In 240 bladzijden worden 194 oorlogsdoden geëerd, waarvan er 16 afkomstig waren uit Zegelsem. Voor meer info: Klik hier...

 

Hieronder een kopie van de flyer die door de Gezinsbond In de Rand en de Randstappers wordt verspreid als uitnodiging tot de Kassefeesten Zegelsem van 16 september 2018, die met hun 20e editie weer afstevenen op een enorm succes.

   

In een overvolle kerk van Zegelsem werd op maandag 30 april 2018 waardig afscheid genomen van E.H. André Bracke. Hij was vele jaren een geliefd pastoor van Zegelsem en later ook van Elst.

Ook onze website “zegelsem.be” sluit zich volmondig aan bij de dankbetuigingen die werden uitgesproken in de afscheidsplechtigheid en vooral in de rede door diaken Bart De Wael, die jarenlang als orgelist o.m. in Zegelsem  met E.H. Bracke heeft samengewerkt en tot bij zijn overlijden goede vriend was met betrokkene.

 

 Als aandenken publiceren wij hierbij de tekst van die rede samen met de foto en de tekst van het bidprentje.

Met droefheid melden we het overlijdensbericht van E.H. André Bracke, tot voor kort pastoor van Zegelsem en Elst. We bieden hierbij onze christelijke deelneming aan de familie aan.

Wij wensen iedereen een spetterend 2018!

Zondagvoormiddag 20 augustus 2017 werd aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat met de Teirlinckstraat een nieuw monument ingehuldigd en ingewijd ter ere van de slachtoffers van een vliegtuigcrash die tijdens WOII in 1944 heeft plaats gevonden langs de Leierwaarde. 

Heel wat ere-genodigden en veel belangstellenden voor de ingetogen plechtigheid.

 

 

 

Voor het uitgebreid verslag van de plechtigheid: KLIK HIER!

 

Hierna de beloofde affiche en folder met het programma 2017.

Zoals U ziet is er die 17 september opnieuw heel wat te beleven in Zegelsem. Voor de inschrijving van de rommelmarkt verwijzen we naar het vorig bericht  op deze website.

Vergeet dus niet om de feesten van 17 september nu al duidelijk vast te leggen in Uw agenda.

 

Inschrijving rommelmarkt kasseifeesten 2017: Klik hier !

 

Voor bijkomende  inlichtingen kan U terecht  bij de verantwoordelijke Bert Broos:

- Telefoon: 0495/34.51.73

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Mededeling door de inrichters)

 “Net zoals de vlooienmarkt in Velzeke zijn de Kasseifeesten in Zegelsem – dit jaar op 17 september – een klassieker te noemen in zijn soort. Het programma dat moet af zijn begin juli en ten gepaste tijde zal worden voorgesteld zal nog grootser worden opgevat. 

Uiteraard is er de grote rommelmarkt die gaat afstevenen op een nieuw record. Verder is er de expositie in de parochiekerk van Zegelsem, de Kasseidorptocht – dit is een wandeling met verschillende afstanden. Er zal heel wat animatie zijn met als apotheose uiteraard de gouden kasseiworp.

Aan mensen die een stand willen op de rommelmarkt wordt gevraagd in te schrijven met bijhorende link. Inschrijving rommelmarkt kasseifeesten 2017: Voor bijkomende vragen kan men terecht op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of op 0495 34 51 73 ( Bert Broos).”

 

Inschrijving rommelmarkt kasseifeesten 2017: Klik hier !

Info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en 0495 34 51 73.