1. Perreveld nr. 14 H. Antonius van Padua

 

2. Burreken nr. 27 O.L.Vrouw

 

3. Burreken nr. 32 In 2004 stond het leeg, nu toegemetst

 

4A. Burreken nr. 39 O.L.Vrouw

4B. Burreken nr. 39 binnenzicht

 

5. Burreken nr. 39 H. Familie en H. Theresia

7. Rovorst-Rijstveld weg Kruis tussen platanen

 

7b. Rovorst-Rijstveld weg Kruis tussen platanen

8. IJskelderweg nr. 5

 

9. Rovorst Huis Ambrozijn nr. 37 St. Jozef

 

10. Rovorst Kruiskapel

 

 

10B. Rovorst Kruiskapel binnenzicht 

 

11. Rovorst nr. 18 O.L.Vrouw, St. Jozef, St. Rochus

 

 

12. Kanakkendries nr. 1 St. Jozef

 

13. Hoek Hauwstraat-Kanakkendries nr. 95 O.L.Vrouw

 

 

14. Leierwaarde nr. 30 O.L.Vrouw

 

15. Leierwaarde Singufli-hoeve nr. 29 O.L.Vrouw

 

 

16. Hauwstraat tussen nr. 67 en 87 H. Theresia

 

16B. Hauwstraat H. Theresia in 1983

 

 

17. Hauwstraat nr. 86 St. Jozef

18. Hauwstraat nr. 55 O.L.Vrouw (vroeger St. Ursmarus)

 

19. Gentsestraat nr. 5 O.L.Vrouw, St. Jozef, St. Ursmarus

20. Oudenaardsestraat nr. 119 Vroeger St. Antonius

 

21. Teirlinckstraat nr. 12, O.L.Vrouw, H. Rita, St. Jozef, St. Antonius

 

22. St. Aloyisius beschermer van de jeugd

 

 

23. Teirlinckstraat Gevel klooster H. Hart

 

23B. Teirlinckstraat Kruis op de Kloosterkapel

 

 

24 Teirlinckstraat Ingang klooster St. Vincentius (nu leeg)

 

25.Achterkant kerk O.L. Vrouw

 

 

26. Ursmarsstraat nr. 16.O.L.Vrouw

26B. Ursmarusstraat nr. 16 O.L.Vrouw en St. Jozef

 

27. Keiweg nr. 3 Monasterium De Zwarte Madonna

27B. Keiweg nr. 3 Ingang Monasterium

 

27C. Keiweg nr. 3 Monasterium Klokje en kruis

28. Kleine Gastenhoek-Holweg O.L.Vr. van Vlaanderen

 

29.Kanakkendries nr. 10 O.L.V. met kind 

30. Wovenweg nr. 1

 

31. Hauwstraat nr. 70