In dit hoofdstuk worden herinneringen opgehaald aan niet meer bestaande verenigingen of aan momenten/ activiteiten/ groepsfoto’s uit een ver verleden van nog bestaande verenigingen. Soms worden gekende namen vermeld van de personen op de foto’s maar er ontbreken nog heel wat gegevens daaromtrent.

Wie omtrent die namen bijkomende inlichtingen kan aanvullen of foutieve vermeldingen kan aanwijzen wordt verzocht die door te zenden naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Of wie nog over oud fotomateriaal beschikt mag ook contact opnemen op bovenstaand adres.

 

Met veel dank bij voorbaat