Afdrukken
We zijn er echt fier op dat enkele dagen geleden onze site www.zegelsem.be de kaap van de 100.000 bezoekers heeft overschreden. Bij de geboorte in augustus 2005 durfden we daar zelfs niet van dromen. In elk geval een stevige riem onder het hart om ermee door te gaan.
 
Wij willen deze vaststelling gebruiken om nogmaals al diegenen te bedanken die hun steentje hebben en nog zullen bijdragen tot het in stand houden van dit medium dat zich verder blijft inzetten als steunpunt voor de bevolking, als uithangbord en klankbord voor de gemeenschap en de verenigingen en als ideaal promotiemiddel voor Zegelsem naar de buitenwereld.
 
Nog veel leesgenot !
 
Brakel-Zegelsem, 17 juni 2012.
De samenstellers,
Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK.