In 240 bladzijden worden 194 oorlogsdoden geëerd, waarvan er 16 afkomstig waren uit Zegelsem. Voor meer info: Klik hier...

 

Hieronder een kopie van de flyer die door de Gezinsbond In de Rand en de Randstappers wordt verspreid als uitnodiging tot de Kassefeesten Zegelsem van 16 september 2018, die met hun 20e editie weer afstevenen op een enorm succes.

   

In een overvolle kerk van Zegelsem werd op maandag 30 april 2018 waardig afscheid genomen van E.H. André Bracke. Hij was vele jaren een geliefd pastoor van Zegelsem en later ook van Elst.

Ook onze website “zegelsem.be” sluit zich volmondig aan bij de dankbetuigingen die werden uitgesproken in de afscheidsplechtigheid en vooral in de rede door diaken Bart De Wael, die jarenlang als orgelist o.m. in Zegelsem  met E.H. Bracke heeft samengewerkt en tot bij zijn overlijden goede vriend was met betrokkene.

 

 Als aandenken publiceren wij hierbij de tekst van die rede samen met de foto en de tekst van het bidprentje.

Met droefheid melden we het overlijdensbericht van E.H. André Bracke, tot voor kort pastoor van Zegelsem en Elst. We bieden hierbij onze christelijke deelneming aan de familie aan.

Wij wensen iedereen een spetterend 2018!

In oktober 2016 werden de 2 beelden uit de buitennissen (St.-Ursmarus en St.-Antonius) en ook het groot kruisbeeld met de Christusfiguur, overgebracht naar de Gebroeders Gabriëls voor restauratie. (zie hfdst. Nieuws, pag.2 van deze website).

Nu, ongeveer een jaar later werden de gerestaureerde beelden teruggeplaatst, nadat ook hun nissen – groot en klein – volledig werden gerenoveerd.

Kom zien naar het prachtig resultaat ! De beelden zijn tot leven gekomen.  Geniet van het vakwerk, bv. van de bijzondere kleurnuances in de Christus-figuur. Bezoekers aan het kerkhof kunnen er niet naast kijken.

 

 

Met dank aan het gemeentebestuur en de Kerkfabriek.

Fernand en Mieke De Tant-De Prijck

Zondagvoormiddag 20 augustus 2017 werd aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat met de Teirlinckstraat een nieuw monument ingehuldigd en ingewijd ter ere van de slachtoffers van een vliegtuigcrash die tijdens WOII in 1944 heeft plaats gevonden langs de Leierwaarde. 

Heel wat ere-genodigden en veel belangstellenden voor de ingetogen plechtigheid.

 

 

 

Voor het uitgebreid verslag van de plechtigheid: KLIK HIER!