Afdrukken
Vier jaar geleden is Adrienne Donckerwolke uit Zegelsem ons plots ontvallen. Ze was toen 84 maar nog altijd heel actief en helder van geest.
 
Adrienne kende het leven van Zegelsem door en door, enerzijds, door haar werk in openbare dienst en, anderzijds, door haar inzet voor de parochiale bonden. Tijdens die vele jaren verzamelde zij een bijzonder waardevolle documentatie die vooral dienstig is voor het samenstellen van geschiedkundige werken.
 
 
 


 
Zij was aldus een grote hulp voor onze boeken “Parochie St.-Ursmarus Zegelsem” in 1983 en “100 jaar Dekenij Nederbrakel” in 2009, maar ook voor talrijke andere artikels in het tijdschrift “Triverius”.
 
De kinderen van Adrienne zijn terecht fier op het werk van hun moeder en willen nu wat meer ruchtbaarheid geven aan dat werk. Zo hebben zij beslist om tijdens het weekend van O.H.Hemelvaart een tentoonstelling te organiseren met het vele materiaal dat Adrienne heeft achtergelaten, materiaal dat een beeld geeft van het vroegere leven in Zegelsem en omgeving.
 
Deze tentoonstelling gaat door in de Kapel OLV van Lourdes – Paters Monfortanen te D’Hoppe (Vloersberg) op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014, telkens van 14 tot 17 uur. De officiële opening is voorzien op vrijdag 30 mei 2014 te 19 uur.
 
Voor meer details omtrent de tentoonstelling, klik hier. 
 
De samenstellers van www.zegelsem.be
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.