In het tijdschrift van de Heemkundige Kring Triverius van Brakel verscheen in oktober 2007 een artikel van de hand van Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK over “Wagenmakers onder de Kerktoren van Zegelsem”. Het artikel beschrijft het werk van de “wagenmakers” uit de 19de eeuw en hoe ze uitgroeiden tot 5 generaties “houtbewerking” van de familie BOURDEAUD’HUI.

Geïnteresseerden kunnen zich dit artikel aanschaffen in het documentatiecentrum boven de Brakelse bibliotheek, elke zondag tussen 10 en 12 uur. 

De parochie St.-Ursmarus van Zegelsem hield zijn traditie in ere. Tijdens de Kerstnacht van 24 naar 25 december waren de parochianen van Zegelsem maar ook van daarbuiten opnieuw uitgenodigd voor de middernachtmis in de kerk.  

Het werd een heel eenvoudige maar warme Eucharistieviering zoals we dat gewoon zijn van E.H. Pastoor BRACKE. De kerk was goed verwarmd en mooi versierd met ondermeer een grote prachtige kerststal naast het altaar. De vele kerstliederen werden volmondig meegezongen door de kerkbezoekers.

Tijdens de viering werd ook een “echt” kerstekindje gedoopt, namelijk Milan VAN DEN BERGHE. De hele kerkgemeenschap vierde mee. Langs deze weg willen we nogmaals de familie van harte gelukwensen.

En na de misviering werden de kerkgangers op het dorpsplein rond een vuurtonnetje door “Voeding Annie” en “Praat -en eetcafé In de Drijhaard” getrakteerd op een heerlijk glaasje glühwein en een koekje. Een gezellige bedoening en een ideale gelegenheid om mekaar de beste eindejaarswensen over te brengen. Met dank aan de organisatoren.
 

Martha HOEBEKE werd geboren te Zegelsem op 1 augustus 1917 maar was vooral gekend als de flinke uitbaatster van café Breugel in Michelbeke.

 

62 jaar geleden startte ze aldaar met de verkoop van roomijs maar zeer vlug werd er ook bier verkocht. Een gezellige herberg aan de voet van de Berendries, met heel wat klanten. Onder andere rond de Ronde van Vlaanderen was het er telkens heel druk.

Het café betekende alles voor Martha. Daar was haar leven en dat kon ze niet missen. Ondanks haar hogere leeftijd was ze nog niet aan pensioen toe en bediende ze nog steeds met dezelfde inzet haar klanten. “Ik ben zo content dat ik mijn klapke kan doen”. Een paar weken geleden werd haar 90ste verjaardag nog hartelijk gevierd.

Caféuitbaatster Martha tijdens de viering van haar 90ste verjaardag (foto P.Meurez : HLN 26.09.07)

En ook Zegelsem was haar niet vergeten. Martha, de oudste caféuitbaatster van Groot Brakel, werd door het Comité Kasseifeesten Zegelsem uitgenodigd als “gastwerpster” voor de Gouden Kasseiworp. Een uitnodiging waar ze gretig op inging. Zo werd ze zondag 16 september thuis afgehaald met de zwarte limousine en werd ze met luid applaus verwelkomd in Zegelsem. Van op de kerkhofmuur stond Martha haar “mannetje” en gooide mee de honderden gouden doosjes naar de massa. Ze werd dan ook terecht in de bloemetjes gezet door de leden van het Comité.

Wie kon vermoeden dat enkele dagen later, op donderdag 20 september 2007, Martha plots wat onwel zou worden en kort daarna zou overlijden?

Martha heeft een mooi leven gehad en was nog in goede gezondheid tot de dag van haar overlijden maar toch valt het afscheid zwaar… voor haar familie, voor haar vrienden en haar klanten.

Langs deze weg bieden de leden van het Comité Kasseifeesten Zegelsem en de samenstellers van deze site nogmaals hun oprechte deelneming aan de familie.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 28 september te Michelbeke. Wie niet aanwezig kon zijn kan nog steeds zijn deelneming betuigen via de site www.uitvaartbegeleidingstefaan.be . De namis wordt opgedragen op zaterdag 27 oktober 2007 om 17 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Michelbeke.

