Op 13 oktober 2013 werd in het Natuurgebied Burreken in Zegelsem een mooi stukje nieuw speelgroen van 3.22 ha officieel in gebruik genomen. Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en cultuur Joke Schauvliege had deze uitbreiding goedgekeurd. Burreken telt nu in totaal 33 ha.
 
Met deze uitbreiding krijgen de jongeren nu een eigen speelzone, waar ze dingen zullen kunnen doen die anders niet mogelijk zijn in hun meestal stenen omgeving. Zij zullen zich, zowel via de jeugdbeweging als niet-georganiseerd, spontaan kunnen uitleven tussen de struiken en de bomen, springen, zich verstoppen, kampen bouwen, sjorren, klimmen,… Behalve vuur maken, putten graven, afval achterlaten en dieren verstoren is er zowat alles toegelaten. De fantasie van de kinderen wordt geprikkeld en het buiten ravotten werkt bijzonder positief op hun gezondheid, hun zelfvertrouwen en hun ontwikkeling.
 
Een nieuwe troef voor de natuurgemeente Zegelsem. Met dank aan de overheden en de organisaties Natuurpunt en Burreken.
 
 
Onder de rubriek “Nieuws” stelden wij op 31 maart 2012 dichter Paul Cox voor. Sindsdien heeft de man niet stilgezeten; althans zijn dichterlijke muze of dichterlijke pen niet. En toch… “hoeveel een dichter ook op papier zet, hij is nooit in staat om te verwoorden wat hij wil zeggen”, citaat van Paul zelf.
 
Zijn vijfde bundel “Ik zweeg daarover” werd te Gent voorgesteld in november 2012.
 
Bij die gelegenheid werd onze dichter ruim geïnterviewd door weekblad De Beiaard. Dat interview verscheen in het nummer van 30 november 2012 op een hele (grote) pagina. Het wordt hieronder integraal hernomen in 3 delen. Cox filosofeert daarin over de vergankelijkheid van het leven, zijn kindertijd, zijn jeugd, zijn ouders en familieleden, … en zijn kijk op het leven  NU.
 
Het 4de document hieronder bevat 2 typische prachtige gedichten uit die nieuwe bundel, die ook in datzelfde nummer van De Beiaard werden afgedrukt. Voor de lezers een warme uitnodiging om zich de bundel aan te schaffen. Zie daartoe zijn website www.paulcox.be.
 
Proficiat Paul, met je zo belangrijk oeuvre.
 
 
 
 

 Een fotoverslag van de Kasseifeesten 2013 staat nu online. Klik hier om het te bekijken!

 

 

 

Foto's van de afscheidsviering van Pastoor Bracke van zondag 8 september:

 
 

Op 08 september 2013 om 10u30 in de Kerk van Zegelsem  

 

 

 

 

 

“Na bijna dertig jaar pastorale dienst in de Sint-Ursmarusparochie van Zegelsem en elf jaar in Elst is de tijd gekomen om alles rustiger aan te doen en geen verantwoordelijkheden meer te dragen.
 
  
Voor de inwoners van Brakel en omstreken is het begrip Kasseifeesten wel degelijk vast verbonden met het dorp Zegelsem. Reeds 14 maal een geslaagde dorpsfeest organiseren dat telkens duizenden bezoekers op de been brengt heeft natuurlijk zijn stempel gedrukt. Niemand hier kan zich nog het derde weekend van september voorstellen zonder die feesten.
 
Dat vooral in Zegelsem nog in het recente verleden gans de dorpskern werd verhard, niet met de “klinkers” , in alle maten en kleuren, maar met meer dan één miljoen stevige kasseien is daar uiteraard niet vreemd aan. En ook de “geklasseerde” kasseien van de Haaghoek, gekend van de Ronde van Vlaanderen, hebben daar hun “steentje” aan bijgedragen. Maar toch mag niet uit het oog worden verloren dat in het bijzonder de inzet van tientallen vrijwilligers er hebben voor gezorgd dat met die “Kasseifeesten Zegelsem” ons dorp echt naambekendheid heeft verworven als “uniek kasseidorp van Vlaanderen”.
 
 
En desondanks kunnen we vaststellen dat de benaming “Kasseifeesten” ook nog in een andere streek wordt gebruikt. Namelijk in Wachtebeke richt het Jeugdhuis ’t Kasseiken jaarlijks “Kasseifeesten” in. Die situeren zich in de maand mei en daar wordt vooral de jeugd verwend met muzikale optredens, comedy-shows en kickertornooien. Hun aktiviteiten en hun programma kan men raadplegen op www.kasseifeesten.be.
 
Er is dus zeker geen sprake van een “monopolie” voor Zegelsem.
 

Irma Van der Donckt overleden op 9 november 2012

Irma Van der Donckt (° Elst12 mei 1922 - + 9 nov. 2012) weduwe van Marcel Carobel. Zij was het duiveltje doet al op de parochie en zelfs daarbuiten was Irma een graag geziene en sociale vrouw met vele talenten. Bij haar thuis was het “Den zoeten inval”, iedereen, rijk of arm, was er welkom. In het beroepsleven was zij onderwijzeres in Michelbeke, zij was lid van het bestuur van de B.J.B., later in de Boerinnenbond, die veranderde van naam in K.V.L.V (Katholieke Vereniging Landelijke Vrouwen). Als dirigente van het kerkkoor zagen we haar regelmatig aan het werk bij allerhande vieringen in de kerk. Ook als bestuurslid van K.B.G. (Katholieke Bond Gepensioneerden),  later onder de naam OKRA  trok zij de kar, een groot verlies voor Zegelsem.