“DE KASSEILEGGER” - De bekroning van 13 jaar Kasseifeesten Zegelsem. 
 
 In september 1999 werden grote festiviteiten voorzien rond de officiële inhuldiging van de vernieuwde Zegelsemse dorpskern en de Haaghoek. Die festiviteiten werden toen “Kasseifeesten Zegelsem” gedoopt en bij die gelegenheid werd, in de schaduw van de Kerk en het Buurthuis, een statige steen onthuld als aandenken aan die grootse werken en die feesten.  

Die feesten waren bijzonder geslaagd. Het samenhorigheidgevoel in het dorp had een enorme stimulans gekregen en het “Comité Kasseifeesten” besloot om de volgende jaren tijdens datzelfde derde weekend van september nieuwe feesten in te richten. In totaal kregen we aldus 13 uitgaven die stuk voor stuk steeds een massa bezoekers naar het dorp loodsten en steeds met veel lof werden bekleed. Op deze website vindt U onder het hoofdstuk “Feestgeschiedenis” een uitgebreid verslag van elk van die feesten.
 
Vrijdagavond 9 december 2011 kreeg het dorp van Zegelsem er nog een belangrijk monument bij, een monument dat de kwalificatie “kasseidorp” nog meer in het daglicht stelt. Het beeld staat rechtover het Buurthuis, op slechts een paar tientallen meters van de andere gedenksteen en stelt een “Kasseilegger” voor in volle werkzaamheid. De gebukte werker, met zijn kasseihamer in actie, imponeert …rechtstaande zou hij 2,30 m meten! Het meesterwerk is van de hand van kunstschilder en beeldhouwer Yvan De Vos uit Parike.
 
 
  

 
 
Voor het monument hangt een gedenkbord met het logo van de Kasseifeesten, het logo dat destijds werd ontworpen door Robert Gabriëls van Zegelsem, met vermelding van de periode 1999 tot 2011 waarin tot op heden, 13 opeenvolgende “Kasseifeesten” succesvol werden ingericht.
 
Het beeld werd geschonken door het Comité. Alle vroegere en huidige comitéleden waren dus voor die vrijdag opgetrommeld om samen met de gemeentelijke overheid het beeld officieel in te huldigen. Het was de burgemeester die onder het toeziend oog van voorzitster Ingrid Viaene,  ex-voorzitter Patrick De Lange, de kunstenaar en het talrijk aanwezige publiek, het doek mocht verwijderen. Het was wel donker en frisjes maar het enthousiasme was er alleszins niet minder om. Wel werden na de onthulling de deelnemers aan de manifestatie uitgenodigd om zich naar het Hof Van de Putte te begeven waar de rest van de plechtigheid zou doorgaan.
 
De aanwezigen werden daar verwend op een mooie receptie waar voorzitster Ingrid nogmaals het woord nam. Zij loofde de inzet van de vele vrijwilligers van de achtereenvolgende edities van de Kasseifeesten Zegelsem en dankte ook de vele instanties die telkens tot het succes van die feesten hebben bijgedragen.
 
Spijtig echter dat deze plechtigheid ook de officiële bevestiging werd van het (voorlopig?) stopzetten van de activiteiten van het Comité Kasseifeesten.Voorzitster Ingrid had reeds vroeger aangekondigd om maximum 4 jaar het voorzitterschap van dat comité op zich te nemen en in september 2011 was dat maximum bereikt. Samen met haar stopt ook de rest van het comité met de activiteiten. Of er volgend jaar nog een veertiende uitgave komt van de Kasseifeesten is dus een open vraag. 
 
We staan nu bij het einde van een belangrijk hoofdstuk in de feestgeschiedenis van Zegelsem. En dat was in feite de aanleiding tot de oprichting van het nieuwe monument. Het monument moet een blijvende herinnering vormen aan de prachtige renovatie van de dorpskern en de feesten die daarop volgden.
 
 
Op de plechtigheid werd ook meegedeeld wat de bestemming werd van het geld van de kas. De dorpsschool, die voor alle 13 edities van de feesten steeds het centrum van de activiteiten heeft gevormd,  krijgt daarvan het merendeel toegewezen. Aan de overgelukkige directeur en zijn leerkrachten werd die avond een cheque overhandigd van 8741 EUR. Dat belangrijk bedrag zal de school besteden aan o.m. een digitaal schoolbord, laptops, een televisie en stevige fietsjes voor op de speelplaats.
 
De rest van de kas blijft geblokkeerd op een wachtrekening, in de hoop dat er toch nog een aantal vrijwilligers worden gevonden om de traditie van de “Kasseifeesten Zegelsem” voort te zetten. Dat bedrag kan dan dienen als startkapitaal.
 
Blijft dus enkel de vraag: Wie is bereid om de taak van het comité over te nemen?
 
Ook wij, als samenstellers van deze site, die zelf ook al die jaren actief hebben deelgenomen aan de organisatie en de begeleiding van de Kasseifeesten, steunen de lovende woorden van de uittredend voorzitster en hopen echt op de voortzetting van de traditie. Een vernieuwd comité mag dan ook ten volle rekenen op alle steun van deze website.
 
Fernand De Tant
Mieke De Prijck(*)
Samenstellers van www.zegelsem.be
 
De verslagen in de pers omtrent de plechtigheid van 9.12.2011 leest U hier:
 
 
(*) Mieke was van bij het begin in 1999 gedurende 10 jaar ondervoorzitter van het comité en heeft gans die periode, samen met echtgenoot Fernand, alles gegeven voor het welslagen van de opeenvolgende Kasseifeesten.