Voor de meeste historische gegevens van deze site hebben wij in de eerste plaats kunnen teruggrijpen naar het boek “Zegelsem – Parochie St.-Ursmarus” dat wij in 1983, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de St.-Ursmaruskerk hebben samengesteld. Dat boek dat voor velen heel wat herinneringen oproept was destijds, ondanks zijn grote oplage, spijtig genoeg onmiddellijk uitverkocht.

En een beetje zoals toen hebben wij ook nu kunnen rekenen op de medewerking van enkele dorpsbewoners die ons bereidwillig hun eigen foto’s en andere documentatie ter beschikking hebben gesteld. Bovendien waren enkele teksten van de hand van Sylvain De Lange  en van VVV - Toerisme Brakel welkome inspiratiebronnen. Voor het overige konden wij rekenen op ons eigen documentatie- en foto-materiaal dat wij reeds vele jaren verzamelen.

Alhoewel wij veel aandacht hebben besteed aan het onderzoek van al dat materiaal zijn we overtuigd van de beperktheid, van de onvolledigheid in bepaalde aspecten en zelfs van eventuele kleine onjuistheden. We zouden het daarom ten zeerste op prijs stellen mochten dergelijke onvolkomenheden ons worden medegedeeld.

De huidige site heeft, naast de promotie van de Kasseifeesten, aandacht besteed aan de geschiedenis van ons dorp, de toeristische troeven en een aantal sfeerbeelden van festiviteiten. Er bestaan echter nog tal van andere mogelijkheden, zoals bv. een activiteitenkalender voor de verenigingen, die vooral de sociale binding kunnen stimuleren van de dorpsbewoners. Wij houden ons dan ook voor, zo gauw het nodig blijkt en binnen de materiële mogelijkheden, aanpassingen en uitbreidingen aan te brengen aan de site, die dan verder zal evolueren naargelang die noden en een instrument moet worden voor en door de Zegelsemse bevolking.

Wij danken tenslotte allen die ons van informatie en documentatie hebben of nog zullen voorzien en vooral het Comité Kasseifeesten Zegelsem, dat de opstart van deze site heeft gesponsord.

Brakel-Zegelsem, 12 augustus 2005

De samenstellers,

Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor het geboortebericht van de website

***

Sinds zijn geboorte in 2005 werd (en wordt nog steeds) de site geregeld aangepast en uitgebreid. Ook voor die teksten en foto's kunnen we rekenen op de medewerking van tal van personen en verenigingen, die wij langs deze weg van harte danken. Zo mogelijk wordt ook de bron vermeld bij die gegevens. De eveneens toegevoegde rubriek "Bibliografie" somt bovendien een aantal werken op die voor ons en onze lezers voor bijkomende inspiratie zorgen omtrent ons heerlijk kasseidorp Zegelsem.

Brakel-Zegelsem, 30 maart 2007.

De samenstellers,

Fernand en Mieke DE TANT - DE PRIJCK