Afdrukken
 
61 jaar, veel te jong, veel te vroeg,… Annie, zowaar de echte spil van Zegelsem met haar winkel “Voeding Annie”, het centrale punt van het dorp, heeft ons verlaten.
 
Samen met haar verdwijnt een grote hap uit de geschiedenis van het dorp: Chiro, KVLV, KWB, Gezinsbond,, Parochiefeesten, Kasseifeesten,… Zij stond steeds klaar met raad en daad. Vraag maar eens aan de verantwoordelijken van die verenigingen, van de school, van de parochie,…
 
Ondanks haar aanslepende ziekte, die steeds meer tol eiste, stond Annie tot voor kort nog steeds met de glimlach in haar winkel en daarbuiten. Ze hield zich kranig en sterk maar de strijd met de ziekte heeft ze uiteindelijk niet kunnen winnen.
 
Zegelsem treurt… Zegelsem rouwt,…
 
Wij respecteren ten volle haar wens om in intieme kring te worden begraven. Maar wij maken ons sterk dat op de herdenkingsviering van vrijdag 22 juni om 19 uur in de kerk, wij met honderden Annie zullen gedenken die zoveel heeft betekend voor Zegelsem.
 
Intussen bieden wij aan de familie via deze weg, in naam van de vele dorpsgenoten, onze innigste deelneming aan.
 
De samenstellers van deze site:
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.