Door Jeannette DE MERLIER - echtg. PLATTI werd ons deze prachtige foto ter beschikking gesteld. Hij toont ons een beeld van de “Kostelooze Naailessen” die door SINGER werden ingericht in “Segelsem” in 1928.

Wij vragen ons af wie op deze foto staat die destijds werd genomen voor het huis aan de Oudenaardsestraat 90 (thans bewoond door Hervé DE MERLIER). Enkele namen zijn reeds bekend:

  • eerste rij: eerste van links: Oda Botteldoorn,
  • tweede rij: Helena Morre, Dorp Zegelsem, ?, Alma Botteldoorn, Francisca-Catharina Van den Brande (19-11-1904) woonde in 1928 te St. Maria Horebeke, ?, ?, Alice Botteldoorn, Madeleine Botteldoorn
  • Rechtstaande waarschijnlijk de lesgeefsters.


Wie kan helpen om de andere namen te vinden?