Na een aantal perikelen die voor vertraging hadden gezorgd, had het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 26 maart 2007 medegedeeld dat de werken voor het herleggen van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat zouden uitgevoerd worden tussen half april en juli. Met genoegen kunnen we vaststellen dat die laatste timing werd gehaald. Op 12 juli waren de werken beëindigd.

 

De Werken aan de Perlinckbeek

Die werken waren nochtans niet van de kleinste. De Teirlinckstraat werd gedeeltelijk en de Holweg werd geheel opgebroken en uitgegraven om nieuwe betonnen kanalen in onder te brengen en een paar betonnen bunkers waren nodig om die kanalen met elkaar te verbinden. Nadien ging alles weer dicht en werd het wegdek hersteld, kasseistenen in de Teirlinckstraat en asfalt in de Holweg. Het resultaat mag gezien worden.

De nieuwe toestand

Spijtig dat tijdens die werken – waarschijnlijk tengevolge van een onachtzaamheid van de aannemer – op 12 mei een nieuwe overstroming de eigendom van de familie Bourdeaud’hui (voor de 3de maal in twee jaar) heeft getroffen. Weer mocht de brandweer uitrukken om de waterellende in het werkhuis te bestrijden. De loop van de beek was tijdelijk afgestopt; een hevige regenbui boven Zegelsem; en een slecht opgestelde kraan die de water- en modderstroom van de Holweg gewoon de werkplaats van de firma Bourdeaud’hui binnenloodste. Gelukkig viel de schade ditmaal al bij al nog mee.

De laatste waterellende

Wij hopen nu, samen met de familie Bourdeaud’hui, dat alle waterellende nu definitief tot het verleden behoort. Met dank aan de gemeente.  

FC Zegelsem heeft het voorbije seizoen een prachtprestatie geleverd. De voetbalclub heeft de kampioenstitel behaald in vierde provinciale en promoveert naar derde provinciale. De ploeg werd daarom eind verleden maand ontvangen op het gemeentehuis.

 

Ook vanwege de samenstellers van de website www.zegelsem.be een warm proficiat aan de spelers, trainer(s), bestuur en supporters van de club.

Wij wensen de club evenveel succes in de nieuwe reeks ! Hetzelfde succes ook gewenst aan alle andere geledingen van de club.  

 

“Juffrouw Elza” Rousseau is op 17 mei 2007 overleden te Brakel. Zij was in haar actief leven jarenlang een “monument” in het dorpsonderwijs in Zegelsem.

Geboren op 24 oktober 1915 groeide Elza op in Nederbrakel op de Valkenberg. Zij behaalde op 13 juni 1934 met onderscheiding haar diploma van “lagere onderwijzeres” aan de Normaalschool te Sint-Amandsberg.

Buiten een paar korte perioden in Erembodegem, Nederbrakel, Parike en Baasrode, stond Juffrouw Elza voor de klas in Nederzwalm (ongeveer 8 jaar) en vooral in Zegelsem (meer dan 25 jaar). Intussen was ze sociaal sterk geëngageerd, naar het voorbeeld van Mgr. Cardijn, eerst bij de Kajotsters en later bij KAV, COV en OKRA.

Op 1 december 1974 werd ze definitief op rust gesteld. Met een flinke gezondheid heeft ze nog vele jaren kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Haar gekende klare geest en haar krachtige persoonlijkheid bleven intact. Pas in november 2005 verliet ze haar eigen woning om haar intrek te nemen in het rusthuis van Opbrakel, waar ze een voorbeeld, een voortrekster en een spreekbuis was voor de andere bewoners, waar iedereen naar opkeek.

Een plotse hevige hersenbloeding heeft haar echter geveld en op Hemelvaartdag heeft de Heer haar definitief tot zich geroepen.

De jonge Juffrouw Elza, voor de klas in Zegelsem.  

 

Dit jaar gaat de 9de editie door van de Kasseifeesten Zegelsem tijdens het weekend van 15 en 16 september 2007.

Ook nu wordt op zaterdag 15 september opnieuw een uitgebreide Rommel-, brocante- en antiekmarkt georganiseerd in het dorp van Zegelsem.

Voor meer inlichtingen en inschrijving: klik hier.  

 

 

KWB- Zegelsem nodigt alle leden en niet-leden uit voor haar “Dropping onder satelieten” van zaterdag 26 mei 2007.

 

Voor meer inlichtingen en inschrijving: klik hier.  

