Het is geleden van 1992 dat Zegelsem nog beschikte over een “schepen” van eigen bodem. Tot dan was Julien DE PESSEMIER (met 36 jaar mandaat als gemeenteraadslid en 18 jaar als schepen, eerst van Zegelsem en later van Brakel) schepen van openbare werken.

 

Vanaf eind januari 2008, na meer dan 15 jaar is het weer zover. Toen werd Stefaan DEVLEESCHOUWER, reeds meerdere jaren gemeenteraadslid, gepromoveerd tot schepen van onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden en milieu.

De Zegelsemse bevolking wenst Stefaan van harte geluk bij die aanstelling en rekent erop dat hij, samen met Fernand DE TANT (gemeenteraadslid en partijvoorzitter, gekend als een fervent verdediger van Zegelsem) de belangen van Zegelsem hoog in het vaandel voert.  

In de loop van de maand februari 2008 heeft de gemeente het laatste deel van zijn belofte uitgevoerd ter voorkoming van nieuw wateronheil in de Teirlinckstraat te Zegelsem. Na de gedeeltelijke omlegging van de beek, die reeds meerdere malen verantwoordelijk was voor overstromingen in de dorpskern, was ook het degelijk ruimen van de beek langs zijn verdere loop door de weiden richting Leberg en Keiweg absoluut nodig , als laatste schakel van het saneringsplan.

 

Dat is dus nu geschied en we moeten toegeven dat het resultaat bevredigend oogt. Er werd blijkbaar heel omzichtig tewerk gegaan met weinig schade aan de prachtige natuur.

Er werd eveneens rekening gehouden met onze vraag om niet te raken aan dat stukje geschiedkundig patrimonium dat we nog in 2007 op deze site in het licht hadden gesteld (zie ons artikel “Stenen die iets zeggen”, onder de rubriek Nieuws van 30.03.2007) : die stenen wasplaats voor schapenwol die zich nog steeds, zij het verdoken onder een dun laagje modder, in de Perlinckbeek bevindt, en die we wensen te behouden voor het nageslacht.

De inwoners van het dorp, langs de loop van de Perlinckbeek, kunnen dus nu definitief op hun twee oren slapen. We rekenen er natuurlijk op dat het gemeentebestuur het geheel niet uit het oog verliest en ook in de toekomst regelmatig de nodige ruimingswerken laat uitvoeren en erop toeziet dat het mooie werk niet wordt tenietgedaan door onverantwoorde sluikstorters.

 

Toen eind 2006 het Klooster van Zegelsem definitief zijn deuren sloot en de laatste Zusters terugkeerden naar het moederklooster in Deftinge, vroeg iedereen zich af wat er zou gebeuren met de infrastructuur van het complex.

 

Naar ons weten is er voorlopig nog geen bestemming bepaald voor de gebouwen. Daaromtrent zullen waarschijnlijk nog vele besprekingen gevoerd worden tussen de geestelijkheid en de gemeentelijke en provinciale overheid, rekening houdend met de stedenbouwkundige verplichtingen en beperkingen voor een dergelijk complex.

De inboedel van het rusthuis was reeds half 2006 verhuisd naar de nieuwe inplanting in Rovorst waar zelfs een heuse verkoop van een groot deel ervan werd georganiseerd. (zie ter zake ons artikel in het “Nieuwsarchief” van deze rubriek).

Maar belangrijk is wel dat het mooie houten altaar uit de Kapel in Brakel is gebleven. Na een aantal aanpassingen (uitgevoerd door Alfons D’Hose) werd het overgebracht naar de dekenale kerk Sint Pieter te Nederbrakel, waar het achteraan een prachtige plaats werd toebedeeld onder de icoon van O.L.V. van de Bijstand. Het is een zeer geslaagd hoekje dat uitnodigt tot gebed.

Bij nader onderzoek kunnen we vaststellen dat de altaarsteen het jaartal 1853 draagt en dat is hoogst eigenaardig in het besef dat het bijklooster van Zegelsem pas in 1892 werd gesticht (door toenmalig pastoor Karel-Jan D’Hooghe). De kloostervleugel met de gotische gevel van de kapel werd zelfs pas in 1921 in dienst genomen. Het altaar, of alleszins de altaarsteen, heeft dus een nog langere geschiedenis dan het klooster zelf. Misschien vinden we nog verdere gegevens omtrent die periode vanaf 1853? 

