Op vraag van Mieke DE PRIJCK en Patrick DE LANGE van het Comité Kasseifeesten werden restauratiewerken uitgevoerd aan het volgende geschiedkundig patrimonium van ZEGELSEM:


De metalen afsluiting rond het Monument voor de Gesneuvelden werd vakkundig hersteld door de h. André VAN LIERDE. In de lente volgt de herstelling van de stenen boord eronder.
Het schild van de vroegere mijnwerkersgilde, dat vele jaren meegedragen werd in de processies, dat in de loop der jaren één van de mijnwerkerslampen had kwijtgeraakt, dat (in zwart-wit) staat afgebeeld in het boek “Zegelsem, Parochie St.-Ursmarus”, uitgegeven in 1983, dat nog onlangs werd getoond op de mijnwerkerstentoonstelling ingericht van 1 tot 3 december 2006 door Triverius-Brakel, dat doorheen de jaren zijn kleuren had verloren, werd in al zijn glorie hersteld door Georges BOURDEAUD’HUI, Fernand DE TANT en Leon GABRIËLS.