Remi Hoeckman werd geboren op 11 april 1943. Hij groeide op in Zegelsem (Leberg). In 1962 trad hij binnen in de Orde van de Dominicanen en werd er priester gewijd. Hij studeerde en doctoreerde in de theologie en specialiseerde zich in oecumenische studies.

De uitzonderlijke bekwaamheid en de gespecialiseerde inzet van Pater Hoeckman werden uitvoerig belicht in het “In Memoriam” in bijlage. Niet te verwonderen dat Paus Johannes Paulus II jaren op hem beroep heeft gedaan in Rome.

Pater Hoeckman was officieel aanwezig op de Kerkfeesten van 1983 in Zegelsem. Hij concelebreerde er samen met Bisschop Mgr. Van Peteghem en verscheidene andere priesters de jubelmis ter gelegenheid van de tweehonderdjarige viering van de kerk en de feestelijke voorstelling van het boek over Zegelsem.

Om gezondheidsredenen keerde hij in 2001 terug uit Rome. Hij overleed in Zwalm op 17 december 2005.