De gemeente Brakel heeft al een tijdje aangekondigd dat ze de pastorie van Zegelsem te koop stelt. Het pastoriegebouw, St.Ursmarsstraat 20 te Brakel-Zegelsem, dat beschikt over een binnenkoer en een grote tuin, met een totale oppervlakte van 18a43ca, heeft een artistieke en historische waarde en werd aldus opgenomen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en bij ministerieel besluit van 12 december 2002  beschermd als monument. 
 
De openbare verkoopzitting gaat door op 20 maart 2015 om 15 uur in het Schutterslokaal, St.-Martensstraat 8 te Brakel-Opbrakel. De instelprijs bedraagt 230.000 EUR.
 
Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de gemeente Brakel: 055/43.17.54.
 
Zeer binnenkort komen we op deze website terug op de historische waarde van deze pastorie.

 

 
Het gezellige dorpscafé, rechtover de kerk, is opnieuw open vanaf 28.02.2015. We wensen de nieuwe uitbaters van harte succes met hun zaak!
 

Johan De Visscher en Anne-Mie Van Hoorebeke overleden te Zwalm op 20 januari 2015.

Op 28 januari 2015 namen familie, vrienden en kennissen in een beklijvende kerkdienst afscheid van het echtpaar Johan en Anne-Mie – die met hart en ziel – als niet-Zegelsemenaren nauw verbonden waren met Zegelsem. Johan (° Asse 30 juli 1964) en Anne-Mie (° Eeklo 10 juli 1957 - + Zwalm 20 jan. 2015). Zij baatten vele jaren de feestzaal “Speermalie” uit waar zij hun allerbeste krachten gaven voor het welslagen van allerlei festiviteiten. Welke vereniging gaf er niet één of ander eetfestijn onder de kundige leiding van Johan en Anne-Mie? Voor huwelijksfeesten, jubileum vieringen enz. tot ver buiten de grenzen was “Feestzaal Speermalie” een begrip. Ook voor de schoolfeesten van de plaatselijke school – met vele dagen van repetities – zetten zij hun deuren wagenwijd open, niks was hun teveel.

 
Herdenkingsviering op zaterdag 27 september om 18 uur in de kerk van Zegelsem. Zo velen hebben nog de mond vol over de leegte in het dorp die ontstond - en nog steeds bestaat - na het overlijden van Annie. Daarom deze warme oproep om de viering bij te wonen.
 
N.B. Zie ook de nieuwsberichten op deze site van 29.05 en van 24.06.2012
 
 
 
 
 
 
 
Robert Side is de zoon van Harry Side, 2de luitenant in het Britse leger, die op 10 november 1918 Zegelsem bevrijdde.
 
Hij reed te paard, aan het hoofd van zijn peloton, langs Burreken naar de Kanakkendries en zou zodoende regelrecht in een hinderlaag lopen van de Duitsers die zich met een mitrailleur hadden verscholen onder de Tomveldmolen [afgebroken in 1920 (1)].

Vier jaar geleden is Adrienne Donckerwolke uit Zegelsem ons plots ontvallen. Ze was toen 84 maar nog altijd heel actief en helder van geest.
 
Adrienne kende het leven van Zegelsem door en door, enerzijds, door haar werk in openbare dienst en, anderzijds, door haar inzet voor de parochiale bonden. Tijdens die vele jaren verzamelde zij een bijzonder waardevolle documentatie die vooral dienstig is voor het samenstellen van geschiedkundige werken.
 
 
 
De Gezinsbond In de Rand werkt volop aan de voorbereiding van de 16de editie van de Kasseifeesten Zegelsem. Die gaan door op zondag 21 september 2014. En uiteraard mag ook dit jaar de Rommel-, brocante- en antiekmarkt niet ontbreken.
 
 
Wie de algemene geschiedenis raadpleegt van het Zegelsemse kasseidorp komt onvermijdelijk ook terecht bij de gekende roman-, poëzie- en toneelschrijver Herman Teirlinck. Alhoewel hij toen woonde bij zijn ouders in het Brusselse, bracht hij toch, omwille van zijn zwakke gezondheid, een groot deel van zijn jeugd door bij zijn grootouders in het “gezonde” Zegelsem. Niet te verwonderen dat meerdere van zijn werken zich duidelijk situeren in Zegelsem en omgeving. “Maria Speermalie” is daar het beste voorbeeld van.
 
Het voorbije halfjaar was er in de nationale pers nogal wat te doen omtrent de toekomst van het “Herman Teirlinckhuis” in Beersel (Vlaams Brabant). In 1979 verwierf de gemeente Beersel de villa waar de schrijver van 1936 tot zijn dood in 1967 had doorgebracht en 2 jaar later werd er een schrijversmuseum opengesteld. Het aantal bezoekers was er in de loop der jaren echter sterk gedaald en grote onderhouds- en herstellingskosten werden noodzakelijk. Die kosten werden te veel voor de gemeente. Zo raakte midden 2013 bekend dat de gemeente het gebouw zou sluiten en van de hand doen om te besparen.
 
Dat bericht leidde tot heel wat protest, onder meer van vele bekende Vlamingen. Diverse overheden werden aangesproken maar die tussenkomsten hebben de beslissing van de gemeente niet kunnen verhinderen. De sluiting van het museum is vanaf de jaarwisseling definitief.
 
De tentoongestelde foto’s, manuscripten en andere documenten zijn blijkbaar wel gered. Een deel zou teruggaan naar de eigenaars en de rest zou worden overgedragen aan het Letterhuis in Antwerpen.
 
In De Standaard van 15 januari 2014 lezen we echter dat het gebouw zelf dan toch nog gered kan worden. De bevoegde Vlaamse Minister van Onroerend Erfgoed heeft blijkbaar de “voorlopige bescherming” ondertekend waardoor nu een procedure van openbaar onderzoek start die binnen het jaar kan leiden tot de definitieve bescherming als “waardevol monument”. Spijtig dat die beschermingsprocedure geen impact heeft op de stopzetting van het museum.