Hoe komt Zegelsem aan de titel "Kasseidorp"?

 

Na een jarenlange afbraak en verkommering werden in 1998-’99 door het Gemeentebestuur van Brakel, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Gemeentebestuur van Horebeke, grootse werken uitgevoerd die het uitzicht van de Haaghoek (verbindingsweg tussen Zegelsem en Horebeke) en de Zegelsemse dorpskern grondig hebben aangepakt.

 

Zegelsem, zijn prachtige geklasseerde kerk, het oude kerkhof er rond met zijn rustieke linden, de pastorie, het klooster, de dorpsplaats en zijn toegangswegen verkregen opnieuw de glorie van weleer, die vooral benadrukt wordt door het veelvuldig gebruik van kasseien, de klassieke wegverharding van toen. De inspiratie van deze kasseien kwam van de Vlaamse overheid - mede onder druk van de Omer Wattez stichting - die o.m. in de Haaghoek de typische “kinderkopjes” voor de Ronde van Vlaanderen wilde behouden en in 1995 die kasseiweg officiëel beschermde.

 

De aangelegde groene boorden langs de vernieuwde wegen, de gerestaureerde kerkhofmuur, de nieuwe kerkhoftrap, … accentueren nog meer de frisse sfeer van het geheel. Kortom, een voorbeeld van dorpsherwaardering !

 

Niet te verwonderen dat op initiatief van een paar enthousiaste dorpsbewoners van onder de kerktoren  de hele dorpsgemeenschap zonder moeite gemobiliseerd werd om die mooie realisatie te vieren. Zegelsem-dorp kon en moest opnieuw worden getoond.

Een comité werd opgericht dat het weekend van 18-19 september 1999, traditioneel “Kermis Zegelsem”, koos voor de “Kasseifeesten Zegelsem”.

 

Er werden contacten gelegd met de gemeentebesturen (Brakel en Horebeke) en VVV-Brakel en spoedig kwam een uitgebreid programma vol festiviteiten tot stand rond een grote openingsplechtigheid van 19 september 1999. De officiële instanties gingen akkoord om de vernieuwde wegen van de dorpskern in te wandelen, begeleid door ruiters en een paar muziekkorpsen. Een "Kasseimonument" zou worden onthuld, gevolgd door een receptie in feestzaal Speermalie.

 

 

En zo geschiedde! Het hele weekend van 18/19 september 1999 gonsde het in Zegelsem-dorp – dat voor de gelegenheid volledig verkeersvrij werd gehouden - van de bedrijvigheid: rommel- en antiekmarkt, straatanimatie, terrasjes, tentoonstellingen in de Kerk,videovoorstelling in het Buurthuis, kunstenaars en oude ambachten, ritjes met paard en koets, muzikale optredens, dans ,… en zelfs een “gouden kasseisteenworp”.

 

VVV-Brakel nam bovendien de gelegenheid te baat om een volledig nieuw uitgestippelde wandelroute, het “Sigelshempad”, voor te stellen en een uniek startpaneel, van de hand van plaatselijk kunstenaar Robert Gabriëls, met de nodige luister te onthullen.

 

 

De organisatie verliep vlekkeloos, de activiteiten werden door een grote massa bijgewoond en het geheel was werkelijk een schot in de roos. Zegelsem leefde weer !

Niet te verwonderen dat wat oorspronkelijk als een éénmalige viering was bedoeld, is uitgegroeid tot jaarlijkse Kasseifeesten met een schitterend programma en telkens stijgend succes.

 

Zo werd het jaarlijks programma vanaf 2002 uitgebreid met een Kasseidorptocht, onmiddellijk erkend door de Vlaamse Wandel- en Jogging Liga (thans “Aktivia” genaamd), met dicht bij de duizend deelnemers van heinde en ver. Wandelen in en rond Vlaanderens uniek Kasseidorpje blijkt een fantastische ervaring. Een prachtige dorpskom met enkele klassieke    gebouwen, bijna één miljoen kasseien, het natuurreservaat ‘Burreken, bosjes, vele landelijke verharde en onverharde wegjes, heuveltjes, beekjes, hofsteden, mooie vergezichten, kuitenbijters, idyllische plekjes,…zijn de ingrediënten van het succes. En met de keuze aan wandelafstanden wordt zowel aan de geoefende als de minder-geoefende wandelaars gedacht.

 

Met zijn jaarlijke organisaties heeft het Comité Kasseifeesten Zegelsem aldus  ruimschoots gezorgd voor  het bekend worden van Zegelsem als “Vlaanderens uniek Kasseidorp”.

Uit een kalender uitgegeven door de Parochie Brakel.

De kasseilegger geschilderd door E.H. Pastoor Herregods (+) in het zo herkenbare kasseidorp.