Vrijdagavond 22 juni was er de aangekondigde herdenkingsmis voor Annie Gabriëls, overleden op 24 mei. Het kerkje van Zegelsem was werkelijk veel te klein om de opgekomen massa op te vangen. En dat niet tot de offergang maar zelfs tot op het einde van de viering.
 
Het werd een zeer ingetogen plechtigheid. Alle aanwezigen luisterden heel aandachtig naar de prachtige teksten die door familie en vrienden speciaal voor deze gelegenheid werden geschreven en voorgelezen. En volledig muisstil werd het toen Fernand De Tant de afscheidsrede bracht waarin Annie zo sprekend werd voorgesteld. (zie kader).
 
Ook Marijn De Valck was present. Hij opende de dienst met een mooi trompetnummer en bij de offerande zong hij een zelfgeschreven afscheidslied. Bij het einde van de mis dankte zus Agnes allen die Annie in het bijzonder de laatste maanden hebben bijgestaan en ook de vele honderden aanwezigen tijdens de plechtigheid.
 
Zegelsem heeft heel waardig afscheid genomen van de zeer geliefde Annie. We zullen haar blijvend gedenken.
 
AFSCHEIDSREDE DOOR FERNAND DE TANT:
 
Annie,
61 jaar, veel te jong, veel te vroeg, … Zegelsem treurt, Zegelsem rouwt reeds een volle maand omtrent je heengaan.
 
Annie, 
jij was de echte spil van het dorp. Je hele leven stond in het teken van de gemeenschap. Het sociale leven was je heilig.
 
In je jeugd was je leidster van de Chiro. Daarna kwam KVLV, KWB, de Gezinsbond. Zoveel jaren kerk- en parochiefeesten, de viering van 200 jaar kerk, de schoolfeesten, de Kasseifeesten. Je was overal bij en rond… niet als toeschouwer maar als zeer actief  bestuurslid en was er ergens iets tekort… jij loste dat steeds op. Nooit klopte iemand tevergeefs aan.
 
Ook de school en de parochie konden steeds op je rekenen. Je deed de opvang van de kinderen op school. Je was zowat portier van de school, van de kerk en de pastorie. Bij jou kon iedereen terecht bij afwezigheid van de pastoor. Je hebt je ontfermd over abonnementen van het parochieblad, tientallen tombola’s, glühwein op kerstnacht, het ophalen van sponsorgeld van huis tot huis.
 
Iedereen was bij jou ook steeds welkom. Jouw huis was werkelijk “de zoeten inval”. Hoeveel honderden liters koffie heb je niet gezet  voor al wie ergens te maken had met een probleempje, of gewoon voor gezellige onderonsjes? Hoeveel duizenden snoepjes heb je niet uitgedeeld aan de kinderen in je “snoep”-winkeltje.
 
Je was niet belust op grootsheid en luxe en heel gelukkig met gewone dingen. Je wilde niet in de kijker staan en werkte heel hard “achter de schermen”. Heel gemoedelijk en steeds toegeeflijk in de omgang, altijd attent om de goede verstandhouding te verzekeren. Eenvoud, vriendelijkheid, goedheid en sociale bewogenheid… zijn begrippen die jij heel consequent toepaste. Egoïsme was je totaal vreemd en het deed je wel pijn dat de sociale binding de laatste jaren verwaterde, waardoor meerdere verenigingen ten onder gingen.
 
Annie, 
jij kende werkelijk iedereen van het dorp en iedereen kende jou. Jij wist ook heel veel over de gebeurtenissen in het dorp. Jij was een grote hulp bij de voorbereiding van het boek over Zegelsem en voor allerhande artikels over het dorp voor het Triverius – tijdschrift en onze website. Maar ook over jouw leven kunnen we een heel boek volschrijven.
 
En ondanks je aanslepende ziekte, die steeds meer tol eiste, stond je tot voor kort nog steeds met de glimlach in je winkel en daarbuiten. Je hield je kranig en sterk maar de strijd met de ziekte heb je uiteindelijk niet kunnen winnen.
 
Annie, 
we missen je… We denken dat we nooit nog iemand vinden die al je inzet en al je goedheid kan vervangen. Wie zal nu nog de Zegelsemse postkaarten en de boeken over Zegelsem verkopen? We zullen zeker nog dikwijls zeggen: “Had Annie er nu nog geweest…” Laat daarom blijvend je ster over ons schijnen.
 
Je zult altijd in ons hart blijven, Annie. We danken je voor al dat goede.
Rust nu in vrede.
We vergeten je nooit !
 

 

Begin en einduur 

Vanaf 6u voor standhouders, publiek vanaf 9u tot 18u

Aantal verwachte exposanten

+/- 200 

Standprijs

5 Euro per stand van 5 meter

Contactpersoon

0495/345173 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

INSCHRIJVEN VOOR 5 SEPTEMBER!

