In een overvolle kerk van Zegelsem werd op maandag 30 april 2018 waardig afscheid genomen van E.H. André Bracke. Hij was vele jaren een geliefd pastoor van Zegelsem en later ook van Elst.

Ook onze website “zegelsem.be” sluit zich volmondig aan bij de dankbetuigingen die werden uitgesproken in de afscheidsplechtigheid en vooral in de rede door diaken Bart De Wael, die jarenlang als orgelist o.m. in Zegelsem  met E.H. Bracke heeft samengewerkt en tot bij zijn overlijden goede vriend was met betrokkene.

 

 Als aandenken publiceren wij hierbij de tekst van die rede samen met de foto en de tekst van het bidprentje.

 

 “Dat hij ruste in vrede !”

 Klik hier door naar de tekst van de homilie...