Op een fietstocht in West-Vlaanderen volgde ik ondermeer de “Groene 62”, een vroegere spoorwegbedding die nu deel uitmaakt van de Wijnendaele-fietsroute. Die route kruist het dorp EERNEGEM, een deelgemeente van Ichtegem.
 
Die dorpsgemeenschap leverde meerdere generaties lang en levert nog steeds tal van kasseileggers, gekend over heel het Vlaamse land. Meerdere families bestonden zelfs uitsluitend uit kasseileggers; het beroep werd er van vader op zoon doorgegeven. Halfweg de jaren 1900 telde het dorp wel 180 kasseileggers!
 
Als pleitbezorger van ons eigen kasseidorp “Zegelsem”, waar eind verleden jaar nog een prachtig beeld van een kasseilegger werd onthuld, was uiteraard mijn bijzondere aandacht getrokken.
 
 
Niet te verwonderen dat zo’n dorp ook hulde heeft gebracht aan de beoefenaars van dat beroep. Op het “Kasseileggersplein” rechtover de kerk troffen we een prachtig beeld aan, genaamd “Mutse, de Kasseilegger”. Mutse, met dat typisch hoofddeksel, was namelijk een bekende kasseilegger van het dorp met wel 50 jaar dienst, die model stond voor dat beeld ter ere van de tientallen noeste arbeiders van het dorp.
 
De kasseilegger werd er afgebeeld in zijn gekende werkhouding, zoals dat ook in Zegelsem het geval is. In Eernegem is het beeld wel meer gestileerd en in metaal. Het staat op een reuze-sokkel: een reuze-kasseisteen van meerdere tonnen zwaar.
 
En ook de Horeca gaat niet voorbij aan de traditie van het dorp. In het Bierhuis “ De Buuzestove”, zowat het gildenhuis van de kasseileggers, konden we genieten van een lekker blond biertje: “Eernegems Kasseileggersbier” van 7°. Op de mogelijke verbroedering van Eernegem met ons eigen Kasseidorp Zegelsem ! Gezondheid !
 
Fernand De Tant