altIn een nieuwsbericht van begin 2007 hebben wij medegedeeld dat Broeder Andreas Karel Vanvlasselaer van het Monasterium Mariakluizen, op 9 januari 2007,op enkele dagen voor zijn 75ste verjaardag, overleden was. Broeder Andreas was, naast zijn geestelijke inzet voor zijn Kerk en de gemeenschap, een gevierd kunstenaar in velerlei disciplines en professor van St.-Lucas Gent.

Tijdens een plechtige viering op 26 oktober 2008 om 15 uur in de kapittelzaal van het Monasterium in Zegelsem werd hij in de Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België zalig verklaard.

Voor een gedetailleerd overzicht van het leven en het werk van de gevierde verwijzen wij graag naar een uitgebreid artikel in De Beiaard van 24 oktober 2008.

De 10de editie van de Kasseifeesten waren maar pas achter de rug en op maandag 20 oktober was heel Zegelsem-dorp opnieuw in feest. Alle inwoners van de hoofdstraten van het dorp waren er uitgenodigd in het volledig heringericht complex van de vroegere feestzaal Speermalie waar nu een spiksplinternieuw wokrestaurant feestelijk werd geopend. Ook de gemeentelijke overheid en nog tal van andere genodigden waren aanwezig. Allen werden er verwelkomd door atletisch dansende rode draken, begeleid door hels trommelgeroffel en spetterend vuurwerk.

De gasten konden zich naar hartelust tegoed doen aan allerhande lekkernijen gepresenteerd in buffetvorm, van voorgerechten tot desserten, vergezeld van wijnen en andere dranken. Het geheel werd opgeluisterd met heerlijke livemuziek.

Het nieuwe wokrestaurant is dagelijks open en biedt ruim plaats aan honderden gasten, in een warm decor. Het vormt een nieuwe aantrekkingsplaats voor het kasseidorp waar het, naast de bestaande horecazaken “In den Drijhaard”, “ Hof ter Teirlinck” en Hof Van de Putte” voor de gezellige opvang kan zorgen van de vele bezoekers van Zegelsem.

Voor info en reservaties kan men terecht op www.hjwok.be en op 055/30.38.08.

 
 

De 10de editie van de Kasseifeesten Zegelsem was opnieuw een schot in de roos: een gezellig dorpje in een unieke natuur, heerlijk weer, een prachtig programma, een puike organisatie en een massa volk… Wat kan een mens nog meer verlangen?

Het programma van de feesten was weer goed gevuld. Zaterdag 20.09 was er keuze tussen 3 wandelparcours door de Vlaamse Ardennen met in totaal 832 deelnemers. Die parcours telden 7, 15 en 22 km. Het vertrek en de aankomst waren voorzien in de basisschool van Zegelsem, gezellig ingericht met eet- en drankgelegenheid, en onderweg zorgden drie controleposten voor een aangename pauze.

De zondag werden de drie straten van de dorpskern volledig bezet door een heel uitgebreide rommel, - brocante- en antiekmarkt. In de Kerk en in het Buurthuis stonden 6 verschillende tentoonstellingen opgesteld die alle gratis konden worden bezocht, wat ook het geval was op zaterdag. Op de speelplaats en op het dorpsplein volgden de hele namiddag zonder onderbreking de optredens elkaar op: muziek, dans, circusacts… een boeiend spektakel voor jong en oud.

Uiteraard werd ook de inwendige mens niet vergeten. Doorlopend kon worden genoten van spijs en drank op de speelplaats van de school en op verscheidene terrasjes en stands in het dorp.

Tenslotte was er rond 18 u 30 voor de 10de maal de traditionele “Gouden Kasseisteenworp”.

Een warm proficiat aan het organiserend comité en al de medewerkers!

Binnenkort volgt op deze website een volledig en gedetailleerd verslag van de feesten met heel veel foto’s van het geheel en van elk van de activiteiten afzonderlijk. 

 

Deze postkaart werd ontworpen door Fernand DE TANT. Zij was enkel te verkrijgen in de winkel van Annie Gabriëls in het dorp van Zegelsem, maar na haar vroege overlijden is die winkel gesloten. De laatste exemplaren van het hebbeding kunnen enkel nog besteld worden via mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Heel binnenkort zal op deze site het volledig en gecommentarieerd programma van de Kasseifeesten Zegelsem worden gepubliceerd.

