De gemeente Brakel had al een tijdje aangekondigd dat ze de pastorie van Zegelsem te koop stelt. Het pastoriegebouw, St.Ursmarsstraat 20 te Brakel-Zegelsem, dat beschikt over een binnenkoer en een grote tuin, met een totale oppervlakte van 18a43ca, heeft een artistieke en historische waarde en werd aldus opgenomen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en is bij ministerieel besluit van 12 december 2002  beschermd als monument.  

De eerste openbare verkoopzitting ging door op 20 maart 2015 met een instelprijs van 230.000 EUR. Er kwam echter niemand opdagen op die zitting. 

De gemeente zal nu een nieuwe procedure opstarten, waarschijnlijk met een lagere "instelprijs". We zijn benieuwd of er op een volgende zitting wel geïnteresseerden zullen verschijnen. 

Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen op het secretariaat van de gemeente Brakel: 055/43.17.54.

Binnenkort komen we op deze website terug op de historische waarde van deze pastorie.