Print
Dit vonden wij in het weekblad “De Gazette van Deynze” van zondag 23 september 1894 (Wij citeren hier letterlijk):

 

“ GRAMMENE. Bijzondere briefwisseling. Over eenige weken was er een ongeluk overkomen aan de klok onzer Kerk te Grammene. Zij liet hare klanken niet meer horen, want zij was gescheurd op eene lengte van omtrent 50 centimeters. Iedereen was getroffen door de treurige stilzwijgendheid der Klok. Gelukkig is zij, zonder den toren te verlaten, hersteld door Mijnheer Karel Teirlinck van Segelsem. Hare toon is zo zuiver, zoo klaar, zoo sterk als voorheen, gelijk al de parochianen zondag laatst met de grootste voldoening hebben gehoord. Eer en lof aan Mijnheer Karel Teirlinck den kunstenaar van Segelsem! “

Over deze kunstenaar van Zegelsem schreven we reeds een ander artikel onder deze rubriek op 11 november 2006 met als titel “Volkskunst met oude munten”. We zoeken nu uit of (en eventueel hoe) deze kunstenaar familie was van Isidoor en Herman Teirlinck, twee andere kunstenaars die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van ons kasseidorp. Wie ons kan helpen kan contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..