Bibliografie

Wie iets meer wil lezen over Zegelsem, zijn mensen, zijn geschiedenis,… kan heel wat opsteken in volgende boeken:

 • De Congregatie van de Zusters van St.-Vincentius te Deftinge, Maur. De Meulemeester C.ss.R., 1952, St.-Alfonsusdrukkerij Leuven”

 • De invloed van de Vlaamse Ardennen en meer specifiek van Zegelsem op het werk van Herman Teirlinck, Luc De Staercke, Davidsfonds, Brakel 1979.

 • Parochie Sint-Ursmarus Zegelsem, Christa Carobel, Mieke De Prijck, Fernand De Tant, Kerkfabriek Sint-Ursmarus, Zegelsem-Brakel 1983.

 • Vertellingen van Louis Hoeckman, Frans De Staercke, K.O.L.B. Sint- Augustinus, Brakel 1990.

 • Toen Boekje, Everbeek, Opbrakel, Parike en Zegelsem in oude prentkaarten, Triveriusgenootschap, Brakel 1995.

 • Archiefbeelden Brakel-Horebeke, Triveriusgenootschap, Brakel 2002.

 • Een eeuw toegewijd 1909-2009 , De dekenij (Neder)brakel en haar parochies vroeger en nu, Heemkundige Kring Triverius 2009, 225 blz. – Deel omtrent Zegelsem door Fernand en Mieke De Tant – De Prijck

 • “ 100 jaar Dekenaat Sint-Maria-Horebeke (1913 – 2013). De pastorale band tussen Horebeke, Zwalm en omliggende parochies “(waaronder Zegelsem) – Heemkundige Kringen Brakel (Triverius) en Zwalm – Dec. 2013 – 296 blz. Het deel omtrent Zegelsem door Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.

 • Om Christus' Liefde in Christus' Rijk, Geschiedenis van de Congregatie van Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge en te Viane, André Premereur, Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, Brakel 2014.

 • Zegelsem in Triverius, Overzicht van alle artikels over Zegelsem verschenen in tijdschrift “Triverius” van 1975 tot heden, Fernand en Mieke De Tant – De Prijck 2012

 • 185 jaar Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge. André Premereur. Congregatie van Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge. Deftinge 2017

 • Militaire oorlogsdoden Brakel-Horebeke-Lierde 1914-1918. Herbert De Bisschop, Rudy De Mets, Mieke De Prijck, Regina De Rodder, André Premereur, Marcel Robert, Frans Roman. Geschied- en Heemkundige Kring Triverius. Brakel 2018.

 • Volksreligieus erfgoed in Brakel en Horebeke. Kapellen en kruisen langs wegen en paden. Ludwig De Temmerman. Regina De Rodder. Geschied- en Heemkundige Kring Triverius Brakel 2020

 • Al deze publicaties kunnen nog worden geconsulteerd in de Gemeentelijke bibliotheek Brakel en in het Documentatiecentrum Triverius, Tirse 1, 9660 Brakel.