Bestond reeds in het jaar 1622 (was er zelfs gekoppeld aan een brouwerij) maar werd in de loop der eeuwen enkele malen grondig hersteld en verbouwd (o.a. bij de oprichting van de nieuwe kerk in 1783). Zo staat op een sluitsteen van een korfboog van een portaaltje het jaartal 1714 vermeld.
Het gebouw en de tuin werden geklasseerd als "beschermd monument" op 12 december 2002.