 

In de drukte van de laatste weken voor de Kasseifeesten stonden wij er niet bij stil maar onze site kreeg twee dagen vóór de feesten zijn “tienduizendste bezoeker”. Wie het was weten we niet maar wij wensen hem of haar in elk geval geluk. Bij de redactie van dit artikeltje, slechts een paar dagen later, staat de teller al 500 eenheden verder. En dat is toch heel wat. Met veel genoegen kunnen we dus vaststellen dat op twee jaar tijd zo velen geïnteresseerd zijn in wat reilt en zeilt is ons kasseidorp. Dat klein dorpje Zegelsem, wat verscholen in de Vlaamse Ardennen, is dus bekender dan we zouden denken. Een eerste succes dus.

 

Niet te verwonderen dat 1057 wandelaars (een nieuw record) deelnamen aan de 6de Kasseidorptocht van zaterdag 15 september 2007 en dat de eigenlijke Kasseifeesten Zegelsem op zondag 16 september 2007 voor de negende maal duizenden bezoekers mochten ontvangen. Een tweede groot succes! Een voorlopig kort verslag kan gelezen worden op deze site. Een uitgebreid verslag volgt binnenkort met heel wat fotomateriaal.

En ook de verkoop van de “nieuwe postkaart van Zegelsem” loopt als een trein. Een derde succes dus. In het verkooppunt bij Voeding Annie vraagt menige klant spontaan naar de postkaart. Op de Kasseifeesten zelf gingen reeds vele exemplaren van de hand en wie ze in handen krijgt is vol lof. Wie er nog eentje wenst wacht dus best niet te lang want er is maar een beperkte oplage.

Al die successen zijn te danken aan een hardwerkend comité en een hele reeks medewerkers die zowel voor als achter de schermen hun (kassei)steentje bijdragen. Langs deze weg willen wij hen nogmaals danken en gelukwensen, want zonder hen zouden die successen niet kunnen bestaan.  

Een nieuwe postkaart:

 

Fernand DE TANT, samensteller van deze site, heeft een nieuwe postkaart van Zegelsem ontworpen en die laten drukken op een beperkte oplage. Oordeel zelf wat U ervan denkt. Bedoeling is een bijkomende promotie te verzorgen van ons kasseidorp en een blijvend aandenken te vormen voor de vele bezoekers aan het dorp, vooral tijdens de Kasseifeesten en op de Kasseidorptocht, maar ook voor de wandelaars en fietsers die ons gezellig dorpje en de prachtige omgeving binnen de Vlaamse Ardennen aandoen in de loop van het hele jaar. De postkaart staat afgebeeld op de startpagina van deze site.

De postkaart is uiteraard te koop tijdens de Kasseifeesten van 15 en 16 september 2007 maar kan ook daarbuiten worden verkregen bij Voeding Annie (GABRIËLS), St.-Ursmarsstraat 29 te Zegelsem (Brakel) (tel.055/45.53.82).

Bierviltje:

Ter gelegenheid van de Kasseifeesten van 15 en 16 september 2007 werd door het Comité Kasseifeesten ook een gelegenheidsbierviltje ontworpen en gedrukt, eveneens in beperkte oplage.

Het is niet te verwonderen als men weet dat juist op die feesten een tentoonstelling wordt georganiseerd van een grote verzameling bierviltjes. Luc Romeyns heeft de mooiste exemplaren van zijn verzameling klaar om ze te tonen aan de bezoekers van de Feesten. De grootste zaal van het Buurthuis is voor die verzameling voorbehouden. Zeker een bezoekje waard.

En zoals de andere tentoonstellingen op de feesten (nieuwjaars-en wenskaarten, 50 jaar buurthuis, kunst op eieren, beeldhouwwerken, pergamano, miniaturen op nagelkoppen en fotografie) en alle animatie, is ook voor deze tentoonstelling de toegang gratis.  

