Op 6 augustus 1818 kende de Nederlandse regering bij decreet aan de gemeente Zegelsem een kenschetsend schild toe van lazuur, beladen met een egge, vergezeld van een gaffel en een hark, met in het schildhoofd een oog, en in de punt een ploeg, het geheel van goud.