Op 14 mei 2022 werd in de kerk in Huize afscheid genomen van E.H. Gabriel De Ruyck. Hij werd geboren te Ouwegem op 18 april 1932 en werd priester gewijd te Gent in 1959.

In oktober 1980 wachtte hem in Zegelsem een warm en plechtig onthaal door de geestelijke en burgerlijke overheid. De schoolkinderen, de jeugd, de B.G.J.G, de kloostergemeenschap, jeugdhuis Focus, de ruitervereniging Sint-Pieter van Brakel, het muziekkorps K. H. De Eendracht van Brakel e.a. Kortom heel veel parochianen waren op de kar gesprongen om hun nieuwe herder te verwelkomen. Een bloementapijt, een bloemenkar, jaardichten met passende teksten sierden vele straten en woningen.

Hij stelde Zegelsem niet teleur.

Hoe hij daar op geen 5 jaar tijd de stille parochie Zegelsem tot een levendige gemeenschap wist te brengen. Niks was hem te veel. Naast zijn dagelijkse priestertaken – zorg voor de mensen en de erediensten - werd het kerkgebouw binnen en buiten opgeknapt, er kwamen zelfs veel vrijwillige handen met plezier helpen. Nog nooit waren de parochianen zo enthousiast en de waardering bleef niet uit want er werd af en toe ook goed gefeest.

Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en zeer veel parochianen droegen op één of andere manier bij tot het slagen van alle jaarlijkse parochiefeesten rond 15 augustus. Niemand wou de optredens, de sfeer, de ambiance op de speelplaats missen.  Die feesten zorgden voor de financiële middelen die nodig waren om al die grote verwezenlijkingen te bekostigen.

Eind 1982 – begin 1983 sprak pastoor De Ruyck ons aan om ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de kerk een brochure uit te geven over de geschiedenis van de kerk en de parochie. Dat idee resulteerde uiteindelijk in een stevig boek vol interessante wetenswaardigheden en herinneringen, waarvan onmiddellijk 700 exemplaren aan de man/vrouw werden gebracht. Bij de bijzondere Kerkfeesten van 7 augustus 1983 ter gelegenheid van de 200-jarige viering, na de vernieuwingswerken waren alle geestelijke en wereldlijke leiders uitgenodigd, ook de nog in leven zijnde Zegelsemse roepingen ontbraken niet. Het grote zangkoor en de vele priesters, aan het altaar, voorgegaan door Mgr. Van Petegem, maakten van de jubelviering een feest om nooit te vergeten.

Daarna ging het richting speelplaats van de school waar het boek werd voorgesteld en alle parochianen het glas mochten heffen op 200 jaar kerk. Voor de vele genodigden volgde nog een uitgebreid diner.

Werkelijk, een groot pastoor die op korte tijd zijn stempel heeft gedrukt op het prachtige dorpje Zegelsem. 

Wie herinneringen wil opzoeken over de vele mooie jaren kan terecht op: https://www.zegelsem.be/index.php/feestgeschiedenis . Daar vindt U een grote brok geschiedenis met heel wat foto’s van de veel vroegere festiviteiten vanaf 1921.

Fernand en Mieke De Tant – De Prijck