Op 8 februari 1957 stapten Georges SPILEERS en Agnes CRUYPENINCK te Zegelsem in het huwelijksbootje. Hij was toen 24, zij 21 jaar. Zij werden de fiere ouders van een zoon.

Het echtpaar is ruim bekend in Zegelsem en vooral Agnes was nauw verbonden met vroegere edities van de Zegelsemse Kasseifeesten. Zo liepen in 2001 terzelfdertijd twee exposities van Agnes: enerzijds, een unieke verzameling “globes” in de Kerk en, anderzijds, een prachtige collectie eigen handwerk in het Buurthuis. Ook in 2004 was ze van de partij met haar verzameling “Koffiekannen” in het Buurthuis.

Zij vierden zopas hun gouden bruiloft. Bij deze gelegenheid bieden wij langs deze weg, in naam van de ganse bevolking, onze hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen.
 

 

 

 

Tussen de woningen nr.3 en 7 op het Perreveld te Zegelsem is heel recent een groot deel van de berm, met inbegrip van tientallen bomen, met het water in de diepte meegesleurd. Er gaapt thans een diepe ravijn van vele meters. Er liggen zelfs een aantal kabels bloot.

Het gemeentebestuur werd verwittigd en is reeds ter plaatse geweest. De omwonenden hopen dat met grote spoed de nodige maatregelen worden genomen om verder onheil te voorkomen en alleszins te beletten dat de aanpalende woningen schade ondervinden van die ravijnvorming en dat menselijke ongevallen ten stelligste worden vermeden.

Het belooft wel een hele klus om de hele ravage te herstellen.

 

  

Op vraag van Mieke DE PRIJCK en Patrick DE LANGE van het Comité Kasseifeesten werden restauratiewerken uitgevoerd aan het volgende geschiedkundig patrimonium van ZEGELSEM:

De metalen afsluiting rond het Monument voor de Gesneuvelden werd vakkundig hersteld door de h. André VAN LIERDE. In de lente volgt de herstelling van de stenen boord eronder.


Het schild van de vroegere mijnwerkersgilde, dat vele jaren meegedragen werd in de processies, dat in de loop der jaren één van de mijnwerkerslampen had kwijtgeraakt, dat (in zwart-wit) staat afgebeeld in het boek “Zegelsem, Parochie St.-Ursmarus”, uitgegeven in 1983, dat nog onlangs werd getoond op de mijnwerkerstentoonstelling ingericht van 1 tot 3 december 2006 door Triverius-Brakel, dat doorheen de jaren zijn kleuren had verloren, werd in al zijn glorie hersteld door Georges BOURDEAUD’HUI, Fernand DE TANT en Leon GABRIËLS. Dit schild werd op 4 december 1925 op het jaarlijkse “Mijnwerkersfeest”  – ter ere van de H. Barbara hun patroonheilige – die dag door de gelegenheidspreker (naam onbekend) geschonken aan de Zegelsemse Mijnwerkersbond.

 

  

 

 

 

 

 

Door Jeannette DE MERLIER - echtg. PLATTI werd ons deze prachtige foto ter beschikking gesteld. Hij toont ons een beeld van de “Kostelooze Naailessen” die door SINGER werden ingericht in “Segelsem” in 1928.

Wij vragen ons af wie op deze foto staat die destijds werd genomen voor het huis aan de Oudenaardsestraat 90 (thans bewoond door Hervé DE MERLIER). Enkele namen zijn reeds bekend:

  • eerste rij: eerste van links: Oda Botteldoorn,
  • tweede rij: Helena Morre, Dorp Zegelsem, ?, Alma Botteldoorn, Francisca-Catharina Van den Brande (19-11-1904) woonde in 1928 te St. Maria Horebeke, ?, ?, Alice Botteldoorn, Madeleine Botteldoorn
  • Rechtstaande waarschijnlijk de lesgeefsters.


Wie kan helpen om de andere namen te vinden?

   

Dit vonden wij in het weekblad “De Gazette van Deynze” van zondag 23 september 1894 (Wij citeren hier letterlijk):

 

“ GRAMMENE. Bijzondere briefwisseling. Over eenige weken was er een ongeluk overkomen aan de klok onzer Kerk te Grammene. Zij liet hare klanken niet meer horen, want zij was gescheurd op eene lengte van omtrent 50 centimeters. Iedereen was getroffen door de treurige stilzwijgendheid der Klok. Gelukkig is zij, zonder den toren te verlaten, hersteld door Mijnheer Karel Teirlinck van Segelsem. Hare toon is zo zuiver, zoo klaar, zoo sterk als voorheen, gelijk al de parochianen zondag laatst met de grootste voldoening hebben gehoord. Eer en lof aan Mijnheer Karel Teirlinck den kunstenaar van Segelsem! “

Over deze kunstenaar van Zegelsem schreven we reeds een ander artikel onder deze rubriek op 11 november 2006 met als titel “Volkskunst met oude munten”. We zoeken nu uit of (en eventueel hoe) deze kunstenaar familie was van Isidoor en Herman Teirlinck, twee andere kunstenaars die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van ons kasseidorp. Wie ons kan helpen kan contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   

 

Op 25 januari 2007 overleed te Scheldewindeke E.H. Lucien DE GEETER.

Hij werd geboren te Opbrakel op 14 mei 1920 en groeide er op samen met zijn broers André, Frans, Hector en Leon. In 1944 werd hij Priester gewijd.

