Het voortbestaan van het rusthuis in Zegelsem was reeds een hele tijd twijfelachtig. De gebouwen en de inrichting voldeden niet meer aan de zeer hoge nieuwe eisen die thans worden gesteld en overheidssubsidies voor een eventuele nieuwbouw konden niet verkregen worden voor een rusthuis met slechts 30 bedden.

Bij overgangsmaatregel mocht de uitbating wel tijdelijk worden verder gezet na een reeks uitgevoerde werken aan het complex, maar op langere termijn was deze toestand niet houdbaar.

De oplossing voor het probleem werd gevonden in een fusie met VZW-Huize Roborst. Die ging door op 1 januari 1997. (Een kleine randbemerking: op dat ogenblik bestond het rusthuis ongeveer 100 jaar).

De noodzakelijke nieuwbouw zou op de campus van Roborst worden opgetrokken. Intussen ging de uitbating in Zegelsem gewoon door. Wel werden de taken van de nog aanwezige zusters van het klooster geleidelijk overgenomen door leken en het algemeen beheer verhuisde naar Roborst.

De overgangsperiode is nu voorbij. De nieuwbouw is klaar en de verhuis van de bewoners van de campus van Zegelsem kan beginnen. Dat zal stapsgewijze gebeuren van april tot einde mei 2006.

Voor het dorp Zegelsem brengt dat wel een hele omwenteling teweeg. Er verdwijnen zomaar ineens 30 inwoners uit het dorp en de vermindering van de activiteit die de uitbating van het rusthuis met zich meebracht, zal duidelijk gevoeld worden. De ongeveer 15 personeelsleden die in het rusthuis tewerkgesteld waren blijven wel hun job behouden in Roborst; daar is voor gezorgd.

Wat er met de gebouwen zal gebeuren blijft echter een open vraag. 

 

Remi Hoeckman werd geboren op 11 april 1943. Hij groeide op in Zegelsem (Leberg). In 1962 trad hij binnen in de Orde van de Dominicanen en werd er priester gewijd. Hij studeerde en doctoreerde in de theologie en specialiseerde zich in oecumenische studies.

De uitzonderlijke bekwaamheid en de gespecialiseerde inzet van Pater Hoeckman werden uitvoerig belicht in het “In Memoriam” in bijlage. Niet te verwonderen dat Paus Johannes Paulus II jaren op hem beroep heeft gedaan in Rome.

Pater Hoeckman was officieel aanwezig op de Kerkfeesten van 1983 in Zegelsem. Hij concelebreerde er samen met Bisschop Mgr. Van Peteghem en verscheidene andere priesters de jubelmis ter gelegenheid van de tweehonderdjarige viering van de kerk en de feestelijke voorstelling van het boek over Zegelsem.

Om gezondheidsredenen keerde hij in 2001 terug uit Rome. Hij overleed in Zwalm op 17 december 2005.