Zondag 12 februari 2012 waren we te gast bij de Brakelse Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, voor een lezing van Elisabeth Gezels die Herman Teirlinck (1879-1967) en zijn vader Isidoor (1851-1934) weer onder de aandacht bracht. Elisabeth Gezels, geboren te Zottegem, volgt een masteropleiding aan “Studio Herman Teirlinck”(*) en verdiepte zich in deze auteur uit de streek.
 
 
 
In haar lezing, begeleid met een verzorgde powerpoint-presentatie met geluidsband, schetste ze het leven en het werk van Herman en zijn vader Isidoor en verwees daarbij heel uitdrukkelijk naar grootvader Ludovicus die leefde en werkte in Zegelsem en omstreken. 
 
Grootvader Ludovicus (1820-1902) was smid van beroep (rechtover de pastorie te Zegelsem) maar “deed ook de boeken van de gemeente”, d.w.z. die man was “geletterd”, wat in die tijd geen evidentie was. Grootmoeder Constance Verclyen stamde uit een molenaars-familie in het nabij gelegen Horebeke.  
 
Vader Isidoor had niet het sterke gestel om als smid of molenaar door het leven te gaan. Hij verhuisde naar het Brusselse. Hij was begaafd en bracht het tot leraar - hij gaf wis- en natuurkunde – en was daarnaast ook auteur van heel wat boeken. Hij had grote interesse voor de natuur en het volksleven, wat hij gretig doorgaf aan zijn zoon Herman, die ook schrijver werd. Doordat Herman als kind veel op verlof kwam in het boerendorp Zegelsem – om aan te sterken van de buitenlucht - beschrijft hij in verscheidene van zijn werken het landelijke leven en opvallende plaatsen uit de streek.
 
Herman’s werken behoren tot het naturalistische en impressionistische genre. Elisabeth nam twee boeken speciaal onder de aandacht nl. Het Galgenmaal (een zelfportret) en het alom gekende Maria Speermalie en bewees aan de hand daarvan die stelling. In die en andere boeken komt het decor van Zegelsem en omstreken echt goed tot uiting.
 
Herman Teirlinck was ook een toneelvernieuwer, wat in den beginne niet door iedereen in dank werd aangenomen, maar de “Studio” die zijn naam draagt was de ultieme erkenning van zijn kunde. Wat zouden bijvoorbeeld de Nederlandstalige TV-zenders zijn zonder de afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck?(*) 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de geslaagde lezing een aantal mensen opnieuw zal aanzetten tot het (her-)lezen van de werken van Herman Teirlinck. We zijn ook fier dat we die beroemde schrijver als een soort “Ereburger van Zegelsem” kunnen beschouwen.
 
 
 
Een bijkomend pluspunt aan de lezing was de tentoonstelling oude werken van zowel Isidoor als Herman Teirlinck. Alle boeken uit de privé-verzameling van Triverius-bestuurslid Willy Van Schoorisse hadden door de aanwezigen veel bijval. Wij danken en feliciteren Willy voor zijn collectie oude boeken en ook voor zijn kennis over de “Teirlincks” en hun werken.
 
Mieke De Prijck
Fernand De Tant.
-------------
(*) De Studio Herman Teirlinck kreeg later de naam “Herman Teirlinck Instituut” en werd vervolgens opgenomen in de Artesis Hogeschool Antwerpen.
Voor meer informatie betreffende Isidoor en Herman Teirlinck kunt U  terecht op de respectieve webpagina’s: