De laatste jaren zijn ons een paar mensen ontvallen die heel wat hebben betekend voor het (sociale) leven van Zegelsem. Alhoewel wat laattijdig willen we vooralsnog hulde brengen aan het werk van deze belangrijke figuren. We denken hier vooral aan:
 


Leona Vanderlinden, overleden op 29 november 2009


Adrienne Donckerwolke, overleden op 5 februari 2010 


Agnes Cruypeninck, overleden op 12 juni 2010


Zuster Bernarde, overleden op 15 september 2010


Henri de Breyne, overleden op 11 november 2010.

 
 
 

 

 
Zondag 12 februari 2012 waren we te gast bij de Brakelse Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, voor een lezing van Elisabeth Gezels die Herman Teirlinck (1879-1967) en zijn vader Isidoor (1851-1934) weer onder de aandacht bracht. Elisabeth Gezels, geboren te Zottegem, volgt een masteropleiding aan “Studio Herman Teirlinck”(*) en verdiepte zich in deze auteur uit de streek.
 
 
 
In haar lezing, begeleid met een verzorgde powerpoint-presentatie met geluidsband, schetste ze het leven en het werk van Herman en zijn vader Isidoor en verwees daarbij heel uitdrukkelijk naar grootvader Ludovicus die leefde en werkte in Zegelsem en omstreken. 
 
Grootvader Ludovicus (1820-1902) was smid van beroep (rechtover de pastorie te Zegelsem) maar “deed ook de boeken van de gemeente”, d.w.z. die man was “geletterd”, wat in die tijd geen evidentie was. Grootmoeder Constance Verclyen stamde uit een molenaars-familie in het nabij gelegen Horebeke.  
 
Vader Isidoor had niet het sterke gestel om als smid of molenaar door het leven te gaan. Hij verhuisde naar het Brusselse. Hij was begaafd en bracht het tot leraar - hij gaf wis- en natuurkunde – en was daarnaast ook auteur van heel wat boeken. Hij had grote interesse voor de natuur en het volksleven, wat hij gretig doorgaf aan zijn zoon Herman, die ook schrijver werd. Doordat Herman als kind veel op verlof kwam in het boerendorp Zegelsem – om aan te sterken van de buitenlucht - beschrijft hij in verscheidene van zijn werken het landelijke leven en opvallende plaatsen uit de streek.
 
Herman’s werken behoren tot het naturalistische en impressionistische genre. Elisabeth nam twee boeken speciaal onder de aandacht nl. Het Galgenmaal (een zelfportret) en het alom gekende Maria Speermalie en bewees aan de hand daarvan die stelling. In die en andere boeken komt het decor van Zegelsem en omstreken echt goed tot uiting.
 
Herman Teirlinck was ook een toneelvernieuwer, wat in den beginne niet door iedereen in dank werd aangenomen, maar de “Studio” die zijn naam draagt was de ultieme erkenning van zijn kunde. Wat zouden bijvoorbeeld de Nederlandstalige TV-zenders zijn zonder de afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck?(*) 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de geslaagde lezing een aantal mensen opnieuw zal aanzetten tot het (her-)lezen van de werken van Herman Teirlinck. We zijn ook fier dat we die beroemde schrijver als een soort “Ereburger van Zegelsem” kunnen beschouwen.
 
 
 
Een bijkomend pluspunt aan de lezing was de tentoonstelling oude werken van zowel Isidoor als Herman Teirlinck. Alle boeken uit de privé-verzameling van Triverius-bestuurslid Willy Van Schoorisse hadden door de aanwezigen veel bijval. Wij danken en feliciteren Willy voor zijn collectie oude boeken en ook voor zijn kennis over de “Teirlincks” en hun werken.
 
Mieke De Prijck
Fernand De Tant.
-------------
(*) De Studio Herman Teirlinck kreeg later de naam “Herman Teirlinck Instituut” en werd vervolgens opgenomen in de Artesis Hogeschool Antwerpen.
Voor meer informatie betreffende Isidoor en Herman Teirlinck kunt U  terecht op de respectieve webpagina’s:
 

“DE KASSEILEGGER” - De bekroning van 13 jaar Kasseifeesten Zegelsem. 
 

De stormwind van begin dit jaar heeft ook in Zegelsem voor schade gezorgd. Langs de Leierwaarde  ging een deel van het dak van de hangar van grondwerken De Pessemier de lucht in. “Ik was bezig in de loods en in enkele seconden gebeurde het” licht zaakvoerder Clairy De Pessemier toe.
 
“Ik was aan het opruimen, gelukkig stond er niets in de loods. Het moet een ferme windstoot geweest zijn want tegelijkertijd is er een boom omgewaaid op straat. Ik heb die met een graafmachine weggetrokken want er stonden al zeven auto’s aan te schuiven. Intussen kwam de brandweer ter plaatse. Die heeft platen op het dak gelegd. Ik moest de hele dag de poorten dichthouden, zoniet zou de rest van het dak ook weg vliegen”.
 
Wij hopen samen met Clairy dat de verzekering vlug tussenkomt voor een volledig herstel van alle schade.
 
Bron: Nieuwsblad.be 06.01.2012
 
 Eind 2011 vierden Robert De Meulemeester en Maria Van Mulder , Leierwaarde te Zegelsem, hun diamanten huwelijksjubileum. Ze waren toen 60 jaar gehuwd. Ze kregen ook het bezoek van het gemeentebestuur met een paar geschenken en een brief van de koning.
 
 
Robert werd geboren in 1928, Maria in 1932, allebei in Zegelsem. En nu, 60 jaar later, wonen ze nog steeds in Zegelsem.
 
Robert was steeds nauw verbonden met het leven (en de dood) in Zegelsem.  Toen hij in het huwelijk trad was hij schoenmaker, maar enkele jaren later trad hij in de voetsporen van zijn vader als grafmaker, ook in Zegelsem. Na de gemeentefusie in 1970 werkte Robert zich al vlug op tot ploegbaas van de Dienst Openbare Werken van Brakel. Nu geniet hij reeds een twintigtal jaar van een verdiend pensioen.
 
Maria zorgde voor de opvoeding van hun enig kind Guy. Naast haar huishouden stond ze steeds klaar om de anderen, waar nodig, een handje toe te steken.
 
Het verzorgen van zijn duiven werd, vanaf zijn pensionering, de passie van Robert. Hij geniet ook nog van zijn pintje bij het warme middagmaal dat Maria dagelijks met veel toewijding gereed maakt. Maria heeft ook altijd genoten van gezellig winkelen en zal dat, hopelijk nog lang, kunnen blijven doen.
 
Zoon Guy en schoondochter Jenny schonken de jubilarissen een kleindochter Magali, die op haar beurt een achterkleinzoon Linz op de wereld zette.
 
 
 
Wij wensen de jubilarissen samen nog veel gezonde en gelukkige jaren !
 
Bron: Hugo Conderaerts (nieuwsblad.be 21/12/2011)
 
 Zaterdagvoormiddag  21 november 2011 streken  op een weide aan het Perreveld drie jonge ooievaars neer in de omgeving van het natuurreservaat Burreken. Een zeer ongewoon schouwspel dat door een verslaggever van Nieuwsblad.be op foto werd vastgelegd. Volgens Filip Hebbrecht van Natuurpunt waren de bijzondere vogels mogelijk van Duitsland of Denemarken op weg naar Spanje of Marokko om aldaar te overwinteren.

 


 

Bron: Nieuwsblad.be 21/11/2011

Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie dat de prachtige St.-Ursmaruskerk van Zegelsem wordt uitverkozen voor een manifestatie van het Festival van Vlaanderen.
 
Ditmaal was het op zaterdag 1 oktober 2011 de beurt aan de groep Psallentes Femina om in het kader van het Festival van Vlaanderen Gent Plus “Vlaamse Ardennen”, in samenwerking met de Brakelse Culturele Raad en de Bibliotheek, een concert te verzorgen met muziek uit de 12de eeuwse Codex Calixtinus. De groep Psallentes Femina bestaat uit 10 zangeressen, gedirigeerd door Hendrik Vanden Abeele.
 
 

 
 
Uitzonderlijk werden zo goed als alle lichten gedoofd in de kerk. Zo kwam die 12de eeuw dichterbij en ging alle aandacht naar de muziek ter ere van de Heilige Jacobus. Er was dus niet veel verbeelding nodig om zich in Santiago di Compostela te wanen in een ver verleden.
 
Het ruime publiek was bijzonder enthousiast over de schitterende uitvoering van het ensemble. Het concert zal dus nog lang in het geheugen blijven hangen …
 
 
 
Bron: Bib Brakel ; fotos: Hugo Conderaerts, Nieuwsblad.be
 
 
Op 4 oktober herdacht de school van Zegelsem de naamdag van Sint Franciscus van Assisi. Het was dan ook Werelddierendag! Een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. Met het vieren van die dag wil men de mensen laten weten dat dieren ook rechten hebben en dat ze beschermd moeten worden.
 
Zegelsem wilde die Werelddierendag eens extra in de verf zetten. En daarin zijn ze voluit geslaagd. Alle kinderen mochten die dag als dier verkleed naar school komen. De meest originele outfit kreeg een “beestachtig” cadeau! De grootste creatievelingen die met de prijzen gingen lopen waren Kwinten Declercq en Ann-Marie Nedev. Kijk maar naar de foto’s !
 
 
 
 
 

 
Bron: Hugo Conderaerts (Nieuwsblad.be 12.10.2011), met dank aan het leerkrachtenteam GVB Het Groene Lilare Zegelsem.
 
Op zaterdag 17 september 2011 wordt in Zegelsem de 10de Kasseidorptocht georganiseerd. Voor meer info klik hier...