Geen Kasseifeesten zonder het jaarlijks orgelpunt op zondagavond: de Gouden Kasseiworp, het afsluitend officieel moment dat telkens wordt bijgewoond door een massa toeschouwers. Ook ditmaal was het dus weer verzamelen geblazen om 18 u 30 aan de kerkhofmuur.
 
Naast de burgemeester en twee schepenen had het inrichtend comité ditmaal ook het Zegelsemse trouwkoppel van de zaterdag, Mario en Erika Schietecatte – De Rocker en oud-pastoor van Zegelsem (tot 25 jaar geleden) E.H. G. De Ruyck uitgenodigd om te fungeren als “werpers van dienst”.
 
Na de woorden van dank van Voorzitster Ingrid aan al diegenen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de feesten, zowel binnen als buiten het inrichtend comité, werden de honderden gouden doosjes over de hoofden gegooid van de massa bezoekers. Die doosjes waren gevuld met snoepjes, maar vooral ook met bonnen voor een reeks mooie prijzen. Ze werden dan ook gretig gegrepen door de massa.
 
  
  
 
 
De eerste prijs was een geldprijs van 125 EUR en de winnaar werd bovenaan de kerkhofmuur gevraagd om er zijn prijs en een trofee (de gouden kassei) in ontvangst te nemen. Het was Dekmijn Jessica (22jaar) uit Ninove.
 
 
 
Met die overhandiging kwam een officieel einde aan de 12de Kasseifeesten Zegelsem. In werkelijkheid ging het feesten gewoon door: op de speelplaats van de school maar ook en vooral in de café’s en zaaltjes van het dorp… Eten en drinken, muziek en dans tot in de vroege uurtjes
 
Zegelsem heeft weer bewezen dat het feesten in het bloed zit …