Het succes van de jaarlijkse Kasseifeesten Zegelsem is alom bekend. Ook dit jaar hoopt de “Gezinsbond in de Rand” met de 18de editie, die doorgaat op zondag 18 september 2016, minstens hetzelfde resultaat te boeken en met dat doel worden nu al heel wat voorbereidingen getroffen.

Op vraag van vele deelnemers wordt daarom vanaf nu  de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor de grandioze “ Rommelmarkt”. Alle nodige inlichtingen daartoe vindt U hier. U zult merken dat het dit jaar ook mogelijk is om zich “online” in te schrijven.

Het volledig programma van de Kasseifeesten wordt later bekendgemaakt met folders en affiches, alsook in de pers,  maar eveneens op deze website.