In feite beslaan de voorbereidingen van de Kasseifeesten Zegelsem het hele jaar. De ene editie is maar pas afgesloten of de andere staat reeds in de steigers. Maar die voorbereidingen worden intenser naarmate de feesten naderen. ‘t Is dan ook te begrijpen dat vooral de laatste weken het heel druk wordt.

 

Alle comitéleden en een hele ploeg medewerkers zetten hun beste beentje voor: voorbereiding van de wandeltochten, optrekken van de grote tent en de bier- en eettenten, aanbrengen van het materiaal en inrichting van de speelplaats en de andere biertenten en controleposten , bouw van het podium, klaarzetten van de tentoonstellingen in kerk en buurthuis, organisatie van de rommelmarkt, klaarzetten van de kassa’s, … veel te veel om op te sommen…

En ook de gemeente Brakel draagt haar steentje bij. De hele week voor de feesten zijn verscheidene gemeentewerklieden heel actief in het dorp. Alle beplanting in het dorp, langs de straten, de kerk, het kerkhof en het buurthuis krijgt een laatste beurt. Dit jaar worden zelfs de kasseien opgeknapt: Met de gasbrander wordt het groen verbrand dat tussen de kasseien groeit. Een heel intensief werkje dat in de plaats komt van eventueel sproeien, wat niet meer mag ter bescherming van de natuur. Alles met één doel: het Kasseidorp Zegelsem moet zaterdag en zondag mooi zijn.

Het Comité Kasseifeesten, dat weer een heel uitgebreid programma aanbiedt (zie daarvoor de rubriek Kasseiefeesten 2007), en alle medewerkers doen er dus alles aan om het de bezoekers van de Kasseifeesten zo aangenaam mogelijk te maken. En hopelijk zijn ook de weergoden ons weer gunstig gezind.

De vele duizenden bezoekers zullen er heel welkom zijn. 

Op de Vlaamse Feestdag 11 juli 2007 verloor Deftinge reeds de tweede zuster afkomstig uit het in 2006 opgedoekte Klooster van Zegelsem.

 

Zuster Anna werd als Jozefa Van Goethem in Temse geboren op 13 juli 1933. Zij studeerde voor lagere onderwijzeres en trad in september 1952, ondermeer naar het voorbeeld van haar zuster Bertha, in de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge, waar zij gewijd werd op 19 maart 1954.

Zuster Anna stond van 1954 tot 1961 voor de klas in Welle, van 1961 tot 1962 in Bissegem en van 1962 tot 1968 in Deftinge. Vervolgens was zij werkzaam van 1968 tot 1988 als missiezuster in Bwamanda ( Kongo), eveneens in het onderwijs, als leerkracht en directrice.

In 1989 kwam ze het klooster vervoegen in Zegelsem, waar ze zich in eerste instantie vooral bezighield met het beheer van het rusthuis. Toen moeder Bertina (haar eigen zuster Bertha) om gezondheidsredenen in 1992 naar het moederklooster in Deftinge trok, werd Zuster Anna de nieuwe Moeder Overste van Zegelsem.

Spijtig heeft zij het moeten meemaken dat geleidelijk het aantal medezusters in Zegelsem daalde, dat het rusthuis werd overgedragen aan Roborst, dat alle bewoners van het rusthuis verhuisden en dat uiteindelijk de kloostergemeenschap in Zegelsem afzonderlijk niet meer leefbaar was. Zo is zij samen met haar drie medezusters in november 2006 naar Deftinge gemuteerd.

Intussen werd zij getroffen door een ernstige ziekte die haar gezondheid fel ondermijnde. Toch hield ze zich verder kranig. Zij bleef tijdens heel haar verblijf in Zegelsem actief in de parochie en het zangkoor en bleef steeds de steun voor de dorpsschool. Ook voor leute en plezier op de school- en parochiefeesten stond ze steeds op de eerste rij.