In het tijdschrift van de Heemkundige Kring Triverius van Brakel verscheen in oktober 2007 een artikel van de hand van Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK over “Wagenmakers onder de Kerktoren van Zegelsem”. Het artikel beschrijft het werk van de “wagenmakers” uit de 19de eeuw en hoe ze uitgroeiden tot 5 generaties “houtbewerking” van de familie BOURDEAUD’HUI.

Geïnteresseerden kunnen zich dit artikel aanschaffen in het documentatiecentrum boven de Brakelse bibliotheek, elke zondag tussen 10 en 12 uur. 

De parochie St.-Ursmarus van Zegelsem hield zijn traditie in ere. Tijdens de Kerstnacht van 24 naar 25 december waren de parochianen van Zegelsem maar ook van daarbuiten opnieuw uitgenodigd voor de middernachtmis in de kerk.  

Het werd een heel eenvoudige maar warme Eucharistieviering zoals we dat gewoon zijn van E.H. Pastoor BRACKE. De kerk was goed verwarmd en mooi versierd met ondermeer een grote prachtige kerststal naast het altaar. De vele kerstliederen werden volmondig meegezongen door de kerkbezoekers.

Tijdens de viering werd ook een “echt” kerstekindje gedoopt, namelijk Milan VAN DEN BERGHE. De hele kerkgemeenschap vierde mee. Langs deze weg willen we nogmaals de familie van harte gelukwensen.

En na de misviering werden de kerkgangers op het dorpsplein rond een vuurtonnetje door “Voeding Annie” en “Praat -en eetcafé In de Drijhaard” getrakteerd op een heerlijk glaasje glühwein en een koekje. Een gezellige bedoening en een ideale gelegenheid om mekaar de beste eindejaarswensen over te brengen. Met dank aan de organisatoren.
 

Martha HOEBEKE werd geboren te Zegelsem op 1 augustus 1917 maar was vooral gekend als de flinke uitbaatster van café Breugel in Michelbeke.

 

62 jaar geleden startte ze aldaar met de verkoop van roomijs maar zeer vlug werd er ook bier verkocht. Een gezellige herberg aan de voet van de Berendries, met heel wat klanten. Onder andere rond de Ronde van Vlaanderen was het er telkens heel druk.

Het café betekende alles voor Martha. Daar was haar leven en dat kon ze niet missen. Ondanks haar hogere leeftijd was ze nog niet aan pensioen toe en bediende ze nog steeds met dezelfde inzet haar klanten. “Ik ben zo content dat ik mijn klapke kan doen”. Een paar weken geleden werd haar 90ste verjaardag nog hartelijk gevierd.

Caféuitbaatster Martha tijdens de viering van haar 90ste verjaardag (foto P.Meurez : HLN 26.09.07)

En ook Zegelsem was haar niet vergeten. Martha, de oudste caféuitbaatster van Groot Brakel, werd door het Comité Kasseifeesten Zegelsem uitgenodigd als “gastwerpster” voor de Gouden Kasseiworp. Een uitnodiging waar ze gretig op inging. Zo werd ze zondag 16 september thuis afgehaald met de zwarte limousine en werd ze met luid applaus verwelkomd in Zegelsem. Van op de kerkhofmuur stond Martha haar “mannetje” en gooide mee de honderden gouden doosjes naar de massa. Ze werd dan ook terecht in de bloemetjes gezet door de leden van het Comité.

Wie kon vermoeden dat enkele dagen later, op donderdag 20 september 2007, Martha plots wat onwel zou worden en kort daarna zou overlijden?

Martha heeft een mooi leven gehad en was nog in goede gezondheid tot de dag van haar overlijden maar toch valt het afscheid zwaar… voor haar familie, voor haar vrienden en haar klanten.

