Op 08 september 2013 om 10u30 in de Kerk van Zegelsem  

 

 

 

 

 

“Na bijna dertig jaar pastorale dienst in de Sint-Ursmarusparochie van Zegelsem en elf jaar in Elst is de tijd gekomen om alles rustiger aan te doen en geen verantwoordelijkheden meer te dragen.
 
 
Onze bisschop heeft eervol ontslag verleend aan priester André Bracke. Sinds dertig jaar ongeveer is hij een meer dan bekend gezicht in de Brakelse parochies. Hij kent vele mensen, deelde zeer veel lief en leed en verving collega’s indien nodig. De glimlach en de eenvoud van priester André is door iedereen bekend. Zo velen in nood klopten aan zijn deur en werden met raad en steun geholpen.

André werd priester op latere leeftijd en ging op stage in de parochie van Hamme. Na zijn stage en wijding op 05 juli 1975 ging hij als onderpastoor aan de slag in Sinaai. Hij kijkt met veel genoegen terug op die periode en was er gelukkig.

Op 03 januari 1985 benoemde Mgr. Van Peteghem, toenmalig bisschop van Gent, hem tot pastoor van Zegelsem. Mgr. Van Peteghem had een groot vertrouwen in priester André. Midden de vele evoluties en veranderingen binnen het pastorale landschap van de voorbije decennia bleef priester André aanwezig als een eenvoudig man die zijn plicht doet en door gebed, meditatie en evangelische liefde voor zijn mensen, een bescheiden teken probeert te zijn van de aanwezigheid van Christus in deze wereld.

André is geboren op de prachtige dag van Lichtmis in 1931. Dat betekent dus dat hij meer dan verdiende rust mag vragen en we gunnen hem die van harte.

Op 08 september willen we hem uitwuiven en danken. We zullen dat allen samen doen in een viering in Zegelsem op zondag om 10u30. Op die dag zullen er geen andere weekendvieringen doorgaan in Elst en Zegelsem.

Iedereen die pastoor André kent is van harte genodigd!!!

Dank voor alles priester André Bracke!!!”
 
Deze huldetekst en deze uitnodiging lezen we in de uitgave van Kerk en Leven voor Brakel van 28 augustus 2013.
 
We herinneren ons nog zeer goed die zondag 20 januari 1985, toen E.H. André Bracke als nieuwe parochieherder in Zegelsem  aan de hoek van de Leierwaarde met de Oudenaardsestraat werd verwelkomd door de gemeentelijke personaliteiten. Zegelsem was op zijn mooist die dag, bedekt met een prachtig sneeuwtapijt.
 
 
Inhaling. Links ZEH Deken Taelemans en Pastoor Bracke


Inhaling. Stoet Verenigingen. (Het Volk 22/01/1985)

 
Stoet. Personaliteiten

 
Inhaling. Bloemen van jonge kosters Antoine en Antoinette Tronquo
 
 
Niettegenstaande de ijzige koude was de stoet die hem vergezelde samengesteld uit heel wat leden van verenigingen uit zijn geliefd Sinaai waar hij 10 jaar van zijn beste krachten had gegeven. Met voorop het trommelkorps van de Chiro en de vendelzwaaiers van de Catharinagilde, stapten KSA, VKSJ en BGJG en de personaliteiten richting kerk voor de plechtige aanstelling door Z.E.H. Deken Taelemans.
 
De dag nadien begon hij met volle moed aan een van de langste pastoorsloopbanen in Zegelsem uit de geschiedenis. Bijna 30 jaar, waarvan de laatste 11 dan nog werden gecumuleerd met Elst, beleefde hij het wel en wee van de parochianen. Het strekt hem tot eer want het waren niet de gemakkelijkste jaren. Ook in Zegelsem zag hij de interesse voor het kerkelijk gebeuren verzwakken en de tijdsgeest bracht mee dat – ondanks zijn eigen stille inzet - ook de aandacht voor het veelal christelijk verenigingsleven verminderde. 
 
Maar ondanks alles bezocht hij zeer regelmatig met zijn “brommerke” de zieken en ook een bezoek aan de basisschool stond regelmatig op zijn agenda. Hij hield van de kinderen en de kinderen zagen hem graag komen. Hij was ook steeds bereid om voor de kinderen een misviering op maat te verzorgen.
 
Maar ook voor andere vieringen zoals dopen, huwelijken en begrafenissen werd de parochieherder van Zegelsem vlot aangesproken, ook door mensen van buiten de parochie die de aangepaste liturgieteksten en de sfeervolle parochiekerk ten zeerste apprecieerden. 
 

Pastoor Bracke en Kerkfabriek op Jubileum (25J) Z. Pia


100j Klooster Zegelsem


Eerste Kasseifeesten. Inhuldiging gedenksteen.


Een guitige pastoor op het afscheid van Juffrouw Mieke
 
 
Pastoor Bracke was ook gewonnen voor een grote openheid van de kerkgemeenschap voor de bevolking. Eerst werden in Zegelsem vele jaren onder zijn patronaat de jaarlijkse Kerkfeesten georganiseerd. Daar ontmoetten we telkens een hele delegatie uit zijn vroegere parochie Sinaai. De laatste 15 jaar zette hij de kerkdeuren open voor heel wat tentoonstellingen ter gelegenheid van de Zegelsemse Kasseifeesten. En ook het Festival van Vlaanderen is reeds jaren welkom in de Zegelsemse parochiekerk.
 
11 jaar geleden, op een leeftijd dat anderen reeds lang op pensioen zijn,  volgde hij, naast zijn taak in Zegelsem, zijn vriend Georges Herregods op als pastoor van Elst. Intussen zag hij het Zegelsemse rusthuis verdwijnen en ook het klooster, dat zijn tweede thuis was, waar hij geregeld ging eten en waar hij nog in 1992 de viering leidde van het 100-jarig bestaan, sloot zijn deuren.
 
In 2009 betreurde hij in een interview met enkele kinderen zijn vaststelling dat door de weelde de mensen God niet meer nodig achten maar in de praktijk bleef hij toch altijd bereid waar het maar kon om de minder bedeelden bij te staan. Zijn goeie buurvrouw, wijlen Annie Gabriëls, prees zo dikwijls de goedheid van de pastoor.
 
Mijnheer Pastoor, in naam van de Zegelsemse inwoners danken wij U van harte voor Uw jarenlange inzet voor de parochie. Wij hopen dat U dicht bij ons blijft en dat we U nog geregeld kunnen ontmoeten. Neem nu de verdiende rust. Wij wensen U nog vele mooie jaren!
 
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck
Samenstellers van www.zegelsem.be