Afdrukken

Tijdens WOII heeft een zware Amerikaans B17 – bommenwerper - nadat hij geraakt was door Duits afweergeschut (Flak 80) en na beschietingen door een achtervolgend Duits jachtvliegtuig (Messerschmitt) - op de Leierwaarde in Zegelsem een moeilijke noodlanding moeten maken. Enkel de piloot heeft dat overleefd. Zijn vier nog overblijvende kompanen in het vliegtuig helaas niet.

Onder impuls van Kris Van Daele van NSB – afdeling Brakel centrum, die heel wat opzoekingswerk daaromtrent heeft verricht, werd een werkgroep opgericht met als doel dicht bij de plaats van de noodlanding een monument te plaatsen ter ere van die strijders. De Zegelsemnaren Cpt. Ingrid Viaene en 1e meester-chef Eddy Van Wijmeersch maakten ook deel uit van die werkgroep. Kris kreeg heel wat steun voor zijn initiatief en de gemeente werd bereid gevonden om daarin mee te werken.

Deze zomer was het zover. De gemeente Dinant schonk een mooie rotssteen die de basis zou vormen van het monument. De leerlingen van de gemeenschapsschool van Brakel  bouwden een getrouwe schaalversie van de B17, die door de gebroeders Leon en Robert Gabriëls prachtig werd beschilderd. Als vestigingsplaats werd de hoek van de Oudenaardsestraat en de Teirlinckstraat gekozen ( op een paar honderd meter van de plaats van de noodlanding in 1944). De gemeente zorgde voor de aanleg van de bodem en de opstelling van het monument.

En de plechtige inhuldiging en inwijding van het monument ging door op zondag 20 augustus 2017 met heel wat ere-genodigden en belangstelling van het publiek. Onder een stralende hemel  startte om 9u30 aan de Industrielaan in Brakel een optocht van een veertigtal oude militaire voertuigen van The White Star Division en van de Oldtimer groep uit Zwalm, via de Kleiberg, de Leierwaarde en Burreken op weg naar de Oudenaardsestraat en de Teirlinckstraat. Langs de weg  was er ruime belangstelling.

  

  

  

  

Tussen 10u en 10u30 was er niet enkel de aankomst van de kolonne militaire voertuigen maar was er ook verzameling geblazen voor een grote groep oud-strijders, vaandeldragers en leden van vaderlandslievende verenigingen. Ook een aantal oud-para-commando’s van Waver en de Vriendengroep de Trailblazers (70th US Infantry Group) waren aanwezig.

  

 

En dan de ere-genodigden:

- Federaal Vice-Premier en titelvoerend Burgemeester van Brakel Alexander De Croo,

- Minister van Staat en ere-Burgemeester van Brakel Herman De Croo,

- wd. Burgemeester van Brakel  Stefaan De Vleeschouwer,

- Burgemeester van Dinant Richard Fournaux,

- Plaatsvervangend militair provinciecommandant Oost-Vlaanderen Cdt Guy Snauwaert,

- Nationaal voorzitter a.i. van de Nationale Strijdersbond van België Leon De Turck,

- Nationaal voorzitter van de Koninklijke Nationale Vereniging der Invaliden van de grote oorlogen Willy Sonck,

- Schepenen en gemeenteraadsleden van Brakel.

  

 

In gelid (onder bevel van ere-Kolonel van het vliegwezen Frans Van Wijmeersch ) marcheerden allen vanuit de Teirlinckstraat naar het monument waar zich een aanzienlijke groep toeschouwers  had opgesteld.  Het monument was toen nog mooi ingepakt met daarachter vier vlaggenmasten  voor de vlaggen van Brakel, Dinant, België en de USA.

 

 

 

 

De hele plechtigheid werd aaneengepraat door NSB-voorzitter van St.-Maria-Oudenhove Roland Martens. De inleiding werd verzorgd door wd.Burgemeester Stefaan De Vleeschouwer waarna de Belgische en de USA-vlag officieel werden gehesen. Het monument werd dan onthuld door de wd. burgemeester en Kris Van Daele en de namen van de bemanningsleden van de B17 werden afgeroepen. De vlam werd aangestoken en het monument werd ingewijd door Aalmoezenier Pater Van Vooren.  Vervolgens werden bloemenkransen neergelegd door een aantal genodigden.

  

  

  

   

Tijd nu voor enkele gelegenheidstoespraken:

- Vice-Premier Alexander De Croo,

- Minister van staat Herman De Croo,

- Burgemeester van Dinant Richard Fournaux.

  

  

Tussendoor schalde de klaroen van Filip Derijcke met het Te Velde en luisterden de aanwezigen naar een paar muzikale intermezzo’s van Guy Van Melkebeke (dwarsfluit en zang) met Hymn to the fallen (John Williams), Sound Track film Pearl Harbour, There you’ll be (Faith Hill), US Air Fors mars.

Toen weerklonken 9 kanonschoten door de Trailblazers (70yh US Infantry group) vanop de Leierwaarde, gevolgd door een Fly-by door twee tweedekkers-vliegtuigen van vliegclub Phaenix uit Overboelare.

  

De plechtigheid werd beëindigd met het blazen (door Filip Derijcke) van de Last Post, en de hymnen van de USA en België, waarna de massa zich in optocht terugtrok richting Teirlinckstraat op weg naar de koer van de basisschool, waar de gemeente iedereen trakteerde op een lekker glaasje en waar ere-kolonel Frans Van Wijmeersch nog een algemeen dankwoord richtte tot alle medewerkers,  als aangename afsluiter van een prachtige plechtigheid. 

Uw verslaggever,

Fernand De Tant.