Kapellen en kruisen langs wegen en paden

Een nieuwe uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius

Auteurs: Ludwig De Temmerman en Regina De Rodder

De volksreligie rond kapellen en kruisen is zeer diep geworteld in onze streken. De kiemen liggen in de Keltische natuurgodsdienst waarbij de natuurelementen: water, vuur, aarde en lucht, aanbeden werden en waarvoor offers werden gebracht.

Op die offerplaatsen stond vaak een aanbeden lindeboom. De Germaanse stammen kwamen en pasten de oude gebruiken aan en koppelden hun godin Freya aan de boom. Bij de kerstening werd het een Mariabeeld.

De kapelletjes zijn aldus eigen aan onze cultuur. De Kerk heeft dat nooit gestimuleerd en steeds geijverd om de gelovigen samen te brengen onder de hoede van de pastoor, om hen het ware geloof bij te brengen. Toch is de individuele geloofsbeleving van onze voorouders altijd zeer belangrijk geweest. Ze baden bij een  kapelletje voor hun geliefde heilige en vonden er troost en de kracht om ziekten en tegenslagen te overwinnen.

Kruisen werden in veel gevallen geplaatst om een overleden geliefde te gedenken. Iedere kapel en elk kruis heeft zijn geschiedenis en het opsporen van die geschiedenissen was het doel van deze publicatie.

Wie bouwde de kapel en waarom. Welk menselijk drama verbergt een kruis. Zowel de bestaande kruisen en kapellen als deze die al lang verdwenen zijn, worden beschreven.

Het klein en eenvoudig religieus erfgoed is zeer waardevol omdat het iets vertelt over onze natuur en over ons verleden.

Einde dit jaar verschijnt het boek (formaat 21 x 29,7 cm), hardcover en garengenaaid. Het telt een driehonderdtal bladzijden en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen.

Het boek kan besteld worden aan 30 euro door storting op rekeningnummer IBAN BE53 4448 5814 6153 van GHK Triverius- financieel beheer, met de vermelding ‘Boek Volksreligieus erfgoed’.