Afdrukken
De gemeente Brakel heeft al een tijdje aangekondigd dat ze de pastorie van Zegelsem te koop stelt. Het pastoriegebouw, St.Ursmarsstraat 20 te Brakel-Zegelsem, dat beschikt over een binnenkoer en een grote tuin, met een totale oppervlakte van 18a43ca, heeft een artistieke en historische waarde en werd aldus opgenomen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en bij ministerieel besluit van 12 december 2002  beschermd als monument. 
 
De openbare verkoopzitting gaat door op 20 maart 2015 om 15 uur in het Schutterslokaal, St.-Martensstraat 8 te Brakel-Opbrakel. De instelprijs bedraagt 230.000 EUR.
 
Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de gemeente Brakel: 055/43.17.54.
 
Zeer binnenkort komen we op deze website terug op de historische waarde van deze pastorie.