Afdrukken
Velen inwoners weten het wellicht niet, maar in Zegelsem leeft gedurende nu ruim dertig jaren een bekend dichter. 
 
  
 
Paul Cox, geboren in Hasselt in een kunstenaarsgezin, kwam eerst in Gent terecht waar hij sociale academie liep en nadien aan de faculteit letteren en wijsbegeerte studeerde.  Nadien startte hij met een bevriend koppel kinderproject Diggie op en verhuisde daarom naar Zegelsem.  
 
Paul gaf vele jaren les aan de Hogeschool Gent, maar schreef tegelijk ook al van kindsbeen af gedichten.  Op jonge leeftijd behaalde hij de poëzieprijs van de stad Genk, maar later wilde hij om principiële redenen niet meer aan wedstrijden deelnemen.  Door zijn argwaan voor traditionele uitgeverijen heeft hij vele jaren zijn gedichten vooral tentoon gesteld, gedecoreerd met eenvoudige aquarelvlekken of pentekeningen.  
 
Later kwam hij er, onder stimulans van vrienden, toch toe te publiceren.  Zo verschenen achtereenvolgens de bundels “Niemand kon dit weten” (2003), “De morgen van het paard” (2005), “Genade met wijnvlek” (2007) en “Herinneringen aan morgen” (2010).  Dit najaar zal zijn vijfde bundel voorgesteld en gepubliceerd worden.  Werktitel : “Ik zweeg daarover”.
 
 
Thema’s die overwegend terugkeren in de poëzie van Paul Cox zijn vergankelijkheid, liefde, verwondering, dood, vervreemding… Ook de natuur speelt op een wat aparte manier een terugkerende rol, dikwijls in de gebruikte metaforen.  Cox tracht, ondanks de diepgang van zijn werk, toch toegankelijk te schrijven.
 
Hoewel poëzie niet bepaald een commercieel medium is, bereikt Paul Cox toch een vrij groot en sterk verspreid publiek (uit elke Vlaamse provincie zijn er liefhebbers, en ook in Nederland, waar men al een twee uren durend radioprogramma verzorgde over zijn gedichten).
 
Paul Cox geeft geregeld lezingen over zijn werk, zo ondermeer nog vorig jaar in de gemeentelijke bibliotheek, waar al zijn bundels verkrijgbaar zijn. In de schaduw van zijn poëtische bedrijvigheid, houdt Paul zich ook periodiek  bezig met schilderen, pastelleren en aquarelleren.
 
Wie meer info wil over deze dichter, kan ook terecht op de website www.paulcox.be
 
 
Mieke De Prijck.