Rekeningnr. 777-5965710-92 van Gezinsbond In de Rand  

 

We zijn er echt fier op dat enkele dagen geleden onze site www.zegelsem.be de kaap van de 100.000 bezoekers heeft overschreden. Bij de geboorte in augustus 2005 durfden we daar zelfs niet van dromen. In elk geval een stevige riem onder het hart om ermee door te gaan.
 
Wij willen deze vaststelling gebruiken om nogmaals al diegenen te bedanken die hun steentje hebben en nog zullen bijdragen tot het in stand houden van dit medium dat zich verder blijft inzetten als steunpunt voor de bevolking, als uithangbord en klankbord voor de gemeenschap en de verenigingen en als ideaal promotiemiddel voor Zegelsem naar de buitenwereld.
 
Nog veel leesgenot !
 
Brakel-Zegelsem, 17 juni 2012.
De samenstellers,
Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK.
 
 
61 jaar, veel te jong, veel te vroeg,… Annie, zowaar de echte spil van Zegelsem met haar winkel “Voeding Annie”, het centrale punt van het dorp, heeft ons verlaten.
 
Samen met haar verdwijnt een grote hap uit de geschiedenis van het dorp: Chiro, KVLV, KWB, Gezinsbond,, Parochiefeesten, Kasseifeesten,… Zij stond steeds klaar met raad en daad. Vraag maar eens aan de verantwoordelijken van die verenigingen, van de school, van de parochie,…
 
Ondanks haar aanslepende ziekte, die steeds meer tol eiste, stond Annie tot voor kort nog steeds met de glimlach in haar winkel en daarbuiten. Ze hield zich kranig en sterk maar de strijd met de ziekte heeft ze uiteindelijk niet kunnen winnen.
 
Zegelsem treurt… Zegelsem rouwt,…
 
Wij respecteren ten volle haar wens om in intieme kring te worden begraven. Maar wij maken ons sterk dat op de herdenkingsviering van vrijdag 22 juni om 19 uur in de kerk, wij met honderden Annie zullen gedenken die zoveel heeft betekend voor Zegelsem.
 
Intussen bieden wij aan de familie via deze weg, in naam van de vele dorpsgenoten, onze innigste deelneming aan.
 
De samenstellers van deze site:
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.
 
Zegelsem, als deelgemeente van Brakel, maakt deel uit van het doelgebied van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius van Brakel-Lierde-Horebeke , opgericht in 1970.
 
Geregeld zijn artikels verschenen in het driemaandelijks tijdschrift van die vereniging omtrent de geschiedenis en vroegere gebeurtenissen van ons geliefd dorp en we meenden dat het zeker aangewezen was om daaraan wat meer ruchtbaarheid te geven. 
 
Onder het hoofdstuk “Vroeger en Nu” van deze website hebben we derhalve een rubriek toegevoegd met als titel “Zegelsem in Triverius” waarin een lijst wordt gepubliceerd van al die artikels, die nog steeds kunnen verkregen worden bij de vereniging.
 
Op vrijdag 30 maart 2012 was er nog de officiële opening van een retrospectieve tentoonstelling “Met de ogen van René Cosyns”, een Brakels kunstschilder (°1896 - †1980), die heel wat mooie plekjes in en rond Brakel heeft vereeuwigd. Die tentoonstelling, van 31 maart tot 15 april 2012 in de Openbare Bibliotheek van Brakel, is ook een realisatie van diezelfde Triverius-kring.
 
Met veel genoegen tonen we hier een afbeelding van het schilderij van de verdwenen “Rovorstmolen” van de hand van kunstschilder Cosyns, ook te bezichtigen op die tentoonstelling. Die windmolen, afgebroken in 1953, troonde ongeveer 200 jaar boven het dorp van Zegelsem. 
 
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.
 
 
 
Velen inwoners weten het wellicht niet, maar in Zegelsem leeft gedurende nu ruim dertig jaren een bekend dichter. 
 
  
 
Paul Cox, geboren in Hasselt in een kunstenaarsgezin, kwam eerst in Gent terecht waar hij sociale academie liep en nadien aan de faculteit letteren en wijsbegeerte studeerde.  Nadien startte hij met een bevriend koppel kinderproject Diggie op en verhuisde daarom naar Zegelsem.  
 
Paul gaf vele jaren les aan de Hogeschool Gent, maar schreef tegelijk ook al van kindsbeen af gedichten.  Op jonge leeftijd behaalde hij de poëzieprijs van de stad Genk, maar later wilde hij om principiële redenen niet meer aan wedstrijden deelnemen.  Door zijn argwaan voor traditionele uitgeverijen heeft hij vele jaren zijn gedichten vooral tentoon gesteld, gedecoreerd met eenvoudige aquarelvlekken of pentekeningen.  
 