Langs deze weg bieden de leden van het Comité Kasseifeesten Zegelsem en de samenstellers van deze site nogmaals hun oprechte deelneming aan de familie.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 28 september te Michelbeke. Wie niet aanwezig kon zijn kan nog steeds zijn deelneming betuigen via de site www.uitvaartbegeleidingstefaan.be . De namis wordt opgedragen op zaterdag 27 oktober 2007 om 17 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Michelbeke.

 

In de drukte van de laatste weken voor de Kasseifeesten stonden wij er niet bij stil maar onze site kreeg twee dagen vóór de feesten zijn “tienduizendste bezoeker”. Wie het was weten we niet maar wij wensen hem of haar in elk geval geluk. Bij de redactie van dit artikeltje, slechts een paar dagen later, staat de teller al 500 eenheden verder. En dat is toch heel wat. Met veel genoegen kunnen we dus vaststellen dat op twee jaar tijd zo velen geïnteresseerd zijn in wat reilt en zeilt is ons kasseidorp. Dat klein dorpje Zegelsem, wat verscholen in de Vlaamse Ardennen, is dus bekender dan we zouden denken. Een eerste succes dus.

 

Niet te verwonderen dat 1057 wandelaars (een nieuw record) deelnamen aan de 6de Kasseidorptocht van zaterdag 15 september 2007 en dat de eigenlijke Kasseifeesten Zegelsem op zondag 16 september 2007 voor de negende maal duizenden bezoekers mochten ontvangen. Een tweede groot succes! Een voorlopig kort verslag kan gelezen worden op deze site. Een uitgebreid verslag volgt binnenkort met heel wat fotomateriaal.

En ook de verkoop van de “nieuwe postkaart van Zegelsem” loopt als een trein. Een derde succes dus. In het verkooppunt bij Voeding Annie vraagt menige klant spontaan naar de postkaart. Op de Kasseifeesten zelf gingen reeds vele exemplaren van de hand en wie ze in handen krijgt is vol lof. Wie er nog eentje wenst wacht dus best niet te lang want er is maar een beperkte oplage.

Al die successen zijn te danken aan een hardwerkend comité en een hele reeks medewerkers die zowel voor als achter de schermen hun (kassei)steentje bijdragen. Langs deze weg willen wij hen nogmaals danken en gelukwensen, want zonder hen zouden die successen niet kunnen bestaan.  

Een nieuwe postkaart:

 

Fernand DE TANT, samensteller van deze site, heeft een nieuwe postkaart van Zegelsem ontworpen en die laten drukken op een beperkte oplage. Oordeel zelf wat U ervan denkt. Bedoeling is een bijkomende promotie te verzorgen van ons kasseidorp en een blijvend aandenken te vormen voor de vele bezoekers aan het dorp, vooral tijdens de Kasseifeesten en op de Kasseidorptocht, maar ook voor de wandelaars en fietsers die ons gezellig dorpje en de prachtige omgeving binnen de Vlaamse Ardennen aandoen in de loop van het hele jaar. De postkaart staat afgebeeld op de startpagina van deze site.

De postkaart is uiteraard te koop tijdens de Kasseifeesten van 15 en 16 september 2007 maar kan ook daarbuiten worden verkregen bij Voeding Annie (GABRIËLS), St.-Ursmarsstraat 29 te Zegelsem (Brakel) (tel.055/45.53.82).

Bierviltje:

Ter gelegenheid van de Kasseifeesten van 15 en 16 september 2007 werd door het Comité Kasseifeesten ook een gelegenheidsbierviltje ontworpen en gedrukt, eveneens in beperkte oplage.

Het is niet te verwonderen als men weet dat juist op die feesten een tentoonstelling wordt georganiseerd van een grote verzameling bierviltjes. Luc Romeyns heeft de mooiste exemplaren van zijn verzameling klaar om ze te tonen aan de bezoekers van de Feesten. De grootste zaal van het Buurthuis is voor die verzameling voorbehouden. Zeker een bezoekje waard.

En zoals de andere tentoonstellingen op de feesten (nieuwjaars-en wenskaarten, 50 jaar buurthuis, kunst op eieren, beeldhouwwerken, pergamano, miniaturen op nagelkoppen en fotografie) en alle animatie, is ook voor deze tentoonstelling de toegang gratis.  