Nu reeds willen we langs deze weg een warme oproep doen naar de kandidaten Rommelmarkters om zich ten spoedigste in te schrijven. Die inschrijving geschiedt naar jaarlijkse gewoonte via het indienen van een inschrijvingsstrook en het betalen van een kleine waarborg (die op de feesten zelf wordt terugbetaald).

Alle nodige gegevens daaromtrent staan vermeld op het document in bijlage (klik hier). 

In september vorig jaar konden we vol fierheid melden dat onze website op twee jaar tijd meer dan 10.000 bezoekers had gekregen. Met nog veel meer trots kunnen we nu, slechts tien maanden verder, vaststellen dat de teller van onze bezoekers reeds de 20.000 heeft overschreden. Ons leespubliek stijgt dus exponentieel vlug.

We danken van harte al die geïnteresseerden voor hun bezoek. Van onze kant zullen we verder trachten deze site up-to-date te houden met nieuws en wetenswaardigheden over ons geliefd kasseidorpje ZEGELSEM.

 

 Zegelsem was twee windmolens rijk: de Rovorstmolen en de Tomveldmolen. De TOMVELDMOLEN is de molen uit het bekende werk “Maria Speermalie”(1940) van Herman TEIRLINCK. Over deze laatste molen (afgebroken in 1926) was weinig of niets bekend (ook niet in molenpublicaties).

Vooral op basis van de archieven van de familie ELEBAUT – die de laatste molenaar leverde – kan een deel van dat verleden worden gereconstrueerd met een blik op de tijd van de molenaars en de boeren die op hen een beroep deden. Fernand DE TANT en Mieke DE PRIJCK mochten heel wat oude documenten inkijken en bestuderen waaronder zelfs een aankoopakte en het nauwkeurig en ongeschonden dagboek van de laatste molenaar Victor ELEBAUT.

Het resultaat hiervan kan gelezen worden in het tijdschrift van de Heemkundige Kring TRIVERIUS, jaargang 38, nr 3 van juli 2008. Dit kan aangekocht worden voor de prijs van 4 euro in het Documentatie Centrum gelegen boven de Bibliotheek te Brakel, elke zondag tussen 10 en 12 uur. 

Eind juni betekent voor de leerlingen en de leerkrachten van de school tevens het einde van het schooljaar en het begin van een deugddoende vakantie. Het is weer goed geweest.

Dit werkjaar werd wel op een ietwat bijzondere manier afgesloten. De laatste dagen werd namelijk op de speelplaats een degelijk nieuw speeltuig gebouwd en feestelijk ingehuldigd. Het mag zeker gezien worden en het voldoet aan alle opgelegde normen op gebied van de veiligheid.

Zo’n speeltuig is echter heel duur maar gelukkig kon de school rekenen op een milde inbreng van het Comité Kasseifeesten Zegelsem dat één derde van de kostprijs voor zijn rekening nam. Het comité, dat zich volledig schaart achter de eigen dorpsschool, dankt bovendien hiermee de school voor het gebruik van haar infrastructuur voor de jaarlijkse Kasseifeesten.

Ook de samenstellers van deze site feliciteren de school bij de opstelling van dat nieuw speeltuig en wensen de leerlingen en hun leerkrachten een prettige vakantie toe.

Na die vakantie staat er de leerlingen en hun ouders opnieuw heel wat te wachten. Dat bewijst de schoolkalender 2008 – 09 die wij hierna graag voorstellen, met de groeten van het onderwijzend personeel.

 

Maandagavond 2 juni kwam Zegelsem-dorp weeral in het nieuws door water- en modder-overlast.

 

Reeds meerdere malen – en vooral in juli 2005 – had het lager gelegen gedeelte van Zegelsem-dorp af te rekenen met wateroverlast. De Perlinckbeek zorgde er geregeld voor onheil op die ogenblikken dat ze het vele hemelwater niet meer kon slikken.

