ook de dorpsbewoners meer en meer naar grote winkelcentra gelokt.

Maar ondanks alles bleef de buurtwinkel van Annie verder fungeren. Annie had steeds alles dicht bij de hand en stond steeds klaar om aan ieders nood te voldoen. Het sociaal karakter van de buurtwinkel mag ook niet worden onderschat. Het was en is, minstens evenzeer als het dorpscafé, de ontmoetingsplaats bij uitstek van de dorpsbewoners. Niet te verwonderen dat voor het meest recente nieuws je bij Annie moet zijn.

Recente foto’s van buurtwinkel Voeding Annie, genomen door kunstfotografe Ellen Hoebeke.

Annie denkt ook nog niet aan stoppen. Vriendelijk en gedienstig blijft zij verder actief in haar winkel en daarbuiten. En haar omgeving weet dat maar al te best. De pastoor en de parochie , de school, de verenigingen,… jan en alleman weten dat Annie altijd te bereiken is en altijd bereid is om een handje toe te steken.

Ook het Comité Kasseifeesten weet dat. Annie is uiteraard lid van dat comité (ze was trouwens één van de belangrijkste aanstokers voor de eerste Kasseifeesten van 1999). Op zaterdag 19 december werd zij daarom door de mede-bestuursleden in de bloemetjes gezet naar aanleiding van die 40 jaar uitbating van “Voeding Annie”.

Ook de samenstellers van deze website, die geregeld kunnen putten uit de enorme bron van “geschiedkundige” gegevens die zij bezit, sluiten zich aan bij de dank - en sympathie –betuigingen aan het adres van Annie. Met alle dorpsbewoners hopen zij samen nog vele jaren te kunnen genieten van het echte sociaal buurtleven in het kasseidorp Zegelsem.

Jozef Coesens, de bedenker van de naam Dwars door Brakel en vader van de gebroeders Stefaan en Johan die het Brakelse wandelfestival hebben uitgebouwd, is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn uitvaart vond plaats op 15 november in de dekenale kerk van Nederbrakel.

De oudere inwoners van Zegelsem hebben Jozef heel goed gekend. Hij was namelijk meer dan dertig jaar trouwe postbode in het dorp, waar hij o.a. de Leberg voor zijn rekening nam.

Hij stond in feite mee aan de wieg van de wandelclub van Brakel. Tientallen jaren was hij verantwoordelijke voor een controlepost van het jaarlijks wandelgebeuren en werd door de club bekroond met de titel van erelid Dwars door Brakel. Hij was ook twaalf jaar gemeenteraadslid voor CVP.

In 2007 vierde hij en zijn echtgenote Paula Maria Van Wijmeersch hun diamanten bruiloft.

In naam van de Zegelsemse bevolking bieden wij de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.