De pastorale band tussen Horebeke, Zwalm en omliggende parochies (waaronder Zegelsem)
 
In 2013 vierde het Dekenaat Sint-Maria- Horebeke zijn 100-jarig bestaan en, geïnspireerd door het voorbeeld van 2009 in het Dekenaat Nederbrakel, werd ook geopteerd om de geschiedenis van de  parochies van bedoeld dekenaat te boek te stellen. De Geschied- en Heemkundige Kringen van Zwalm en Brakel werden bereid gevonden om, samen met de parochiale ploeg van Sint-Maria-Horebeke, die belangrijke taak op zich te nemen. 
 
Het werd een hele klus met een twintigtal auteurs die samen 20 nog bestaande en 2 verdwenen parochies beschreven: Sint-Maria-Horebeke, Sint-Kornelis-Horebeke, Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm en Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel en Wijlegem, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Schorisse, Mater, Welden, Elst, Michelbeke en Zegelsem.
 
De samenstellers van www.zegelsem.be, Fernand en Mieke DE TANT – DE PRIJCK, zorgden ook in dit boek voor het deel over Zegelsem, met als titel: “Singulfi-villa, bruggenhoofd van de abdij van Lobbes” . De parochie Zegelsem maakte namelijk van 1913 tot 1981 deel uit van het dekenaat Sint-Maria-Horebeke.
 
Het boek levert een schat op aan geschiedkundige verhalen en allerhande wetenswaardigheden, omtrent de streek, zijn inwoners en de bedienaars (met een gul hart en hun kleine kantjes) en het historisch erfgoed. Ook heel wat mondeling overgeleverd erfgoed dat verloren dreigde te gaan werd vastgelegd. Een degelijk naslagwerk!
 
Het resultaat mag zeker gezien worden. 296 rijk geïllustreerde A4-blz in prachtige kleurendruk, ingebonden in een stijve kaft. Het boek werd onder ruime belangstelling officieel voorgesteld op 13 december 2013 in de Kerk van Sint-Maria-Horebeke. Het kan nog worden aangeschaft voor de prijs van 30 € bij de Geschied- en Heemkundige Kringen van Zwalm en Brakel.
 
Voor meer informatie: www.triverius.be.