E.H. DE GEETER was eerst leraar in het O.L.V.-College van Oudenaarde en zondagonderpastoor van Zegelsem. Hij werd in 1959 Onderpastoor van Kruishoutem en in 1967 Pastoor van Melle-Vogelhoek. In 1980 werd hij Pastoor in Scheldewindeke waar hij in 1998 op rust ging. Hij verbleef er in de RVT De Zilverlinde, waar hij Aalmoezenier was, en waar hij godvruchtig is overleden.

Namens de hele parochie bieden wij langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.  

 

Broeder Andreas zag het levenslicht in Winksele op 25 januari 1932. Eerst volgde hij muziekopleiding, studeerde later voor onderwijzer en dan verder aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst St.-Lucas te Gent.

Hij legde in 1957 zijn eeuwige geloften af bij de Broeders van de Christelijke Scholen. In 1964 behaalde hij het diploma “Grote Prijs in de Sierkunsten” en werd “Laureaat van de Grote Prijs Sierkunsten Schilderen”. Broeder Andreas bekwaamde zich in allerlei kunstdisciplines en doceerde erin aan de hogeschool. Zijn polyvalente kennis en bekwaamheden etaleerde hij vooral in de talrijke kleur- en interieuradviezen voor kerkschildering en gevels.

In juli 1981 verliet Broeder Andreas de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen om samen met Broeder Yvan op 13 augustus 1982 het Monasterium Mariakluizen te stichten. Dat Monasterium is reeds vele jaren gevestigd in Zegelsem, Keiweg 1. Hij werd diaken gewijd in de Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België en priester in diezelfde kerk in het jaar 2000.

In 1983, ter gelegenheid van de 200-jarige viering van de kerk, werd door Broeder Andreas het eeuwenoude houten St.-Ursmarusbeeld - dat steeds in de buitennis van de noordelijke zijgevel stond opgesteld, en al zijn kleur had verloren - weer in eer hersteld. Het prachtig polichroom kunstwerk is nu te bewonderen binnenin de kerk.

Broeder Andreas overleed, na een korte ziekte te Zottegem op 9 januari 2007, enkele dagen voor zijn 75ste verjaardag. Wij bieden langs deze weg nogmaals onze christelijke deelneming aan.

Het Monasterium Mariakluizen (Mgr. Yvan Jacques) kan worden bereikt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoon: 0473/581725. 

Naar jaarlijkse traditie werd in Zegelsem de Kerstnacht gevierd met een Middernachtmis. Het gezellige kerkje was warm gevuld. Een eenvoudige dienst met veel gezangen werd voorgegaan door E.H. Pastoor BRACKE en opgeluisterd door het koor van Zegelsem. Heel intiem en sfeervol. Naast het altaar stond de prachtig gerestaureerde en mooi versierde kerststal ter ere en glorie van het pas geboren Kerstekindje.

 

Na de Eucharistieviering werden de parochianen uitgenodigd voor een glaasje glühwein, aangeboden door KWB – Zegelsem rond een vuurtje naast de kiosk, onder de linden voor de kerk. Een ideale gelegenheid om elkaar de beste kerst- en nieuwjaarswensen over te brengen. Velen bleven nog meer dan een uurtje gezellig nakeuvelen.

Met dank aan het KWB-bestuur.

 

Vrijdag 15 december 2006 was de St.-Ursmaruskerk van Zegelsem vanaf 19u30 het decor voor een grootse moderne Kerstmusical “PIEKOBELLO”, die werd opgevoerd door een 60-tal leerlingen van de basisschool van Zegelsem. Niet te verwonderen dat de kerk werkelijk nokvol zat en stond die avond.

 

Het verhaal:

Decembermaand. Tijd om de kerstballen, de kerstklokjes en de kaarsjes van zolder te halen om de kerstboom te versieren. De piek voelt zich, zoals elk jaar, weer de beste en belangrijkste. Tom en Erika versieren samen met moeder de kerstboom, alleen van de piek moeten ze afblijven want dat doet moeder het liefst zelf. Gaan de kinderen luisteren? Waarom komt Nonkel Tony uit Amerika langs? Kunnen de kerstballen, kerstklokjes, kaarsjes en de piek echt praten?

In september konden de leerlingen kiezen tussen drie werkgroepen: Toneel, Muziek of Crea. Alle kinderen waren enthousiast en het duurde niet lang of iedereen had zijn plaatsje gevonden in de kerstmusical. Zij hebben hun uiterste best gedaan. Acteurs, figuranten, zangers en dansers: ze waren allen “Piekobello”.

Proficiat aan de leerlingen en de leerkrachten !

 

Zoals was aangekondigd werd op zondag 25 november om 9u30 een dankmis gevierd in de parochiekerk van Zegelsem, als definitief afscheid van het klooster van Zegelsem. De drie laatste zusters van Zegelsem, E. Moeder Anna en de E. Zusters Pia en Eveline, bijgestaan door E. Moeder Mia, Algemeen Overste van de St.-Vincentiuscongregatie, waren er aanwezig samen met een grote groep parochianen.

 

De plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door E.H. Bracke, geassisteerd door Marcel De Staercke en verscheidene misdienaars, werd warm opgeluisterd door het parochiaal koor.

Na de H.Mis konden de parochianen in de kerk persoonlijk afscheid nemen van de Zusters die zoveel hebben betekend voor het geestelijk en sociaal leven in de parochie.