Van de vele punten van de dagorde van de Gemeenteraad van maandag 26 maart 2007 vermelden wij hier in het bijzonder twee puntjes die vooral Zegelsem aanbelangen:

1. Een nieuwe snelheidbeperking wordt ingesteld in de Hauwstraat: Vanaf de Oudenaardsestraat tot 300m voorbij de tweede bocht van 90° zal een beperking gelden tot 50km/uur. De nodige signalisatie zal worden aangebracht.

 

2. Op een mondelinge vraag van een raadslid heeft de Schepen van Openbare Werken geantwoord dat de voorziene werken voor het herleggen van de Perlinckbeek ter hoogte van de Teirlinckstraat - die er moeten voor zorgen dat in de toekomst overstromingen zoals in juli 2005 worden vermeden - zullen aanvatten half april 2007. Het einde is gepland vóór de zomervakantie. We hopen dat die timing wordt gehaald, want de Kasseifeesten volgen heel vlug na die vakantie.