 

 

Exact 50 jaar geleden was er op 19 mei 1957 de “Plechtige Inhuldiging van ons nieuw Gemeentehuis”, dat na de fusie reeds vele jaren dienst doet als Zegelsems “Buurthuis”. Een ideale gelegenheid dus voor een tentoonstelling omtrent dat - en ook het vorige - gemeentehuis.

 

We beschikken reeds over een aantal foto’s omtrent :

- de eerste steenlegging en

- de inhuldiging, die gepaard ging met een kleine stoet.

Voorlopig is dit nog onvoldoende voor een tentoonstelling. Met jullie medewerking komen er zeker en vast nog foto’s en/of krantenknipsels boven water. Ook ander beeldmateriaal van activiteiten IN en ROND het Gemeentehuis zoals: trouw, familieontvangsten ….enz. zijn zeer welkom. Ook het oude (afgebrande) gemeentehuis en het vroeger tijdelijk gemeentehuis rechtover de pastorie mogen niet ontbreken. Zoek zelf in de oude doos of vraag het aan ouders, grootouders, buren enz.

Indien er voldoende respons is op onze vraag, plannen wij hieromtrent een tentoonstelling op de Kasseifeesten 2007. De foto’s i.v.m. de inhuldiging van Burgemeester De Breyne kwamen reeds aan bod op een vorige tentoonstelling.

Wie over documentatie of gegevens beschikt kan (zo vlug mogelijk) contact nemen met Mieke De Prijck op 055/42.40.00 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle documentatie wordt dan zo snel mogelijk netjes verwerkt en ongeschonden terugbezorgd. Met veel dank bij voorbaat.  

Zegelsem beschikt – meestal onopgemerkt – over een aantal overblijfselen uit het verleden die soms heel wat vertellen over de vroegere samenleving.

 

WASPLAATS VOOR SCHAPENWOL (Nieuwe ontdekking).

Een paar dagen geleden heeft Marc SPRANGERS uit de Haaghoek – die zelf zijn verhaal vernam van zijn vroegere buur Petrus DE VOS (°1905) - ons een stenen wasplaats getoond, verborgen onder het struikgewas dat de Perlinckbeek overgroeit op enkele meters van de Keiweg.

Die wasplaats werd vlak gemetseld IN de Perlinckbeek, heeft een totale oppervlakte van enkele vierkante meter en is afgezoomd met een natuurstenen boord die in feite een kleine waterval vormt in de beek. Buiten de regenperiodes ligt die wastafel op enkele centimeters onder het waterniveau. Destijds waren er van op de oever een aantal aarden trapjes voorhanden om gemakkelijk af te dalen, maar de natuur heeft die reeds weggespoeld.

Hier kwamen vele jaren geleden de kleine boeren uit de omgeving, die veelal beschikten over enkele schapen, hun wol wassen.

De wastafel zelf is moeilijk op te merken aangezien, buiten het struikgewas, ook een dun modderlaagje het geheel mooi verstopt. (Om ze te kunnen fotograferen was eerst wat borstelwerk vereist). Maar het valt op dat ze nog zo goed is bewaard. De jarenlange waterstroom heeft de constructie echt weinig aangevreten.

De stenen van deze wasplaats vormen dus een blijvende herinnering aan het echte leven in en rond het dorp van Zegelsem.

 

ROEPSTEEN.

 

Zo ook ligt op het kerkhof, naast de kerkmuur op enkele meters van de portaaldeur een uiterlijk nietszeggende steen. Geen inscripties, geen versierselen en – spijtig genoeg – geen ingebouwde installatie voor geluidsopnamen.

Tot voor een paar jaar lag die steen op het pleintje voor de kerkhofmuur. Enkel de oudere dorpsgenoten konden ons vertellen dat het hier om de “ROEPSTEEN” gaat. In de tijd vóór de dagbladen, vóór radio en tv, vóór internet,… werden namelijk van op die steen geregeld de activiteiten aangekondigd en de belangrijke mededelingen verkondigd aan de Zegelsemse bevolking. Hoeveel tijd die steen in gebruik is geweest kan moeilijk worden achterhaald maar blijkbaar HEEL lang.

En naar de inhoud en de manier van die aankondigingen kunnen we alleen maar gissen, want over die geluidsopnamen beschikken wij dus niet.

Bij de (kassei-)werken in Zegelsem heeft de gemeente, op vraag van enkele dorpsbewoners, die steen gered van overdracht naar het stort. Hij werd daarom verplaatst naar zijn huidige rustplaats. Een stille getuige van een rijk verleden!

