Irma Van der Donckt overleden op 9 november 2012

Irma Van der Donckt (° Elst12 mei 1922 - + 9 nov. 2012) weduwe van Marcel Carobel. Zij was het duiveltje doet al op de parochie en zelfs daarbuiten was Irma een graag geziene en sociale vrouw met vele talenten. Bij haar thuis was het “Den zoeten inval”, iedereen, rijk of arm, was er welkom. In het beroepsleven was zij onderwijzeres in Michelbeke, zij was lid van het bestuur van de B.J.B., later in de Boerinnenbond, die veranderde van naam in K.V.L.V (Katholieke Vereniging Landelijke Vrouwen). Als dirigente van het kerkkoor zagen we haar regelmatig aan het werk bij allerhande vieringen in de kerk. Ook als bestuurslid van K.B.G. (Katholieke Bond Gepensioneerden),  later onder de naam OKRA  trok zij de kar, een groot verlies voor Zegelsem.