Later kwam hij er, onder stimulans van vrienden, toch toe te publiceren.  Zo verschenen achtereenvolgens de bundels “Niemand kon dit weten” (2003), “De morgen van het paard” (2005), “Genade met wijnvlek” (2007) en “Herinneringen aan morgen” (2010).  Dit najaar zal zijn vijfde bundel voorgesteld en gepubliceerd worden.  Werktitel : “Ik zweeg daarover”.
 
 
Thema’s die overwegend terugkeren in de poëzie van Paul Cox zijn vergankelijkheid, liefde, verwondering, dood, vervreemding… Ook de natuur speelt op een wat aparte manier een terugkerende rol, dikwijls in de gebruikte metaforen.  Cox tracht, ondanks de diepgang van zijn werk, toch toegankelijk te schrijven.
 
Hoewel poëzie niet bepaald een commercieel medium is, bereikt Paul Cox toch een vrij groot en sterk verspreid publiek (uit elke Vlaamse provincie zijn er liefhebbers, en ook in Nederland, waar men al een twee uren durend radioprogramma verzorgde over zijn gedichten).
 
Paul Cox geeft geregeld lezingen over zijn werk, zo ondermeer nog vorig jaar in de gemeentelijke bibliotheek, waar al zijn bundels verkrijgbaar zijn. In de schaduw van zijn poëtische bedrijvigheid, houdt Paul zich ook periodiek  bezig met schilderen, pastelleren en aquarelleren.
 
Wie meer info wil over deze dichter, kan ook terecht op de website www.paulcox.be
 
 
Mieke De Prijck.
 
Vanaf deze maand beschikken we in Brakel over een nieuw gratis communicatiemiddel met allerhande nieuwtjes voor en door de Brakelaar.
 
Hugo Conderaerts, website-reporter van het Nieuwsblad voor Brakel, droomde er al een tijdje van om een eigen website op te starten volledig aangepast aan de wensen van de Brakelse inwoners. Dat heeft hij nu gerealiseerd, enkel op eigen kracht, en wel met de heel sprekende naam:
 
 
U kan zich bovendien inschrijven voor de eraan gekoppelde nieuwsbrief. Op die manier blijft U permanent op de hoogte van wat reilt en zeilt in Brakel.
 
We willen Hugo hartelijk feliciteren met zijn prestatie. En aan alle Brakelaars wensen we heel veel leesgenot !
 
Fernand De Tant.
 
 
We stelden met genoegen vast dat de Mariakapel op Burreken 27 te Zegelsem eind 2011 door eigenaar Paul Faignaert met eigen middelen werd opgeknapt. Die kapel werd opgericht in 1875 door Julie Mansens voor het bekomen van genezing van haar door ziekte getroffen familie.
 
Het is een rechthoekige bakstenen kapel, beschermd door een plataan,  met bovenaan siermetselwerk dat goed tot zijn recht komt op de witgekalkte voorkant. Bovenaan het zadeldak met pannen staat een mooi smeedijzeren kruis en de kapel wordt afgesloten door een zwartgeverfd ijzeren hek.
 
De kapel was reeds jaren zeer vervallen: ze was wat scheefgezakt, de verf was afgepeld, het pleisterwerk viel van de muren, ze was leeggeroofd en beschadigd en stond dus zonder beelden en siervoorwerpen,... Maar na het opknapwerk van Paul oogt ze weer mooi. 
 
Het laatste Triverius-tijdschrift heeft nog opgeroepen voor een nieuw groot O.L.V.-beeld voor die kapel. Ook andere versieringen zijn zeker welkom.
 
Langs deze weg willen we Paul Faignaert van harte feliciteren voor zijn initiatief. Zeker een voorbeeld dat navolging verdient voor andere kapellen…
 
Mieke De Prijck
Fernand De Tant.
 
De jaarlijkse KASSEIFEESTEN ZEGELSEM zijn gered. Noteer dus reeds:
 
OP ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012 : 14de editie van de
 
 
Het comité, verantwoordelijk voor 13 opeenvolgende uitgaven van de Kasseifeesten Zegelsem werd in december 2011 ontbonden. Dat werd uitvoerig toegelicht in de pers en op deze website. Er werd dus volop gezocht naar overnemers.
 
Die overnemers zijn nu gevonden. De “Gezinsbond In de Rand” (voor het gebied Elst, Michelbeke en Zegelsem), met Bert Broos als voorzitter, neemt de fakkel over. Momenteel wordt gewerkt aan het programma, waarin de rommelmarkt het hoofditem blijft. De Gezinsbond hoopt om tegen begin juni dat programma te kunnen voorstellen.
 
Verdere info kan verkregen worden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495/34.51.73.
 
Wij wensen de nieuwe ploeg veel ijver bij de voorbereiding van de feesten en hopen van harte dat het succes van de vorige feesten zeker wordt geëvenaard en zelfs wordt verbeterd. Via deze website zullen we met veel genoegen zorgen voor de gewenste ondersteuning van het geheel.
 
Wij duimen alvast op dat succes !
Fernand De Tant
Mieke De Prijck