Zuster Anna had nog gehoopt haar laatste levensjaren te kunnen doorbrengen in Temse, dicht bij haar familie, maar de ziekte heeft daar anders over beslist. Op 11 juli 2007 werd zij definitief geroepen door de Heer die ze een leven lang heeft gediend.  

Na een aantal perikelen die voor vertraging hadden gezorgd, had het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 26 maart 2007 medegedeeld dat de werken voor het herleggen van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat zouden uitgevoerd worden tussen half april en juli. Met genoegen kunnen we vaststellen dat die laatste timing werd gehaald. Op 12 juli waren de werken beëindigd.

 

De Werken aan de Perlinckbeek

Die werken waren nochtans niet van de kleinste. De Teirlinckstraat werd gedeeltelijk en de Holweg werd geheel opgebroken en uitgegraven om nieuwe betonnen kanalen in onder te brengen en een paar betonnen bunkers waren nodig om die kanalen met elkaar te verbinden. Nadien ging alles weer dicht en werd het wegdek hersteld, kasseistenen in de Teirlinckstraat en asfalt in de Holweg. Het resultaat mag gezien worden.

De nieuwe toestand

Spijtig dat tijdens die werken – waarschijnlijk tengevolge van een onachtzaamheid van de aannemer – op 12 mei een nieuwe overstroming de eigendom van de familie Bourdeaud’hui (voor de 3de maal in twee jaar) heeft getroffen. Weer mocht de brandweer uitrukken om de waterellende in het werkhuis te bestrijden. De loop van de beek was tijdelijk afgestopt; een hevige regenbui boven Zegelsem; en een slecht opgestelde kraan die de water- en modderstroom van de Holweg gewoon de werkplaats van de firma Bourdeaud’hui binnenloodste. Gelukkig viel de schade ditmaal al bij al nog mee.

De laatste waterellende

Wij hopen nu, samen met de familie Bourdeaud’hui, dat alle waterellende nu definitief tot het verleden behoort. Met dank aan de gemeente.  

FC Zegelsem heeft het voorbije seizoen een prachtprestatie geleverd. De voetbalclub heeft de kampioenstitel behaald in vierde provinciale en promoveert naar derde provinciale. De ploeg werd daarom eind verleden maand ontvangen op het gemeentehuis.

 

Ook vanwege de samenstellers van de website www.zegelsem.be een warm proficiat aan de spelers, trainer(s), bestuur en supporters van de club.

Wij wensen de club evenveel succes in de nieuwe reeks ! Hetzelfde succes ook gewenst aan alle andere geledingen van de club.  

 

“Juffrouw Elza” Rousseau is op 17 mei 2007 overleden te Brakel. Zij was in haar actief leven jarenlang een “monument” in het dorpsonderwijs in Zegelsem.

Geboren op 24 oktober 1915 groeide Elza op in Nederbrakel op de Valkenberg. Zij behaalde op 13 juni 1934 met onderscheiding haar diploma van “lagere onderwijzeres” aan de Normaalschool te Sint-Amandsberg.

Buiten een paar korte perioden in Erembodegem, Nederbrakel, Parike en Baasrode, stond Juffrouw Elza voor de klas in Nederzwalm (ongeveer 8 jaar) en vooral in Zegelsem (meer dan 25 jaar). Intussen was ze sociaal sterk geëngageerd, naar het voorbeeld van Mgr. Cardijn, eerst bij de Kajotsters en later bij KAV, COV en OKRA.

Op 1 december 1974 werd ze definitief op rust gesteld. Met een flinke gezondheid heeft ze nog vele jaren kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Haar gekende klare geest en haar krachtige persoonlijkheid bleven intact. Pas in november 2005 verliet ze haar eigen woning om haar intrek te nemen in het rusthuis van Opbrakel, waar ze een voorbeeld, een voortrekster en een spreekbuis was voor de andere bewoners, waar iedereen naar opkeek.

Een plotse hevige hersenbloeding heeft haar echter geveld en op Hemelvaartdag heeft de Heer haar definitief tot zich geroepen.

De jonge Juffrouw Elza, voor de klas in Zegelsem.