 

Via de achtereenvolgende nummers van het driemaandelijks tijdschrift Triverius leren wij wat het weekblad De Beiaard zowat honderd jaar geleden schreef over Zegelsem:

D.B.17 december 1904: Brand:

“ De hofstede van schepen Petrus Van Coppenolle is zaterdag door een geweldige brand in de as gelegd. De ramp wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. Het vuur brak uit rond 6 uur langs de kant van de boomgaard. Slechts enkele koebeesten konden worden gered. Zes koebeesten, twaalf varkens en tachtig kiekens alsook al het boerenalaam, klederen enz… zijn in de brand gebleven. Dank aan de moedige tussenkomst van de gendarmerie van Nederbrakel die nog een stier, een veulen en een varken heeft kunnen redden. De hofstede was verzekerd voor 27.000 frank. Op 9 november brandde ook nog een stromijt van M.P. Van Coppenolle. Deze brand werd eveneens aan kwaadwilligheid toegeschreven. Het parket stelt een onderzoek in.” (Triverius, oktober 2004).

Nog niet bevestigde bronnen menen dat het hier om het huidige hof Van de Walle in de Hauwstraat ging.

D.B. 22 april 1905: Tram (1):

“ Te Zegelsem zijn ze nu zot van op den tram te zitten. Piet en Trees hebben er op gezeten met heel hun huisgezin: mee konijnen in nen ponder, met nen hond op de schoot en nog twee poezeminnekes erbij”. (Triverius, april 2005).

D.B. 01 juli 1905: Tram (2):

Daar zat een jonge flinke uffra op den tram… en ja alzoo wat te kornieus zijn… geerne alles zien… ze heeft zich te verre geriskeerd om over de leuning van de tram te hangen… en hare haarklessen zijn blijven vasthangen in de haag van Mevr. Wed. Morre… ’t Was wel dat er de trambediende tussenkwam of ze kost gemakkelijk varen gelijk Absalon.” (Triverius, juli 2005).

D.B. 23 december 1905: Onderpastoors:

- E.H. Van Achter, onderpastoor te Zegelsem, is benoemd als pastoor in Wanzele.

- E.H. Herpelinck, coadjutor te Stekene, is benoemd te Zegelsem als onderpastoor.

   

Van de vele punten van de dagorde van de Gemeenteraad van maandag 26 maart 2007 vermelden wij hier in het bijzonder twee puntjes die vooral Zegelsem aanbelangen:

1. Een nieuwe snelheidbeperking wordt ingesteld in de Hauwstraat: Vanaf de Oudenaardsestraat tot 300m voorbij de tweede bocht van 90° zal een beperking gelden tot 50km/uur. De nodige signalisatie zal worden aangebracht.

 

2. Op een mondelinge vraag van een raadslid heeft de Schepen van Openbare Werken geantwoord dat de voorziene werken voor het herleggen van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat - die er moeten voor zorgen dat in de toekomst overstromingen zoals in juli 2005 worden vermeden - zullen aanvatten half april 2007. Het einde is gepland vóór de zomervakantie. We hopen dat die timing wordt gehaald, want de Kasseifeesten volgen heel vlug na die vakantie.


 
 

Zuster Christiane, één van de laatste kloosterbewoners van Zegelsem, overleed na een lang kloosterleven te Deftinge op 9 maart 2007 en werd er begraven op woensdag 14 maart.

 

Zij werd geboren als Rosalia Van Nuffel te Boechout op 27 maart 1927. Zij trad in de Congregatie Van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge op 8 september 1953 waar zij zich wijdde aan de Heer op 19 maart 1955.

Heel haar leven heeft zij als “keukenzuster” gezorgd voor haar medezusters, voor de leerlingen en voor de rusthuisbewoners en dat op verschillende locaties: Gent, Arendonk, Overboelare, Deftinge, Gontrode en Zegelsem. Hier verbleef zij van 1980 tot 2006.

Op 1 augustus 2006 werd ze getroffen door een hersenbloeding en kon zodoende niet aanwezig zijn op de hartelijke viering van de (laatste) zusters van Zegelsem ter gelegenheid van de Kasseifeesten van september 2006 en bij de Gouden Kasseiworp, waar diezelfde zusters fungeerden als eregenodigden.

In oktober 2006 mocht ze het ziekenhuis verlaten en werd naar het moederklooster in Deftinge overgebracht. Haar gezondheidstoestand ging er echter geleidelijk achteruit en op 9 maart is zij zachtjes overleden in het bijzijn van E.Moeder Hilda.