In oktober 2016 werden de 2 beelden uit de buitennissen (St.-Ursmarus en St.-Antonius) en ook het groot kruisbeeld met de Christusfiguur, overgebracht naar de Gebroeders Gabriëls voor restauratie. (zie hfdst. Nieuws, pag.2 van deze website).

Nu, ongeveer een jaar later werden de gerestaureerde beelden teruggeplaatst, nadat ook hun nissen – groot en klein – volledig werden gerenoveerd.

Kom zien naar het prachtig resultaat ! De beelden zijn tot leven gekomen.  Geniet van het vakwerk, bv. van de bijzondere kleurnuances in de Christus-figuur. Bezoekers aan het kerkhof kunnen er niet naast kijken.

 

 

Met dank aan het gemeentebestuur en de Kerkfabriek.

Fernand en Mieke De Tant-De Prijck