Een fotoverslag van de Kasseifeesten 2013 staat nu online. Klik hier om het te bekijken!

 

 

 

Foto's van de afscheidsviering van Pastoor Bracke van zondag 8 september:

 
 

Op 08 september 2013 om 10u30 in de Kerk van Zegelsem  

 

 

 

 

 

“Na bijna dertig jaar pastorale dienst in de Sint-Ursmarusparochie van Zegelsem en elf jaar in Elst is de tijd gekomen om alles rustiger aan te doen en geen verantwoordelijkheden meer te dragen.
 
  
Voor de inwoners van Brakel en omstreken is het begrip Kasseifeesten wel degelijk vast verbonden met het dorp Zegelsem. Reeds 14 maal een geslaagde dorpsfeest organiseren dat telkens duizenden bezoekers op de been brengt heeft natuurlijk zijn stempel gedrukt. Niemand hier kan zich nog het derde weekend van september voorstellen zonder die feesten.
 
Dat vooral in Zegelsem nog in het recente verleden gans de dorpskern werd verhard, niet met de “klinkers” , in alle maten en kleuren, maar met meer dan één miljoen stevige kasseien is daar uiteraard niet vreemd aan. En ook de “geklasseerde” kasseien van de Haaghoek, gekend van de Ronde van Vlaanderen, hebben daar hun “steentje” aan bijgedragen. Maar toch mag niet uit het oog worden verloren dat in het bijzonder de inzet van tientallen vrijwilligers er hebben voor gezorgd dat met die “Kasseifeesten Zegelsem” ons dorp echt naambekendheid heeft verworven als “uniek kasseidorp van Vlaanderen”.
 
 
En desondanks kunnen we vaststellen dat de benaming “Kasseifeesten” ook nog in een andere streek wordt gebruikt. Namelijk in Wachtebeke richt het Jeugdhuis ’t Kasseiken jaarlijks “Kasseifeesten” in. Die situeren zich in de maand mei en daar wordt vooral de jeugd verwend met muzikale optredens, comedy-shows en kickertornooien. Hun aktiviteiten en hun programma kan men raadplegen op www.kasseifeesten.be.
 
Er is dus zeker geen sprake van een “monopolie” voor Zegelsem.
 

Irma Van der Donckt overleden op 9 november 2012

Irma Van der Donckt (° Elst12 mei 1922 - + 9 nov. 2012) weduwe van Marcel Carobel. Zij was het duiveltje doet al op de parochie en zelfs daarbuiten was Irma een graag geziene en sociale vrouw met vele talenten. Bij haar thuis was het “Den zoeten inval”, iedereen, rijk of arm, was er welkom. In het beroepsleven was zij onderwijzeres in Michelbeke, zij was lid van het bestuur van de B.J.B., later in de Boerinnenbond, die veranderde van naam in K.V.L.V (Katholieke Vereniging Landelijke Vrouwen). Als dirigente van het kerkkoor zagen we haar regelmatig aan het werk bij allerhande vieringen in de kerk. Ook als bestuurslid van K.B.G. (Katholieke Bond Gepensioneerden),  later onder de naam OKRA  trok zij de kar, een groot verlies voor Zegelsem. 

Op een fietstocht in West-Vlaanderen volgde ik ondermeer de “Groene 62”, een vroegere spoorwegbedding die nu deel uitmaakt van de Wijnendaele-fietsroute. Die route kruist het dorp EERNEGEM, een deelgemeente van Ichtegem.
 
Die dorpsgemeenschap leverde meerdere generaties lang en levert nog steeds tal van kasseileggers, gekend over heel het Vlaamse land. Meerdere families bestonden zelfs uitsluitend uit kasseileggers; het beroep werd er van vader op zoon doorgegeven. Halfweg de jaren 1900 telde het dorp wel 180 kasseileggers!
 
Als pleitbezorger van ons eigen kasseidorp “Zegelsem”, waar eind verleden jaar nog een prachtig beeld van een kasseilegger werd onthuld, was uiteraard mijn bijzondere aandacht getrokken.
 
 
Niet te verwonderen dat zo’n dorp ook hulde heeft gebracht aan de beoefenaars van dat beroep. Op het “Kasseileggersplein” rechtover de kerk troffen we een prachtig beeld aan, genaamd “Mutse, de Kasseilegger”. Mutse, met dat typisch hoofddeksel, was namelijk een bekende kasseilegger van het dorp met wel 50 jaar dienst, die model stond voor dat beeld ter ere van de tientallen noeste arbeiders van het dorp.
 
De kasseilegger werd er afgebeeld in zijn gekende werkhouding, zoals dat ook in Zegelsem het geval is. In Eernegem is het beeld wel meer gestileerd en in metaal. Het staat op een reuze-sokkel: een reuze-kasseisteen van meerdere tonnen zwaar.
 
En ook de Horeca gaat niet voorbij aan de traditie van het dorp. In het Bierhuis “ De Buuzestove”, zowat het gildenhuis van de kasseileggers, konden we genieten van een lekker blond biertje: “Eernegems Kasseileggersbier” van 7°. Op de mogelijke verbroedering van Eernegem met ons eigen Kasseidorp Zegelsem ! Gezondheid !
 
Fernand De Tant