In feite beslaan de voorbereidingen van de Kasseifeesten Zegelsem het hele jaar. De ene editie is maar pas afgesloten of de andere staat reeds in de steigers. Maar die voorbereidingen worden intenser naarmate de feesten naderen. ‘t Is dan ook te begrijpen dat vooral de laatste weken het heel druk wordt.

 

Alle comitéleden en een hele ploeg medewerkers zetten hun beste beentje voor: voorbereiding van de wandeltochten, optrekken van de grote tent en de bier- en eettenten, aanbrengen van het materiaal en inrichting van de speelplaats en de andere biertenten en controleposten , bouw van het podium, klaarzetten van de tentoonstellingen in kerk en buurthuis, organisatie van de rommelmarkt, klaarzetten van de kassa’s, … veel te veel om op te sommen…

En ook de gemeente Brakel draagt haar steentje bij. De hele week voor de feesten zijn verscheidene gemeentewerklieden heel actief in het dorp. Alle beplanting in het dorp, langs de straten, de kerk, het kerkhof en het buurthuis krijgt een laatste beurt. Dit jaar worden zelfs de kasseien opgeknapt: Met de gasbrander wordt het groen verbrand dat tussen de kasseien groeit. Een heel intensief werkje dat in de plaats komt van eventueel sproeien, wat niet meer mag ter bescherming van de natuur. Alles met één doel: het Kasseidorp Zegelsem moet zaterdag en zondag mooi zijn.

Het Comité Kasseifeesten, dat weer een heel uitgebreid programma aanbiedt (zie daarvoor de rubriek Kasseiefeesten 2007), en alle medewerkers doen er dus alles aan om het de bezoekers van de Kasseifeesten zo aangenaam mogelijk te maken. En hopelijk zijn ook de weergoden ons weer gunstig gezind.

De vele duizenden bezoekers zullen er heel welkom zijn. 

Op de Vlaamse Feestdag 11 juli 2007 verloor Deftinge reeds de tweede zuster afkomstig uit het in 2006 opgedoekte Klooster van Zegelsem.

 

Zuster Anna werd als Jozefa Van Goethem in Temse geboren op 13 juli 1933. Zij studeerde voor lagere onderwijzeres en trad in september 1952, ondermeer naar het voorbeeld van haar zuster Bertha, in de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge, waar zij gewijd werd op 19 maart 1954.

Zuster Anna stond van 1954 tot 1961 voor de klas in Welle, van 1961 tot 1962 in Bissegem en van 1962 tot 1968 in Deftinge. Vervolgens was zij werkzaam van 1968 tot 1988 als missiezuster in Bwamanda ( Kongo), eveneens in het onderwijs, als leerkracht en directrice.

In 1989 kwam ze het klooster vervoegen in Zegelsem, waar ze zich in eerste instantie vooral bezighield met het beheer van het rusthuis. Toen moeder Bertina (haar eigen zuster Bertha) om gezondheidsredenen in 1992 naar het moederklooster in Deftinge trok, werd Zuster Anna de nieuwe Moeder Overste van Zegelsem.

Spijtig heeft zij het moeten meemaken dat geleidelijk het aantal medezusters in Zegelsem daalde, dat het rusthuis werd overgedragen aan Roborst, dat alle bewoners van het rusthuis verhuisden en dat uiteindelijk de kloostergemeenschap in Zegelsem afzonderlijk niet meer leefbaar was. Zo is zij samen met haar drie medezusters in november 2006 naar Deftinge gemuteerd.

Intussen werd zij getroffen door een ernstige ziekte die haar gezondheid fel ondermijnde. Toch hield ze zich verder kranig. Zij bleef tijdens heel haar verblijf in Zegelsem actief in de parochie en het zangkoor en bleef steeds de steun voor de dorpsschool. Ook voor leute en plezier op de school- en parochiefeesten stond ze steeds op de eerste rij.

Zuster Anna had nog gehoopt haar laatste levensjaren te kunnen doorbrengen in Temse, dicht bij haar familie, maar de ziekte heeft daar anders over beslist. Op 11 juli 2007 werd zij definitief geroepen door de Heer die ze een leven lang heeft gediend.