Afdrukken

 


Onder het hoofdstuk “Interessant” van deze website lezen we dat ons klooster van Zegelsem een goeie honderd jaar geleden werd gesticht. Veertig jaar van die termijn konden dorpsbewoners rekenen op de niet-aflatende inzet van Gerarda DEROO, gekend als Zuster Leonarde.

Geboren op 15 december 1909 trad zij in het klooster op 5 september 1928 te Deftinge en werd er gewijd op 6 maart 1930. Zij was een heel gelovige en wijze zuster die de waarde van het christelijk geloof ten volle beleefde en uitdroeg. Als onderwijzeres was zij van 1956 tot 1973 directrice van de onze dorpsschool waar ze zeer graag werd gezien door de kinderen en de ouders.

Na die loopbaan heeft ze zich nog vele jaren ten dienste gesteld van de bewoners van het rusthuis. Toen dat werk te zwaar werd ging ze in 1996 op rust in het moederklooster van Deftinge waar ze op 24 juni 2005 overleed.

We danken Zuster Leonarde langs deze weg nogmaals voor al wat zij in haar leven heeft gepresteerd en vooral voor haar leven en werk in en voor Zegelsem.