De eigenaars van Feestzaal Speermalie kunnen er van meespreken, maar nog meer de familie Bourdeaud’hui – Taeldeman. Het was niet de eerste keer dat hun schrijnwerkerij een paar tientallen centimeter onderliep. In juli 2005 werd de schrijnwerkerij echter tot tweemaal toe in dezelfde week getroffen door een ware tsunami, toen een muur het begaf onder de enorme waterdruk tengevolge van de metershoge waterstand van de Perlinckbeek die naast de schrijnwerkerij loopt. Dat was nog nooit gebeurd. Machines, materieel, de houtvoorraad, zelfs alles wat vast geankerd was werd stukgeslagen en gewoon meegesleurd tot in de weiden honderden meters voorbij de schrijnwerkerij,… Ditmaal was echt alles verwoest ! Dat mocht nooit meer gebeuren !

Nadat met man en macht de eerste opkuis was gerealiseerd lieten de eigenaars een nieuwe muur optrekken lans de beek. Ditmaal een dikke muur uit gewapend beton. Ook de gemeente kon aan dat voorval niet zomaar voorbijgaan en beloofde een duurzame interventie in de waterloop van de beek. En dat gebeurde. In 2007 werd de beek omgeleid via enorme kokers langs de Holweg. En door de velden werd de beek degelijk uitgekuist. De familie Bourdeaud’hui kon op de beide oren slapen.

Lang heeft het echter niet geduurd voor er toch nog nieuw onheil kwam. Het was nu niet de Perlinckbeek die als verantwoordelijke kon worden aangewezen. Ditmaal zorgde de abnormale krachtige regenval voor een massale modderstroom, afkomstig van de velden langs de Leierwaarde voor een lawine die honderden meters verder langs de Teirlinckstraat en de Holweg, lager in het dorp, zijn weg baande.

Na de regenval bleef in het dorp en de Holweg een dikke modderbrij over. Maar onderweg had de lawine ook het keldergat gevonden van de familie Bourdeaud’hui en ook langs de ingangspoorten van de schrijnwerkerij en het magazijn stroomde de moddermassa binnen. De gevolgen laten zich raden. Het hele pand beleefde opnieuw de beruchte ellende van weleer, zelfs nog intenser want nu ging het meer om modder dan om water. De kelders, de schrijnwerkerij en het magazijn waren op geen tijd herschapen tot een grote modderpoel.

Buren, familie en vrienden werden onmiddellijk gemobiliseerd –gelukkig was de familie Bourdeaud’hui thuis toen het gebeurde – en ook de brandweer was snel ter plaatse. Vele uren en hard labeur van die vele krachten zorgden er voor dat rond middernacht de meeste brij was opgeruimd. De familie was uiterst tevreden over al die inzet.

Wie had kunnen denken dat één fikse regenbui dergelijke ravage zou kunnen aanbrengen en dat vooral na al die werken die nog recent waren uitgevoerd. Nog nooit hadden de velden van de Leierwaarde dergelijke modderstroom veroorzaakt.


We vragen aan de gemeenteoverheid om na te gaan welke maatregelen hieromtrent kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat ook hier geen herhaling meer mogelijk wordt. 

 

Aandacht voor energie met de 3 MOSketiers !

GVB Het Groene Lilare – Afdeling Zegelsem (de Basisschool Zegelsem) organiseerde zondag 1 juni haar jaarlijks Schoolfeest. Reeds vele jaren gaat dat feest door “op verplaatsing”, eerst in de zaal “Spermalie” in Zegelsem-dorp, dan in zaal “Quo Vadis” in Mater en nu, voor de eerste maal in de mooie zaal “Ter Elst” in Elst-dorp.

´s Middags kon naar hartelust gesmuld worden van de lekkere kalkoendij of varkensgebraad en vanaf 15 uur werden de talrijke aanwezigen – de zaal zat en stond letterlijk bomvol – genieten van de vele “acts” gebracht door de kleuters en leerlingen van de school. Het hele gebeuren draaide rond het actuele thema “energie” en werd aan elkaar gepraat door “ De 3 MOSketiers” (N.B. MOS = Milieuzorg Op School).

De jonge acteurs en actrices zetten hun beste beentje voor en het publiek, met uiteraard vele ouders, grootouders en andere familieleden en vrienden van die acteurs en actrices, leefden hartelijk mee met de gebrachte nummers … velen gewapend met foto- en video-toestel.

Hierbij een staaltje van het opgenomen materiaal.

Een dikke PROFICIAT aan de leerlingen, hun leerkrachten en de vele helpers die het schoolfeest weeral tot een groot succes hebben geleid !