Afdrukken

Met de restauratie van de kapel op de Leierwaarde kregen Frans Roman en Jean-Pierre Hoebeke heel wat lof toegezwaaid. Zij hadden nu de microbe van het restaureren goed te pakken.

Hun volgend droomwerk: de St.-Jozefskapel, Kanakkendries nr. 1,  voor de Zegelsemenaren beter gekend onder de naam “de kapel aan Verhelle’s hof” (of  Nelis Goeffers hof).

De kapel werd gebouwd rond 1919 door Cornelis Goeffers, als dank voor zijn behouden thuiskomst na de eerste wereldoorlog. Cornelis werd geboren te Zegelsem op 26 januari 1894 en overleed er ook op 5 februari 1971. Hij huwde te Zegelsem in 1937 met Rachel Clementina De Langhe ook geboren te Zegelsem op 27 mei 1902 en zij overleed te Opbrakel op 18 maart 1986. Het hof veranderde na hun dood tweemaal van eigenaar.

 

De belabberde toestand waarin de kapel zich de laatste tijd bevond is hier te zien op enkele foto’s.  Het  eerste werk was: overhangende takken verwijderen;  het vuilste en grootste werk was:  de voegen aan de achtergevel uitslijpen en herstellen. Het pleisterwerk aan de nok vernieuwen en binnenin wat barsten dichten, namen ook heel wat tijd in beslag. (De lockdown t.g.v. covid 19 vertraagde de werken met verscheidene weken).

  

En de houten deur? Bij nader toezien was die niet meer te herstellen. Voor een nieuwe deur werd met de financiële steun van het FBBCE (Fonds voor Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed) een beroep gedaan op een vakman die de originele deur vakkundig heeft nagemaakt, het oude slot en het oude glas zijn erin geplaatst. Zeer opvallend en prachtig is hier de donker groene verf die door onze voorouders overal en altijd werd gebruikt, het zogenaamde “wagongroen” want de kleurkeuze was indertijd héél beperkt.

De aangebrachte teksten waren gelukkig nog leesbaar, en de vloer was nog in zeer goede staat. Ook het vochtprobleem in deze kapel is te verwaarlozen. Maar welke verf en welke kleuren heeft men indertijd gebruikt voor de binnenkant? Daarvoor ging Frans te rade bij Rudy Botteldoorn die meteen enthousiast op de vrijwilligerskar sprong en het hele gedoe voor zijn rekening nam, inclusief het maken van een nieuw trapaltaar. Ook de  zonnestralen boven dat altaar, de teksten en onderaan de belijning van de steenvormen werden zorgvuldig door hem uitgevoerd.

Op het altaar bezet het beeld van St.-Jozef de bevoorrechte midden-plaats, rechts O.L.Vr. met kind,  en links St.-Ursmarus,  patroonheilige van Zegelsem, die niet meer aanwezig was in de kapel en er was vervangen door Nicolaas van Tollentino.  De Hr. en Mevr. Bourdeaud’hui- Taildeman schonken een nieuw St.-Ursmarusbeeld, dat binnenkort wat wordt opgeknapt. Nicolaas van Tollentino kreeg een plaats op een bijkomende sokkel rechts van het altaar. Een H. Hartbeeld ook op eenzelfde sokkel links.

 

Zegelsem is weerom een pareltje rijker dank zij de inzet en het enthousiasme van  goede vrijwillige  zielen. Er staan zeker en vast nog projecten op stapel.  En nu maar hopen dat al de eigenaars de kapellen in ere houden want heel veel wandelaars hebben nog oog voor de erfstukken van onze voorouders.