De affiche en de flyer zijn klaar. Hierna een afbeelding van beide. Het is duidelijk: daar moeten we allen aanwezig zijn!

Hou de datum van 18 september vrij en noteer de KF2016 dus zeker in uw agenda:

      

Het succes van de jaarlijkse Kasseifeesten Zegelsem is alom bekend. Ook dit jaar hoopt de “Gezinsbond in de Rand” met de 18de editie, die doorgaat op zondag 18 september 2016, minstens hetzelfde resultaat te boeken en met dat doel worden nu al heel wat voorbereidingen getroffen.

Op vraag van vele deelnemers wordt daarom vanaf nu  de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor de grandioze “ Rommelmarkt”. Alle nodige inlichtingen daartoe vindt U hier. U zult merken dat het dit jaar ook mogelijk is om zich “online” in te schrijven.

Het volledig programma van de Kasseifeesten wordt later bekendgemaakt met folders en affiches, alsook in de pers,  maar eveneens op deze website.

 

Het was 12 augustus 2005 toen onze website www.zegelsem.be op het net werd gezet. Zegelsem werd aldus de eerste deelgemeente van Brakel met een eigen website. Het “doopfeest” werd uitgebreid gevierd op de Kasseifeesten  van 17 en 18 september 2005 (zie het geboortebericht in het hoofdstuk “Dank”).

Bij de opstart (die werd gesponsord door het toenmalig Comité Kasseifeesten) werd heel wat interessante informatie ( geschiedenis, bezienswaardigheden, wandel- en fietswegen, verenigingen, horeca,…) omtrent het Kasseidorp Zegelsem op de site gezet. In de 10 jaren die volgden werden geregeld nieuwe artikels toegevoegd en de site werd ook het ideale communicatiekanaal voor de Kasseifeesten. Ook heel wat archiefmateriaal met verslagen en foto’s van de achtereenvolgende Kasseifeesten maar ook van andere festiviteiten en andere gebeurtenissen kregen er hun plaats. 

Geen wonder dat de respons heel groot was. Zelfs tot in Nederland ging onze website niet ongemerkt voorbij en verkreeg daar zelfs al in april 2006 de titel van “website van de week”.

Het aantal jaarlijkse bezoekers van de site steeg permanent elk jaar van ongeveer 10.000 tot 22.189 in 2005-2007 tot wel 91653 in 2014 – in totaal aldus ongeveer 415.000 op 10 jaar – en dat is toch heel wat. Wij danken al die bezoekers voor de getoonde interesse, alsmede al diegenen die op de ene of andere wijze ons geregeld hebben bijgestaan met het leveren van informatie en vooral ook onze zoon Steven, als webmaster, wiens technische steun voor ons initiatief onmisbaar was.

En nu op weg naar de volgende 10 jaar.

Met een vriendelijke groet,

De samenstellers:

Fernand en Mieke De Tant-De Prijck 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

HET PROGRAMMA IS VOLLEDIG KLAAR !

Reeds enkele maanden werden reeds de inlichtingen en het inschrijvingsformulier verspreid i.v.m.  de Rommelmarkt op de Kasseifeesten van 20 september 2015.

De Gezinsbond In de Rand is nu klaar met het volledig programma en is gestart met de verdeling van de affiches en de flyers. Zoals blijkt uit wat volgt is het succes van  de 17de editie van de feesten echt verzekerd! 

 

 

***

 

 

 

 

De Gezinsbond In de Rand neemt ook dit jaar de touwtjes in handen van de  KASSEIFEESTEN ZEGELSEM. Het wordt de 17de editie! De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de voorzitter maakt zich sterk dat het programma alweer een schot in de roos zal betekenen. Het volledig programma zal binnenkort worden bekendgemaakt. Zeker is alleszins dat de rode draad opnieuw gevormd wordt door een:

BROCANTE-, ROMMEL- en ANTIEKMARKT 

(Klik hier voor meer inlichtingen en het inschrijvingsformulier)

Een uitgebreid fotoverslag van de vorige (16de) editie van 2014 staat op deze website onder het hoofdstuk “Feestgeschiedenis”.

 

De gemeente Brakel had al een tijdje aangekondigd dat ze de pastorie van Zegelsem te koop stelt. Het pastoriegebouw, St.Ursmarsstraat 20 te Brakel-Zegelsem, dat beschikt over een binnenkoer en een grote tuin, met een totale oppervlakte van 18a43ca, heeft een artistieke en historische waarde en werd aldus opgenomen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en is bij ministerieel besluit van 12 december 2002  beschermd als monument.  

De eerste openbare verkoopzitting ging door op 20 maart 2015 met een instelprijs van 230.000 EUR. Er kwam echter niemand opdagen op die zitting. 

De gemeente zal nu een nieuwe procedure opstarten, waarschijnlijk met een lagere "instelprijs". We zijn benieuwd of er op een volgende zitting wel geïnteresseerden zullen verschijnen. 

Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de gemeente Brakel: 055/43.17.54.

Binnenkort komen we op deze website terug op de historische waarde van deze pastorie.

 

Geschiedenis van de Congregaties van Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge en te Viane.

In 2012 op 7 november vierde de kloostergemeenschap Sint-Vincentius a Paulo te Deftinge haar 180 jaar bestaan.

Twee jaar later werd die 180 jaar geschiedenis opgetekend in een zeer lijvig rijk geïllustreerd boek in kleurdruk (350 bladzijden). Het boek werd op 5 december 2014 in de kapel van het klooster te Deftinge voorgesteld. De schrijver André Premereur (Deftingenaar en ondervoorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius te Brakel) maakte er ook een geschiedkundig sterk onderbouwd werk van. De 500 exemplaren zijn de deur al uit.

André kreeg heel veel hulp van zuster Jeannine Turtelboom. Dit duo pluisde ongeveer 5 jaar lang alle archieven uit. Niet enkel de Deftingse archieven maar ook die van alle 34 bestaande (maar ook de opgedoekte bijhuizen) in Vlaanderen, Wallonië en Congo.

Bewonder de mooie harde cover en ook de inhoudstafel. De laatste bladzijden van het boek bevat de lijst met ALLE ingetreden zusters over de hele congregatie verspreid.

Omdat het klooster van Zegelsem één van de vele bijhuizen was wordt in het boek ook die geschiedenis (1892-2006) toegelicht.