Voor een algemeen overzicht van de volgende KASSEIFEESTEN ZEGELSEM 2011: klik hier!

Hierbij vindt U bovendien een paar interessante gegevens:

- Zaterdag 17/09: 10de Kasseidorptocht: Jubileumuitgave (klik hier)
- Zondag 18/09: 13de Rommel-, brocante- en antiekmarkt (klik hier)

 
Na de oproep van het Comité Kasseifeesten o.a. van 18 december 2009 op deze site en na de open vergadering van dat Comité van 27 januari 2010 in het Buurthuis, werd een nieuw bestuur aangesteld.
 
De nieuwe samenstelling wordt nu weergegeven in de rubriek Contact / Contact Kasseifeesten (klik hier) van deze website. Met dat nieuw comité wordt thans ernstig gewerkt aan de verdere voorbereiding van de volgende editie van de Kasseifeesten Zegelsem, voorzien in het derde weekend van september.

Hierbij dan het krantenartikel.

Reeds 34 jaar is Eddy VAN WYMEERSCH uit Zegelsem bij de marine. Als scheepswerktuigkundige en keuronderofficier bevoorrading maakt hij reeds zijn hele carrière deel uit van het varend personeel en reisde hij zowat de hele wereld rond in alle continenten en honderden havens.
Zijn echtgenote Lieve Heytens en zijn kinderen hebben Eddy dus heel veel moeten missen maar die buitenlandse opdrachten en zendingen werden in feite een deel van hun leven. Eddy en zijn gezin wisten echter wat zo’n beroep betekent en zijn er al die jaren met overtuiging tegenaan gegaan.
Al enkele maanden jaagt Eddy nu op Somalische piraten. Met de fregat F931 Louise-Marie is hij op 17 augustus vertrokken  naar de Golf van Aden om er deel te nemen aan de “Operatie ATALANTA”. De fregat escorteert er ondermeer de schepen met voedselhulp voor Somalië.
Die laatste missie loopt echter ver ten einde. Op 23 december keert het schip terug.
Nog meer gegevens omtrent het zeemansleven van Eddy kunt u lezen in de hierbij gevoegde artikels verschenen in De Beiaard (13.11.2009) en Het Nieuwsblad (10.12.2009).
We hopen kort na zijn terugkeer Eddy te kunnen interviewen over zijn belevenissen tijdens zijn laatste opdracht.

 


Klik op het logo!
U hebt het reeds gehoord en gelezen. Dit jaar wordt het 100-jarig bestaan gevierd van de Dekenij Nederbrakel. En naar aanleiding van die viering dacht de Heer Deken aan de uitgave van een boek omtrent alle parochies die tijdens die 100 jaar deel uitmaakten van de dekenij.
 
De Heemkundige Kring Triverius nam de uitdaging aan. Een hele klus weliswaar want in totaal zijn zowat 15 parochies daarbij betrokken: Deftinge, Elst, Everbeek-Beneden, Everbeek-Boven, Hemelveerdegem, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Ophasselt, Parike, St.-Maria-Lierde, St.-Maria-Oudenhove, St.-Martens-Lierde, Steenhuize-Wijnhuize en Zegelsem.
 
Meerdere vrijwilligers werden aangezocht, het plan werd uitgewerkt en het immense opzoekings-, schrijf- en fotowerk kon starten. Onder leiding van Ludwig De Temmerman gingen Z.E.H. Deken Van Den Velde, Luc Beeckmans, Sylvain De Lange, Rudy De Mets, Mieke De Prijck, Fernand De Tant, Philippe Jallet, Marc Marroye, André Premereur, Frans Roman en Hilde Van Paepegem aan de slag.
 
Het deel omtrent Zegelsem is van de hand van de samenstellers van deze site, Fernand en Mieke De Tant - De Prijck. Laatstgenoemden schreven reeds in 1983 het boek “Zegelsem - Parochie St-Ursmarus” dat toen onmiddellijk was uitverkocht. Sedertdien beschikken zij over tal van nieuwe vondsten.
 
Het boek, met als titel “Een eeuw toegewijd, 1909 – 2009” en subtitel “De dekenij Nederbrakel en haar parochies vroeger en nu” is thans klaar en wordt voorgesteld op zaterdag 4 december om 20.00 uur in de kerk van Nederbrakel. Alle geïnteresseerdenzijn hierbij uitgenodigd.
 
De inleiding wordt gebracht door historicus Geert Van Bockstaele en natuurlijk verneemt U die avond ook veel meer over de inhoud van het boek, dat rijkelijk werd bedeeld met fotomateriaal en dat ook die avond voor het eerst kan worden aangeschaft. Er is ook een muzikale omlijsting voorzien door Barbara De Ceuster en Greet Heyse.
 
Daarnaast wordt ook de “Catalogus van de schatkamer” aan het publiek voorgesteld, de bezoekersgids voor de prachtige museum - ruimte die in de kerk van Nederbrakel werd ingericht en waar heel wat prachtige kerkschatten zijn tentoongesteld.
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
Een tijdje geleden werd het schuilhuisje langs de Oudenaardsestraat, aan de halte Teirlinckstraat door een wagen of vrachtwagen weggemaaid en tot schroot herleid.
 
In afwachting van het einde van het onderzoek door de politie en de juridische afhandeling van dat ongeval werd door de gemeenteraad in vergadering van 9 november ll. wel reeds beslist om voor de vervanging te zorgen. De keuze viel op een gesubsidieerd exemplaar van de lijn dat voor 25 procent door de gemeente bekostigd wordt (nl. 1.336,75 EUR). De plaatsing zelf zal wel nog een tijdje op zich laten wachten daar vooraf nog een begrotingswijziging nodig is.
 
De veroorzaker van het ongeval of zijn verzekeraar zullen wel worden aangesproken voor de terugvordering van die kost.